Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom: POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!   Radikalizácia,...
Viac

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici.  Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít....
Viac

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti...
Viac

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Pripravujeme víkendový seminár ku globálnemu vzdelávaniu. Spoločne s organizáciami  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Slovenský skauting organizujeme víkendový seminár, ktorý sa bude konať 16. až 18. novembra 2018 v Banskej Štiavnici. Počas...
Viac

Slovenský skauting hľadá manažérku alebo manažéra pre vzťahy s verejnosťou a externú komunikáciu

Do tímu Ústredia Slovenského skautingu hľadajú novú kolegyňu alebo kolegu, ktorú/ého baví komunikácia, PR a sociálne médiá. Bude súčasťou na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.   ...
Viac

Študentky a študenti stredných škôl majú možnosť študovať rok v USA zadarmo

FLEX – Future Leaders Exchange je nový program, ktorý umožňuje stredoškoláčkam a stredoškolákom študovať rok na strednej škole v USA a bývať v americkej hostiteľskej rodine úplne zadarmo.  Možnosť žiadať o štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým...
Viac

Seminár pre študentky a študentov, ktorí chcú robiť pozitívne zmeny

Seminár zastrešia skúsení lektori a lektorky, ktorí predstavia nástroje na analýzu a riešenie problémov, podporu občianskej participácie, získavanie finančných prostriedkov a zlepšenie komunikačných zručností. Seminár je určený pre aktívnych stredoškolákov a...
Viac

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž pre mladých autorov (18-26 rokov) na tému migrácie. Súťažiaci sa môžu zapojiť napísaním eseje alebo natočením krátkeho videa na tému: “Čo ak stratíš domov?”  Hlavnou cenou je plne hradená cena do...
Viac

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici.  Tréning je určený pre pracovníčky a pracovníkov vo verejných a MVO...
Viac

Prihlasovanie na desiaty ročník Mediálnej školy je spustené

Mediálna škola už po desiatykrát prijíma do svojich radov všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti médií. Tento dvojročný cyklus neformálneho vzdelávania v oblasti médií sprostredkuje Laura, združenie mladých. Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva,...
Viac
Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Grant “Nápad pre školy”

Grant “Nápad pre školy”

Spoločne pre región 2019

Spoločne pre región 2019

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Stáž v GLOBSECu

Stáž v GLOBSECu

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Konferencia “Buď o krok vpred!” o neformálnom vzdelávaní

Konferencia “Buď o krok vpred!” o neformálnom vzdelávaní

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

Odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti...

Samospráva pre deti a mládež(?)

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej...

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni a týždne boli v kancelárii RmS nabité najrôznejším programom. Intenzívne sme pripravovali realizáciu národných stretnutí k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Tieto stretnutia sme nazvali Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi. Prvý deň, 26.9....

Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Rada mládeže Slovenska organizuje stretnutie k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku. Stretnutia organizujeme pod názvom Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.   Cieľom týchto stretnutí je predstaviť výsledky aktuálneho cyklu na národnej úrovni....

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti...

Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni a týždne boli v kancelárii RmS nabité najrôznejším programom. Intenzívne sme pripravovali realizáciu národných stretnutí k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Tieto stretnutia sme nazvali Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi. Prvý deň, 26.9....

Viac

Samospráva pre deti a mládež(?)

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej...

Viac

Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Rada mládeže Slovenska organizuje stretnutie k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku. Stretnutia organizujeme pod názvom Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.   Cieľom týchto stretnutí je predstaviť výsledky aktuálneho cyklu na národnej úrovni....

Viac