Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Školenie pod záštitou organizácie INEX Slovakia, na ktorom sa nebude sedieť len v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť, ponúka účastníkom výbornú príležitosť zdokonaliť sa vo vedení kolektívu, tímovej práci, alebo napríklad aj v komunikácii.

Viac

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Konferencia “YoDel”, organizovaná združením V.I.A.C. – Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s partnermi sa zameria na nové trendy v práci s mládežou, na to, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje a na to, čo všetko so sebou táto zmena prináša. Uskutoční sa 12. marca 2018 v Poprade.

Viac

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán. Výsledky budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018, a to prostredníctvom online dotazníku, ktorý sa nachádza v článku.

Viac

Výzva – “Férovka”

“Férovka” je iniciatívou Nadácie Zastavme korupciu pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Vybraným projektom, ktoré na slovenských školách posilnia hodnoty ako je čestnosť a férovosť, bude v rámci nej poskytnutá odborná a finančná pomoc.

Viac

Program – “Hack to London”

Program – “Hack to London” ponúka ambicióznym študentom stredných škôl z Českej republiky a Slovenska príležitosť zúčastniť sa konferencie Central European Conference, ktorá sa uskutoční v Londýne a bude sa na nej diskutovať napríklad o technologickom priemysle, ekonomike v strednej Európe, rómskej otázke či sociálnych bublinách a hoaxoch.

Viac

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Organizácia Mladiinfo Slovensko, ktorej víziou je myšlienka, aby všetci mladí ľudia boli dobre informovaní o vzdelávacích príležitostiach okolo seba, má pre všetkých záujemcov vo veku 18 – 30 rokov hneď začiatkom roka v zásobe pár atraktívnych ponúk v rôznych zaujímavých destináciách, z ktorých si vyberie snáď každý.

Viac

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Každoročné Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018″ je otvorené pre všetkých účastníkov vo veku 16 – 30 rokov, ktorí prichádzajú s novými nápadmi pre Európu a sú pripravení spoločne s viac ako 8000 mladými ľuďmi o nich diskutovať s tvorcami a rozhodujúcimi činiteľmi európskej politiky.

Viac

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.
Viac

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Viac

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac
EDS koordinátorka/koordinátor pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

EDS koordinátorka/koordinátor pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Štipendiá na štúdium na LEAF Academy

Štipendiá na štúdium na LEAF Academy

Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Grantový program “Hodina deťom”

Grantový program “Hodina deťom”

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Veľtrh zahraničných univerzít – “Uniforum Orientamento Day”

Veľtrh zahraničných univerzít – “Uniforum Orientamento Day”

Vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou v oblasti služieb zamestnanosti

Vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou v oblasti služieb zamestnanosti

Hľadá sa redaktorka/redaktor do mesačníka “Knižná revue”

Hľadá sa redaktorka/redaktor do mesačníka “Knižná revue”

Školenie – “Neformálne vzdelávanie prostredníctvom spoločenských hier”

Školenie – “Neformálne vzdelávanie prostredníctvom spoločenských hier”

Výzva – “Férovka”

Výzva – “Férovka”

Program – “Hack to London”

Program – “Hack to London”

Grantový program fondu “Pre transparentné Slovensko 2018”

Grantový program fondu “Pre transparentné Slovensko 2018”

Grantový program “Ars Bratislavensis”

Grantový program “Ars Bratislavensis”

Ponuka vzdelávacích podujatí “IUVENTY” na február

Ponuka vzdelávacích podujatí “IUVENTY” na február

Voľné pracovné pozície v “Slovensko.Digital”

Voľné pracovné pozície v “Slovensko.Digital”

Voľné pracovné pozície v “DofE”

Voľné pracovné pozície v “DofE”

Ponuka stáže na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu

Ponuka stáže na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán. Výsledky budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018, a to prostredníctvom online dotazníku, ktorý sa nachádza v článku.

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

V uplynulých dňoch sa skončil 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá opäť ukázala živú vieru detí a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.

V tomto ročníku sa podarilo koledníkom vyzbierať rekordnú sumu, ktorá už teraz, pred konečným spočítaním presiahla hranicu milión eur.

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Viac

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán. Výsledky budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018, a to prostredníctvom online dotazníku, ktorý sa nachádza v článku.

Viac

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

V uplynulých dňoch sa skončil 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá opäť ukázala živú vieru detí a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.

V tomto ročníku sa podarilo koledníkom vyzbierať rekordnú sumu, ktorá už teraz, pred konečným spočítaním presiahla hranicu milión eur.

Viac

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

Viac