Česko-slovenský Oxford opäť otvára svoje brány

Už trinástykrát otvára svoje brány česko-slovenským stredoškolákom unikátny vzdelávací projekt Discover. Týždenná letná akadémia, ktorá umožňuje študentom v prostredí českého a slovenského vidieka zažiť výučbu ako na Oxforde, Harvarde či Cambridge, prebehne opäť v júli a auguste 2023. Discover tento rok prvýkrát ponúka plné štipendiá, ktoré sa sústredia najmä na stredoškolákov z rodín s nízkymi príjmami, rómskych študentov alebo vojnových utečencov z Ukrajiny.

Discover je organizovaný komunitou dobrovoľníkov, ktorá zahŕňa absolventov popredných domácich i zahraničných škôl, mladých profesionálov pôsobiacich v medzinárodných organizáciách ako Európska únia alebo NATO, alebo výskumníkov pracujúcich v inštitúciách od Karlovej Univerzity až po Silicon Valley. Lektori pre študentov vytvárajú program založený na interaktívnej, kolaboratívnej výučbe v malých skupinách. V rámci diskusií, workshopov a spoločných aktivít stredoškoláci môžu rozmýšľať o množstve tém, od klimatických zmien cez občiansku angažovanosť až po svoje budúce smerovanie a kariéru.

Cieľom Discoveru je študentom odovzdať radosť z učenia a dať im priestor rozvíjať svoju zvedavosť, vlastné objavovanie a kritické myslenie. „Pre mnohých českých aj slovenských študentov poskytuje Discover motiváciu na učenie a sebarealizáciu, ktorá im občas v našich školských systémoch chýba. Ako sami často uvádzajú, Discover študentom pomáha si vybrať odbor, ktorý ich bude napĺňať počas štúdia na vysokej škole,” hovorí riaditeľka Discoveru Líza Mračková. „Avšak Discover ponúka aj oveľa viac ako len svoju akademickú časť. Počas jedného týždňa študenti spoznajú prostredníctvom našich lektorov, aké dôležité je starať sa o svoje duševné zdravie, akými spôsobmi môžu rôzne názory a perspektívy pomôcť pri riešení situácií, a získajú tiež schopnosť reflektovať na svoje skúsenosti na Discoveri aj mimo neho.“

Tohtoročným ‚prvýkrát‘ je ponuka plných štipendií pre množstvo študentov, pre ktorých by Discover mohol byť inak nedosiahnuteľným. O plné štipendium alebo zníženie účastníckeho poplatku môžu žiadať stredoškoláci, ktorí sa na Letnú akadémiu hlásia z nízkopríjmových či sociálne znevýhodnených rodín, cieľom je tiež podporiť rómskych študentov, alebo študentov, ktorí prišli do Česka a Slovenska po začiatku vojny na Ukrajine „Je pre nás dôležité, aby všetci študenti bez výnimky mali možnosť stať sa súčasťou komunity Discoveru a absolvovať celý program pod vedením našich vynikajúcich lektorov. Zároveň chceme, aby si českí a slovenskí študenti budovali priateľstvá a porozumenie naprieč kultúrami, etnikami i štátnymi hranicami a aby Discover tak pomáhal odstrániť častú segregáciu študentov na oddelené školy a programy“ hovorí Mračková.

Študentky a študenti počas týždňa dochádzajú na dva kurzy, ktoré si zvolia z rozmanitej ponuky od sociológie, histórie, ekonómie a medzinárodného práva cez aplikovanú fyziku, neurovedu, klimatické zmeny a umelú inteligenciu až po debatu, divadlo, filozofiu či jogu. Rovnako dôležitými súčasťami sú zoznamovanie sa s novými ľuďmi, tímové aktivity a množstvo nevšedných zážitkov, ktorými môže byť pozorovanie nočnej oblohy s astrofyzikmi z MIT, zapojenie sa do divadelného predstavenia s hercami z európskych filmových festivalov alebo študentmi vedený workshop o nízko-rozpočtovom cestovaní. „Bolo to úžasné, nikdy predtým som nič také nezažil. Veľmi presne sa to trafilo do mojich hodnôt a ideálov o svete. Vďaka za motiváciu do života!,“ zhŕňa Discover jeden z bývalých účastníkov.

Študenti sa na Discover môžu prihlásiť do 15. mája. Základný poplatok za účasť je 290 eur, možnosť požiadať o jeho odpustenie alebo zníženie je súčasťou prihlášky.

Viac informácií o turnusoch, kurzoch, prihláškach a štipendiách možno nájsť na webovej stránke https://discover.sk/.