Rada mládeže Slovenska

Štúrova 3
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón: → +421 948 783 968
E-mail (všeobecný): → rms@mladez.sk
E-mail (web a newsletter): → media@mladez.sk

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720

Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK69 1100 0000 0026 6108 0190

Stránky projektov

Európsky dialóg s mládežou

Generácia Zem

Hodnoty mladých

Ocenenie ResPublica

Dajte nám svoj hlas

Ocenenie Most

Višegrad