Vyjadrenie predsedníctva Rady mládeže Slovenska k vražde dvoch mladých ľudí z nenávisti

Predsedníctvo Rady mládeže Slovenska veľmi citlivo vníma udalosti spojené s násilnou vraždou dvoch mladých ľudí z dôvodu ich príslušnosti k LGBTI+ menšine a vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom a blízkym osobám. Zostať ticho a neodsúdiť tento hanebný trestný čin nemajúci na Slovensku obdobu, by bolo v príkrom rozpore s hodnotami, ktoré Rada mládeže Slovenska zastáva a dlhodobo presadzuje ako do vnútra platformy, tak navonok.

Znížená odolnosť mladých ľudí, sociálna izolácia počas pandémie, nízka mediálna gramotnosť, nedôvera v inštitúcie verejnej správy a pocit nevypočutia dôležitými dospelými sú dlhodobo prehliadanými symptómami vytvárajúcimi podhubie pre radikalizáciu mladých ľudí. Následné systémové zlyhania v podobe slabej prioritizácie prevencie radikalizácie, absencii systematických deradikalizačných programov pre mladých ľudí a postavenie riešenia problematiky na represii v podobe trestnoprávneho stíhania vytvorili na Slovensku prostredie, ktoré nás voviedlo do tragickej smrti troch mladých ľudí. Pričom dvaja z nich boli obeťami radikalizovaného mladého muža, ktorý si neskôr sám siahol na život.

Spoločnosť na Slovensku si musí zodpovedať otázky, ako sme sa mohli vyhnúť radikalizácii mladého človeka. Dobrých príkladov zo zahraničia máme viacero. Napríklad z Nórska po atentáte na ostrove Utoya. Potrebujeme systematicky pracovať najmä na prevencii formou vzdelávania a podpory a zachytávať ju pri objavení sa prvých signálov.

Výskum Hodnoty mladých v roku 2020 poukazoval na alarmujúci stav v oblasti predsudkov mladých ľudí voči LGBTI+ menšine. Až 23% mladých Slovákov by nechcelo mať za suseda geja alebo lesbu a 30% Slovákov by nechcelo mať za suseda človeka v tranzícii. Rozdiel medzi Slovákmi a Čechmi v otázke dúhových menšín bol zhruba dvojnásobný v neprospech Slovenska.

Pre mládež na Slovensku bude podstatné, aby sme vytvorili bezpečné a inkluzívne prostredie pre menšiny a iné komunity podporujúce vzájomné spoznávanie sa a budovanie priatelstiev naprieč názorovými bublinami. Jedným z týchto prostredí môže byť aj mimoškolská voľnočasová práca s mládežou realizovaná na princípoch neformálneho vzdelávania.