Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji

Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 je priestor, kde im svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

 

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka, v 7. ročníku, obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

 

Cena bude udelená v 5 kategóriách:

a/ Aktívny mládežník mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite do nej prináša hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, dobrým príkladom pre mladú generáciu.

c/ Top starosta/primátor osoba, ktorá stojí na čele obce/mesta a okrem iných dôležitých oblastí sa venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov, či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

 

„Poslaním tohto oceňovania je zviditeľnenie hodnôt aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Je to miesto, kde obyvatelia Žilinského kraja môžu prejaviť svoju pozornosť a úctu voči tým, ktorí obohacujú miestnu komunitu a sú príkladom pre iných,“ povedala Karin Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

 

Predkladateľom môže byť: právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne 5 členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 14. 11. 2022 do 24:00 h cez tento formulár:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPRuTyLg14G2N0RGn1ciIcFSrkpkO6tbZWqMVj1Xvkxva5A/viewform

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2022“. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórií.

Udelenie ocenení je plánované na 02. decembra 2022 v Martine.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Kontakt:

Rada mládeže Žilinského kraja,  M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,

e-mail: darina.ciernikova@rmzk.skwww.rmzk.sk