Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Bratislava 27. septembra 2017- Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4. Na Slovensku sa ho zúčastnilo 700 mladých ľudí vo veku od 15-24 rokov. 

„Mladých sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú,“ hovorí o výskume Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska.

Zistenia prieskumu sú alarmujúce
Medzi mladými ľuďmi vládne hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4.

„Je veľmi znepokojujúce, že mladí ľudia sa cítia z našej spoločnosti vylúčení – necítia podporu ani záujem zo strany štátu a môžeme konštatovať, že ani viac ako rok a pol po voľbách sa na tom nič nezmenilo.“ dodáva Katarína Čavojská.

Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám.

Na politiku mladí nerezignujú.
Vedia, že sa ich týka, no nediskutujú o nej na verejnosti. Politiku rozoberajú najmä s priateľmi a rodičmi, menej už v škole. Naozaj aktívne vstúpi do verejného priestoru veľmi málo mladých ľudí – len 8% percent sa ich osobne v poslednom roku zúčastnilo na verejnom zhromaždení alebo demonštrácii, 10% sa podieľalo na bojkote produktov a 6% sa venovalo roznášaniu letákov s politickým obsahom. 

Politika „online“

Prekvapujúca je aj relatívna nízka politická aktivita v online priestore – štvrtina z nich zdieľa linky na články a videá s politickým obsahom, weby a fanúšikovské stránky politických strán však navštevujú sporadicky. Pre Slovákov tiež nie je, na rozdiel od Poliakov či Maďarov, dôležitá komunita na facebooku – ako podpornú ju udáva len 15 percent.

„Náš prieskum potvrdil, že mladí ľudia sa pozerajú na situáciu v spoločnosti kriticky a cítia sa vylúčení. Nie sú prizývaní do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú a spoločnosť ich tak odsudzuje na pasivitu. Riešenie ich politickej frustrácie a alarmujúcej úrovne nedôvery vidíme jednoznačne v systematickom zapájaní mladých do politických rozhodnutí,“ uzatvára Čavojská.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť TU.

Projekt Politická participácia v krajinách V4.

Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí (členstvo v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníctvo, účasť vo voľbách, politické postoje a mediálne správanie) na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Získané dáta majú potenciál, aby sa stali podkladom pre cielené politické opatrenia a priniesli tak pozitívnu zmenu. Viac informácií o projekte nájdete tu: http://visegrad.mladez.sk/

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Vo Važci sa počas víkendu uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

Vo Važci sa počas víkendu uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

V piatok 22. septembra 2017 sa stretli vedúci 26 oblastných centier Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a ich zástupcovia na Celoslovenskej rade vo Važci. Po prázdninách budú počas víkendu spoločne hodnotiť činnosť ZKSM, rozhodovať o podstatných zmenách v združení, a zároveň rozvíjať vzájomné medziľudské vzťahy. ZKSM pripravuje nové inšpiratívne výzvy pre spoločenstvá a tiež nové aktivity, či podujatia, ktorými chce rozvíjať vzájomnú spoluprácu a viac sa priblížiť svojim členom.

Program septembrovej CSR sa zameriava na aktuálne udalosti, ktoré sa v ZKSM chystajú v najbližšom období ako voľba nového predsedu ZKSM, vyúčtovanie dotácie za rok 2017, oboznámenie zúčastnených so žiadosťou o registráciu v rámci programu Podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na nasledujúce trojročné obdobie,  či uzavretie Interného grantu. Keďže sa blížia komunálne voľby, v programe nebude chýbať ani povzbudenie k angažovanosti v politike v rámci projektu Kresťan v politike. „Projektom Kresťan v politike sa snažíme formovať mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať v politike, povzbudiť ich v úsilí prinášať kresťanské hodnoty aj do politiky a pripraviť ich na komunálne voľby,” povedal Eduard Filokoordinátor projektu Kresťan v politike. Medzi novinky, ktoré chce ZKSM predstaviť svojim členom je iniciatíva UpGrade, o ktorej sa vyjadril výkonný riaditeľ ZKSM, Martin Janus:
„Považujeme za svoju kľúčovú úlohu napomáhať rozvoju spoločenstiev. Okrem neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníctva, sieťovania a finančnej podpory sme sa rozhodli pre novú iniciatívu UpGrade, ktorý prináša výnimočný systém rozvoja spoločenstiev a ich členov.”

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorá sa uskutočňuje štyrikrát v roku. Vedúci oblastných centier ZKSM sa stretnú do konca kalendárneho roka ešte na prelome novembra a decembra na Lokálnych radách, ktoré sa uskutočnia v troch mestách v Prešove, Ružomberku a Trnave. ZKSM na tieto stretnutia pozýva aj vedúcich spoločenstiev z okolitých regiónov. Cieľom týchto lokálnych rád je vytvoriť priestor pre povzbudenie, zdieľanie i zjednotenie úsilia
spoločenstiev v regióne. Bude to i príležitosť vytvárať vzťahy,  stretnúť viac vedúcich z okolia, spoznať motivujúce skúsenosti a príklady z iných spoločenstiev.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Grantový program “e-Školy pre budúcnosť”

Grantový program “e-Školy pre budúcnosť”

Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu “e-Školy pre budúcnosť” na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí.

