Rada mládeže Slovenska

Štúrova 3
811 02 Bratislava,
Slovenská repub­li­ka

Telefón: → +421 948 783 968
E‑mail (vše­obec­ný): → rms@​mladez.​sk
E‑mail (web a news­let­ter): → media@​mladez.​sk

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720

Tatra ban­ka, a.s. Bratislava
IBAN: SK69 1100 0000 0026 6108 0190

Stránky projektov

Ocenenie ResPublica

Štruktúrovaný dialóg

Dajte nám svoj hlas

Ocenenie Most

Višegrad