MŠVVaŠ hľadá členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

MŠVVaŠ hľadá členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Odbor mládeže vypisuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti
v oblasti práce s mládežou v zmysle Zákona č. 282/2008 Zb. o podpore práce s mládežou.

Podmienky a predpoklady na členstvo v Akreditačnej komisii:

1. čestnosť, bezúhonnosť a rešpektovanie pravidiel prevencie konfliktu záujmov,
2. vysokoškolské vzdelanie,
3. minimálne trojročná prax v oblasti práce s mládežou,
4. znalosť problematiky neformálneho vzdelávania s dôrazom na oblasť práce s mládežou.

K prihláške je potrebné predložiť:
1. profesionálny životopis,
2. prehľad praxe súvisiacej s predmetom činnosti Akreditačnej komisie (max. 1 A4),
3. zoznam subjektov alebo expertov poskytujúcich referencie s kontaktmi.

Prihlášku a požadované dokumenty zasielajte elektronicky na adresu akreditacie@iuventa.sk

Viac informácií TU

Zdroj: MŠVVaŠ

#9 RAŇAJKY S INŠPIRÁCIOU: Mediálna gramotnosť a kritické myslenie proti záplave (dez)informácií

#9 RAŇAJKY S INŠPIRÁCIOU: Mediálna gramotnosť a kritické myslenie proti záplave (dez)informácií

Ako vlastne všetky HOAXY, FAKE NEWS a KONŠPIRÁCIE reálne pôsobia a ako sú previazané s novodobou propagandou?
Odpovede na tieto a ďalšie otázky budú zodpovedané prostredníctvom  ONLINE PRENOSU s hosťom Vojtěchom Brukom, kde má každý možnosť zapojiť sa do diskusie a opýtať sa hosťa otázky, ktoré vás zaujímajú, prostredníctvom aplikácie Sli.do.
Ako prebiehajú Inšpiratívne raňajky – Brain&Breakfast?
8:15 – 8:30   raňajky 
8:30 – 9:30   prednáška na tému: Mediálna gramotnosť a kritické myslenie
                       proti záplave (dez)informácií
9:30 – 10:00 diskusia s možnosťou kladenia otázok hosťovi cez aplikáciu Sli.do 
Viac informácií TU.
Zdroj: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Študentská konferencia: Zmena si aj ty!

Študentská konferencia: Zmena si aj ty!

Na tejto študentskej konferencii sa poprepájajú ľudia, ktorí inšpirujú mladých a môžu im zjednodušiť život.

Stretnutie je určené pre stredoškolákov, na ktorých čaká inšpirácia, pozitívne myšlienky a open-minded rovesníci. Na konferencii budú prebiehať diskusia o o tom, čo zmeniť v školách, ako rozbehnúť bizinis, ako začať na strednej svoju vysnenú kariéru a ako priložiť ruku k dielu pre lepšiu spoločnosť.

Viac informácií TU.

Zdroj: Aliancia stredoškolákov

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

So začiatkom školského roka sme sa naplno pustili do plánovania našich najbližších aktivít.

Miška je u nás zatiaľ iba pár týždňov, no už naplánovala stretnutie Národnej úrovne k Štruktúrovanému dialógu, ktoré bude prebiehať 27. septembra v Zichyho paláci. Okrem toho pripravuje víkendový seminár o globálnom vzdelávaní určený pre pracovníkov s mládežou.

Ešte stále sa stretávame s deťmi a mládežou v rámci diskusií „Z hlavy na nohy“, aby sme si vypočuli, aké sú ich potreby a zapracovali ich podnety do pripomienkovania novely Zákona o práci s mládežou. Posledné stretnutie prebiehalo v Bratislave-Rači a s jeho prípravou nám pomohla organizácia Mládež ulice.

 

 

 

Na poslednom Klube riaditeľov sme sa rozprávali o strategickom plánovaní a ďalšom smerovaní RmS. Pred valným zhromaždením prebehne ešte jedno stretnutie, počas ktorého sa budeme venovať tejto téme viac.

Pred pár dňami sme v našej kancelárii privítali ďalšieho dobrovoľníka z Talianska, Flavia. Flavio študoval International economics v Padove. Stihol ísť na Erasmus do Budapešti a Lisabonu, kde ostal aj na stáži. V našej kancelárii bude pomáhať s výskumom.

 

 

Okrem toho sa pripravujeme na sťahovanie do nových priestorov. Budeme súčasťou mládežníckeho hubu, ktorý vzniká najmä vďaka úsiliu organizácie Teach for Slovakia.

Noc crowdfundingu a sponzoringu

Noc crowdfundingu a sponzoringu

Na Noci crowdfundingu sa účastníci dozvedia všetko potrebné na to, aby zistili, ako naplánovať úspešnú crowdfundingovú kampaň.