Program sa zameria na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.

Predložené projekty by mali byť zamerané na:

 • rôzne inovatívne metódy a formy výučby
 • aktívnu účasť žiakov
 • realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania
 • vzájomnú spoluprácu škôl
 • formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov
 • a íné

Na registráciu projektov slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 3. október 2017. Všetky potrebné informácie o programe sú tu.

Zdroj: Nadácia Orange

 

 

 

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody vo svete už čoskoro upozornia viaceré slovenské mimovládne rozvojové organizácie.

Na podujatí Bez vody nie je život” realizovanom v rámci
rovnomennej kampane tak urobia v troch slovenských mestách – v 8. septembra 2017 Košiciach, 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici a napokon 13. septembra 2017 v Bratislave v čase od 15:00 do 19:00.

Všetkých sedem slovenských rozvojových organizácií, ktoré sú zároveň aj členmi Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO)ADRA, Človek v ohrození, eRko, Nadácia Integra, SAVIO, Slovenská katolícka charita a UNICEF Slovensko, sa rôznymi spôsobmi pri svojich projektoch v zahraničí venujú práve vode. Počas kampane aj vďaka týmto skúsenostiam predstavia viacero menej známych faktov o tejto životodarnej tekutine a našom vzťahu k nej.

Organizácie poukážu napríklad na prognózu, že v roku 2050 nebude mať štvrtina ľudí prístup k vode, na skutočnosť, že až 90 percent všetkých prírodných katastrof súvisí s týmto živlom, či na významnú súvislosť medzi zmenou klímy a rastúcou nedostupnosťou vody zvlášť pre tých znevýhodnenejších na planéte,” vysvetľuje Mária Sliacka z PMVRO, ktorá je koordinátorom podujatia.

Organizácie podľa Sliackej tieto poznatky nadobudli aj popri ich práci v Etiópii, Keni, Ukrajine a ďalších krajinách, kde v spolupráci s miestnymi partnermi dlhodobo uskutočňujú najrôznejšie rozvojové aktivity, od budovania a servisu studní v kenskej púšti, po vysádzanie
mangrovových lesov na pobreží Indického oceánu.

Mimovládne organizácie a ich pracovníkov nájdeš na podujatiach celkom jednoducho. Stačí, ak zavítaš poobede 8. septembra do Mestského parku v Košiciach, 9. septembra na Námestie slobody v Banskej Bystrici, či 13. septembra k OC Eurovea v Bratislave. Priamo pri veľkej, žltej nafukovacej bandaske. Podobnej tej, s akou musia aj viackrát denne strácať čas milióny žien a dievčat v subsaharskej Afrike a vláčiť ju na dlhé kilometre, namiesto toho, aby robili čosi iné zmysluplné a produktívne, pričom by zároveň neprichádzali o zdravie.

Všetky podrobnosti o podujatiach nájdeš tu, alebo na domovskej stránke kampane.

Zdroj: kampaň – Bez vody nie je život

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Vysokoškoláčka, ktorá nezištne pomáha utečencom priamo v utečeneckých táboroch Kaja Bernátová, urbanistka Lívia Gažová, či mladí kreatívci a ich projekt Čierne diery, ktorý mapuje a popularizuje zabudnuté priemyselné dedičstvo Slovenska. To je len pár výnimočných mladých ľudí a ich iniciatív, ktoré v minulosti ocenila Rada mládeže Slovenska. 12. ročník ceny MOST 2017 začína práve dnes 4. septembra 2017 zberom nominácií. Každý kto chce poukázať na úžasných mladých ľudí a veci, ktoré robia, tak môže urobiť prostredníctvom nominačného online formulára.

 

„Rada mládeže Slovenska každý rok oceňuje mladých ľudí, ktorí svojimi dobrými nápadmi a ochotou spolupracovať robia svet lepším miestom pre život. Tento rok chceme okrem nových mladých osobností a inšpiratívnych projektov zvlášť vyzdvihnúť komunikačný počin, ktorý v roku 2017 prispel k otváraniu nových tém v oblasti života mladých ľudí a podnietil spoločenskú diskusiu o trendoch a problémoch mladých ľudí a vzdelávaní“, vraví PR manažérka Rady mládeže Slovenska Irena Jenčová.

Poslať nomináciu môže ktokoľvek, kto chce upozorniť na výnimočného mladého človeka alebo projekt z dielne mladých. V kategóriách Dlhodobý prínos projektu/ organizácie Rada mládeže Slovenska ocení osobnosti a organizácie, ktoré venujú snahu a hodiny dobrovoľníckej práce mladým ľuďom. Nominačný proces bude prebiehať od 4. do 24. septembra 2017 prostredníctvom jednoduchého online formulára. Rada mládeže Slovenska potom nominácie odovzdá na posúdenie nezávislej porote. Členmi poroty sú osobnosti, ktoré boli ocenené v predchádzajúcom ročníku, ako Mladá osobnosť roka 2016 Kaja Bernátová z Nadácie Zastavme korupciu, či zástupcovia organizácie Čierne diery. Medzi členmi poroty má zastúpenie aj Juraj Rizman, ako významný predstaviteľ tretieho sektora na Slovensku.

