Mládežnícke organizácie dostali od štátu polovicu peňazí a nevedia, čo s nimi bude ďalej

Bratislava, 9. januára 2023 – Ministerstvo školstva plánuje v tomto roku vyčleniť na mimoškolské aktivity mladých, poskytované neziskovými mládežníckymi organizáciami, približne 1,3 milióna eur. Je to len polovica sumy, ktorú ministerstvo uznalo ako minimálne potrebnú na ich základnú činnosť. Organizácie, ktoré majú spolu takmer 70-tisíc členov a pomáhajú ďalším asi 300-tisíc nečlenom, sa tak ocitli v existenčnej neistote. Momentálne nevedia, či budú musieť prepúšťať, vzdať sa programov a vzdelávania dobrovoľníkov, či zrušiť podporu pre tisíce členov zo sociálne slabšieho prostredia.

„Vláda deklarovala, že nastolí dlhodobý stabilný systém financovania mládežníckych organizácií, no veľmi podobná situácia sa opakuje posledné tri roky. Ministerstvo školstva nenavýši dotáciu vo vlastnom rozpočte a prvé tri mesiace v roku musíme aktívne riešiť dofinancovanie od ministerstva financií pomocou takzvaného rozpočtového opatrenia. Nič však nemáme isté. Organizácie preto nevedia, či majú očakávať existenčné ohrozenie, alebo sa spoľahnúť na milosť zodpovedných politikov a úradníkov,“ povedal Juraj Lizák, riaditeľ Rady mládeže Slovenska (RmS), ktorá združuje najväčšie neziskové mládežnícke organizácie na Slovensku.

Podľa J. Lizáka je to v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády a prorodinnou politikou, ktorú propaguje. Na porovnanie, v roku 2021 dostali mládežnícke neziskové organizácie 2,5 milióna eur, čo predstavovalo priemernú ročnú dotáciu na člena 39 eur. Ministerstvo školstva deklarovalo, že táto suma je adekvátna základnej podpore, ktorú organizácie potrebujú. Úrady však neposkytujú skutočné garancie a v roku 2022 dotácia klesla bez vysvetlenia o pätinu. V tomto roku je to zatiaľ iba 1 322 148 eur a dotácia na člena predstavuje 18,98 eura. Rozpočty organizácií sa tak priemerne prepadli na 49 % štátom prisľúbenej sumy.

Mládežnícke organizácie pritom žiadajú len o dotáciu predstavujúcu existenčné minimum potrebné na ich základný chod. Ďalšie zdroje získavajú z európskych zdrojov, prípadne z iných grantov. Napriek tomu dostávajú od štátu stále menej peňazí už od roku 2008, keď sa so štátom dohodli, že priemerná ročná dotácia na člena by mala byť aspoň necelých 39 eur. „Pri započítaní inflácie, rastu cien energií a ďalších vstupov by táto istá normatívna suma mala dnes predstavovať 54 eur. Dotáciu 39 eur sme pritom dosiahli len v roku 2021, všetky ostatné roky to bolo menej. Skutočné ročné náklady na člena sa však pohybujú od 80 do 210 eur ročne,“ vysvetľuje J. Lizák.

Bez dotácie od štátu nemajú mládežnícke organizácie istotu, že dokážu zabezpečiť metodické materiály a vzdelávanie dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sú pritom chrbticou celého mimoškolského vzdelávania mladých ľudí v mládežníckom sektore. Niektoré organizácie by museli prepustiť platených pracovníkov, ktorí vytvárajú podporný systém pre tisíce dobrovoľníkov. Tisíce mladých ľudí zo sociálne slabšieho prostredia alebo so zdravotným postihnutím by stratili možnosť sebarozvoja a začlenenia, lebo by napríklad nebolo z čoho dotovať ich tábory a celoročnú činnosť. Jednou z úloh neziskových mládežníckych organizácií je ešte väčšie rozšírenie aj do regiónov, kde sú možnosti zmysluplného trávenia času mimo školy nižšie ako v mestách. Bez podpory štátu sú tieto aktivity ohrozené.