Školenie líderiek a lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

MÁŠ UŽ WORKCAMP ZA SEBOU ALEBO SI CHCEŠ VYSKÚŠAŤ MANAŽOVAŤ SKUPINU ZAHRANIČNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ? Školenie je pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viac o vedení ľudí, komunikácii, riešení konfliktov, dobrovoľníctve, medzinárodných dobrovoľníckych táboroch. Na školení...
Viac

Poslali sme prvú vlnu newsletterov do regiónov

V rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesov školy a tvorbe verejných politík mládeže sme v spolupráci s našimi regionálnymi koordinátorkami  a koordinátormi začali tvoriť regionálne newslettre. Tie obsahujú informácie o...
Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dva týždne sa v RmS zameriavame najmä na prípravu seminárov pre mladých lídrov. Máme za sebou prvý seminár v Košiciach, kde sme spolu s 20 mladými ľuďmi strávili intenzívny vzdelávací víkend. V neformálnom duchu sme mladým odovzdali informácie o tom, ako...
Viac

Seminár o Štipendiách Nemeckej nadácie pre životné prostredie

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie DBU ponúka  všetkým absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia možnosť získať stáž v Nemeckej spolkovej republike na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jedinou podmienkou je zameranie stáže na environmentálne témy.

Viac

Esejistická súťaž pre stredoškolákov SOFIA

Kolégium Antona Neuwirtha každoročne organizuje viacero projektov pre stredoškolákov. Momentálne prebieha už 9.ročník esejistickej súťaže Sofia, v ktorej stredoškolákov pozývame do diskusie, v ktorej môžu konfrontovať sami seba ale aj svoje okolie prostredníctvom...
Viac

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Chceš byť hlasom mladých ľudí zo Slovenska a prezentovať ich na konferenciách v Európe? Teraz máš jedinečnú príležitosť stať sa mládežníckym delegátom. Rada mládeže Slovenska, ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre EÚ dialóg s mládežou (Štruktúrovaný dialóg),...
Viac

Hľadá sa sociálna/y pracovníčka/pracovník Pre Ulitu

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Ulita je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. V súčasnosti sa pre program hľadá nová posila na pozíciu sociálna/y pracovníčka/pracovník.

Viac

Grantový program “Generácia 3.0”

V rámci programu sa hľadajú projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie a ich cieľom je rozšíriť ich do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Viac

Hľadá sa garantka/garant témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá v súvislosti s prípravou nového programového obdobia fondov EÚ do svojho tímu človeka, ktorý je presvedčený, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ.

Viac

Divadelná inscenácia v rámci programu – “Škola bez nenávisti”

“Škola bez nenávisti” je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv.
V rámci programu sa dňa 30. januára 2019 v divadle Nová Scéna odohrá divadelná inscenácia –“Domov (kde je ten Tvoj)“.

Viac
Hľadá sa tajomníčka/tajomník Rady pre rozvoj a komunikáciu

Hľadá sa tajomníčka/tajomník Rady pre rozvoj a komunikáciu

Výzva “Priority mládežníckej politiky”

Výzva “Priority mládežníckej politiky”

ESC informačné stretnutie

ESC informačné stretnutie

Transparency School 2019

Transparency School 2019

Školenie líderiek a lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Školenie líderiek a lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Hľadá sa projektová/projektový manažérka/manažér pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa projektová/projektový manažérka/manažér pre Nadáciu Pontis

Grantový program “Študenti do sveta”

Grantový program “Študenti do sveta”

Program pre mladých lídrov – “EDD 2019”

Program pre mladých lídrov – “EDD 2019”

Dobrý nápad nemusí zostať len v tvojej hlave!

Dobrý nápad nemusí zostať len v tvojej hlave!

Grantový program “Hodina deťom”

Grantový program “Hodina deťom”

Seminár – “Transparentná škola a školstvo”

Seminár – “Transparentná škola a školstvo”

Zapoj sa do výskumu spoločenských postojov študentov vysokých škôl

Zapoj sa do výskumu spoločenských postojov študentov vysokých škôl

“Štartér”- školenie pre tých, ktorým nie je jedno, kde a ako žijú

“Štartér”- školenie pre tých, ktorým nie je jedno, kde a ako žijú

1. infostretko INEXu – workcampy 2019

1. infostretko INEXu – workcampy 2019

Seminár o Štipendiách Nemeckej nadácie pre životné prostredie

Seminár o Štipendiách Nemeckej nadácie pre životné prostredie

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacích programov a projektov pre JA Slovensko

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacích programov a projektov pre JA Slovensko

Esejistická súťaž pre stredoškolákov SOFIA

Esejistická súťaž pre stredoškolákov SOFIA

Grantový program “Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať inovácie? Podporíme ťa!“

Grantový program “Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať inovácie? Podporíme ťa!“

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Vďační za rekordnú podporu a smutní zo straty dlhoročnej kolegyne – Dobrá novina uzavrela 24. ročník koledníckej akcie.

Vianočná kolednícka akcia sa konala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku.

V uplynulom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledný víkend sme uzavreli semináre pre mladých lídrov. Posledný seminár sa konal v Banskej Bystrici. Mladých lídrov a líderky sme učili ako sa prezentovať, ako si dobre pripraviť projekt, ako facilitovať a predstavili sme im EÚ dialóg s mládežou a naše ďalšie...

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

Vďační za rekordnú podporu a smutní zo straty dlhoročnej kolegyne – Dobrá novina uzavrela 24. ročník koledníckej akcie.

Vianočná kolednícka akcia sa konala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku.

V uplynulom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledný víkend sme uzavreli semináre pre mladých lídrov. Posledný seminár sa konal v Banskej Bystrici. Mladých lídrov a líderky sme učili ako sa prezentovať, ako si dobre pripraviť projekt, ako facilitovať a predstavili sme im EÚ dialóg s mládežou a naše ďalšie...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Viac

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

Viac