„Medzi mladými je veľa inšpiratívnych osobností. Sú to vyzretí ľudia s jasnými postojmi, ktorí neváhajú pomáhať, zachraňovať kultúrne dedičstvo pre budúce generácie, či inak prispievať k tomu, aby sme žili v lepšom svete. V Rade mládeže Slovenska si myslíme, že je dôležité o nich hovoriť a zároveň motivovať ďalších ich rovesníkov 

 

k podobným aktivitám. Aj naše prieskumy ukazujú, že mladí ľudia sa cítia v spoločnosti nevypočutí, a pritom rozhodne majú čo povedať. My chceme, aby ich hlas bolo počuť,“ dodáva Irena Jenčová.

Nezávislá porota vyberie z nominácií verejnosti víťazov v štyroch kategóriách – Mladá osobnosť roka, Komunikačný počin roka, Dlhodobý prínos osobnosti a Dlhodobý prínos projektu/organizácie. Zároveň porota nominuje 5 projektov na cenu Projekt roka, z ktorých bude víťaza vyberať hlasovaním verejnosť. Všetkých víťazov spoznáme na slávnostnom večeri 28. novembra v KC Dunaj.

 

Viac informácií: Irena Jenčová, komunikačná manažérka RmS, jencova@mladez.sk, +421 948 761 074

Web Most 2017: http://most.mladez.sk/

Nominačný formulár: http://most.mladez.sk/nominuj/

Minulý ročník: http://mladez.sk/2016/12/08/cena-most-2016-uz-pozna-vitazov/

 

 

 

 

Projekt – “Eko alarm”

Projekt – “Eko alarm”

“Eko Alarm má ambíciu zmeniť pohľad a prístup ľudí k odpadu na celom Slovensku. Deti a mladí ľudia sa naučia správne triediť odpad a tento dobrý zvyk následne prenesú domov do svojich rodín,” – Martin Cerovský, jeden z koordinátorov projektu.

Ambíciou environmentálneho projektu je do roku 2023 zriadiť zber triedeného odpadu na všetkých materských, základných a stredných školách na Slovensku. Organizujú ho občianske združenia Živica, Priatelia Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou CURADEN Slovakia.

Cieľom projektu “Eko Alarm”je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy v rámci projektu dostanú okrem samotných košov na triedený zber odpadov aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

Počas pilotného ročníka projektu bude odbornou porotou (zloženou zo zástupcov všetkých zapojených organizácií) vybraných 200 škôl, ktoré budú na základe vyplneného dotazníka zaradené do jednej zo štyroch testovacích kategórií projektu.

Školy sa môžu zaregistrovať najneskôr do 10. októbra 2017, na prihlasovanie slúži registračný formulár.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Eko Alarm

Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Dňa 26. apríla 2017 prijala vláda Slovenskej republiky návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Metodika vypracovania strategických dokumentov je tak určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu akejkoľvek rezortnej stratégie s účinnosťou od 1. júla 2017.

Vláda odporúča zástupcom vyšších územných celkov, miest a obcí riadiť sa Metodikou pri tvorbe programov rozvoja s cieľom zohľadniť vecné súvislosti, obsahové zosúladenie a previazanie vypracovania strategických dokumentov jednotlivých rezortov so strategickými prioritami rozvoja celej spoločnosti.

Je odporúčané sa držať zverejnenej metodiky pri vypracovávaní Programov Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (PHSR), ktoré sú spracovávané pre potreby samosprávy obce, skupiny obcí a vyšších územných celkov. Zverejnená metodika bola pripravená v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.).

Všetky potrebné dokumenty a súčasti Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja sú súčasťou pôvodného článku nachádzajúcom sa na webe Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej reubliky

 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlásil dňa 25. júla 2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členiek/členov do uvedeného poradného orgánu.

Poradný orgán je platformou spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti a zároveň predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, reprezentujúcich občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum, pri ich zapájaní do procesu príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov. Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

 • nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý
 • je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
 • združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
 • súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu

Nominácia za členku/člena poradného orgánu obsahuje:

 • nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami
 • stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti poradného orgánu
 • informáciu o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu realizovaných nominujúcou organizáciou (max. 5 rokov spätne)

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať  do 30. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

Vzor nominačného listu a všetky ostatné potrebné informácie sa nachádzajú v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

 

 

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Na viac ako 70 stranách v nej prezentujeme činnosť 19 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou na Slovensku. Súčasťou publikácie sú aj články o výstupoch a zisteniach hlavných projektov Rady mládeže Slovenska: správa o činnosti za rok 2016, dopady práce s mládežou, kvalita práce s deťmi a mládežou a Štruktúrovaný dialóg. Podstatnú časť tvorí aj prezentácia aktivít Rady mládeže Slovenska a jej členských organizácií, spôsob rozvoja členov a systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

Za pomoc pri jej produkcii vďačíme grafikovi Marekovi Matimu a Varínskym tlačiarňam.