Konkrétne získajú odpovede na otázky
– aké sú možnosti k zafinancovaniu svojho projektu,
– ako pritom postupovať,
– ako to komunikovať,
– aké projekty sa zvyknú sponzorsky podporovať,
– čo najviac zaváži pri rozhodovaní o sponzoringu?

Viac informácií TU.

Zdroj: Connect coworking

Nadácia Tatra banky podporí tvorbu mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatra banky podporí tvorbu mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorá s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Podporené budú priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach:
·        Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas,
·        Divadlo,
·        Hudba,
·        Literatúra,
·        Výtvarne umenie.

Viac informácií TU.

Zdroj: Tatra banka

 

Festival animovanej tvorby Anča hľadá projektovú manažérku alebo manažéra

Festival animovanej tvorby Anča hľadá projektovú manažérku alebo manažéra

Do pozíciu je vhodná uchádzačka alebo uchádzač, ktorý:

 • má aspoň dvojročné skúsenosti s koordinovaním tímu,
 • finančným manažmentom,
 • slovenskými a európskymi grantovými schémami,
 • má zmysel pre detail,
 • dodržiava a kontroluje pracovný harmonogram,
 • vie komunikovať s partnermi a ďalšími subjektami v kultúre.

Pracovný čas je flexibilný (máj-jún fulltime, zvyšok roka part-time).

Viac informácii TU.

Zdroj: Fest Anča

ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva

ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa spolu s ďalšími organizáciami zapojí do programu Týždňa dobrovoľníctva. Ten bude prebiehať na celom Slovensku od 16. do 22. septembra. Svoje aktivity a projekty bude ZKSM propagovať na Trhu dobrovoľníctva v Bratislave v Starej Tržnici. Okrem toho usporiadúva Deň otvorených dverí a dobrovoľnícku aktivitu v Otcovej Stodole vo Važci.

Na Slovensku od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa až do 22. septembra môže zapojiť naozaj každý. Organizácie v jednotlivých krajoch zorganizovali množstvo aktivít, kde sa dá pomôcť, či už ako jednotlivec alebo skupina. Každý si môže vyskúšať „zadobrovoľníčiť“ v aktivitách, ako je napríklad úprava prostredia, exteriéru, interiéru, maľovanie, kosenie či hrabanie, ale aj práca s klientmi organizácií pri tvorivých dielňach, vychádzkach a stretnutiach s klientmi. V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 4535 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali druhým 10 904,5 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.

Viac informácií o týždni dobrovoľníctva a možnostiach ako sa zapojiť nájdete TU. 

Zdroj: ZKSM

Nadácia pre deti Slovenska hľadá PR a Social Media Executive

Nadácia pre deti Slovenska hľadá PR a Social Media Executive

Do tímu Nadácie pre deti Slovenska sa hľadá kolegyňa alebo kolega so zameraním na komunikáciu, PR a sociálne médiá. Dostane možnosť podieľať sa na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.
Náplň práce:
– spolupráca na projektoch Nadácie v oblasti PR a komunikácie
– podpora PR aktivít a vzťahov s médiami
– správa sociálnych sietí Nadácie
– obsahová správa webových stránok Nadácie
– tvorba newslettra
– monitoring mediálnych výstupov
– spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov Nadácie
Viac informácií TU.
Zdroj: Profesia
Komunikácia a fundraising pre neziskovky: Otvorené tréningy

Komunikácia a fundraising pre neziskovky: Otvorené tréningy

PRE KOHO JE TRÉNING

 • Organizácie, ktoré majú základnú skúsenosť s komunikáciou a fundraisingom.
 • Pokročilejší fundraiseri, ktorí sa potrebujú zorientovať v aktuálnych trendoch a nastaviť si efektívnu a dlhodobú komunikačnú a fundraisingovú stratégiu.
 • Organizácie, ktoré majú reklamné agentúry a chcú sa naučiť lepšie definovať svoje potreby a efektívnejšie riadiť kampane.

 

TRÉNINGOVÉ BLOKY

 • Teória a zdieľanie skúseností
 • Čísla, trendy a dobrá prax zo Slovenska a sveta
 • Praktický návod ako na jednorazovú kampaň či celoročný fundraising
 • Príprava na Vianoce – tri štvrtiny darov do organizácií prídu v predvianočnom období
 • Ako spraviť z jednorazového darcu pravidelného
 • Tipy na praktické informačné zdroje a literatúru
 • Praktický nácvik.

 

TRÉNINGY BUDÚ PREBIEHAŤ V TÝCHTO MESTÁCH

 • ŽILINA
  25.9. (utorok), Coworking Banka Žilina
 • KOŠICE
  1.10. (pondelok), Huba Coworking
 • BRATISLAVA
  26.9. (streda), Búdka 22
 • BANSKÁ BYSTRICA
  2.10. (utorok), Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Tréningy prebiehajú vždy od 10:00 do 17:00 hod.
CENA: 40 eur s DPH.
Prihlásiť sa na tréning. 

Viac informácií TU 

 

Zdroj: SEESAME