Školenie projektového manažmentu od Dell

Školenie projektového manažmentu vedú skúsení projektoví manažéri z Dell, ktorí majú dlhoročnú prax aj s projektami v neziskovom sektore. Účastníci školenia sa dozvedia informácie o základoch projektového riadenia, o plánovacích procesoch, o riadení kvality,...
Viac

Slovensko.Digital hľadá bojovníčku alebo bojovníka proti rozhadzovaniu peňazí

Slovensko.Digital hľadá stážistku alebo stážistu. Ponúkajú priestor ľuďom, ktorých hnevá rozhadzovanie peňazí na štátne IT projekty. Obsah práce: ● Research a analýzy v oblasti štátneho IT ● Zber best practice zo zahraničia ● Zber dát a ich prepájanie ● Príprava...
Viac

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Náplň práce:  editovanie agentúrneho spravodajstva preklady textov z angličtiny do slovenčiny a naopak prepisy audio-nahrávok rozhovorov časom aj písanie autorských článkov účasť na konferenciách pomoc pri príprave podujatí (spolu)organizovaných portálom EURACTIV...
Viac

Staň sa mládežníckym delegátom Slovenska v OSN!

Mládežnícky delegát SR v OSN má jedinečnú príležitosť stať sa hlasom slovenskej mládeže a reprezentovať ju na globálnej úrovni priamo na pôde OSN v rámci Valného zhromaždenia organizácie na jeseň v New Yorku.

Viac

Štipendium – “Krídla”

V 8. ročníku štipendijného programu “Krídla” budú podporení mladí, talentovaní a spoločensky sa angažujúci študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na zahraničných univerzitách.

Viac

ASEF Summer University 2018

ASEF Summer University 2018 je interdisciplinárnym zážitkovo-vzdelávacím podujatím, ktorého poslaním je navrhnúť možnosti riešenia aktuálnych svetových výziev. Jeho 22. ročník sa bude konať pod mottom “Sustainable Tourism: Youth Driving Green Growth”.

Viac

Voľné pracovné pozície v SDA

Slovenská debatná asociácia – SDA je občianske združenie, ktoré podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo
mladých ľudí. Práve v súčasnosti prebiehajú v organizácii výberové konania na obsadenie niektorých novo vznikajúcich pracovných pozícií.

Viac

Mládežnícke organizácie žiadajú väčšiu podporu od štátu

Mládežníckym organizáciám za posledné roky klesla podpora od štátu, čo sa negatívne
odrazilo na ich fungovaní.

Štátny príspevok sa znížil priemerne z 36 eur na člena v roku 2009 na zhruba 22 eur na člena v roku 2017. Po zohľadnení inflácie klesla reálna výška štátneho príspevku až o 45 %.

Viac

Séria diskusií – “Z hlavy na nohy”

Séria diskusií k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí s názvom „Z hlavy na nohy“ je určená všetkým, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Viac

Dotazník pre študentov stredných škôl – “TO DÁ ROZUM”

Cieľom projektu – “To dá rozum” je zvrátiť znepokojujúce negatívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme a pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od škôlok až po vysoké školy. Informácie priamo od študentov pomôžu získať čo najreálnejší obraz o problémoch stredných škôl.

Viac
Staň sa koordinátorom pre Create & Control

Staň sa koordinátorom pre Create & Control

Dobrovoľníci pre World music festival

Dobrovoľníci pre World music festival

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program “Budúcnosť aj s autizmom”

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program “Budúcnosť aj s autizmom”

ADRA Slovensko hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka na voľnú pracovnú pozíciu na Ukrajine

ADRA Slovensko hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka na voľnú pracovnú pozíciu na Ukrajine

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá asistentku alebo asistenta výkonného riaditeľa – EUIFIS network koordinátor

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá asistentku alebo asistenta výkonného riaditeľa – EUIFIS network koordinátor

GLOBSEC hľadá manažérku alebo manažéra komunikácie

GLOBSEC hľadá manažérku alebo manažéra komunikácie

Asistentka alebo asistent projektového manažéra na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Asistentka alebo asistent projektového manažéra na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Slovensko.Digital hľadá bojovníčku alebo bojovníka proti rozhadzovaniu peňazí

Slovensko.Digital hľadá bojovníčku alebo bojovníka proti rozhadzovaniu peňazí

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:  6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov: 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Slovensko.Digital hľadá nové kolegyne/nových kolegov

Slovensko.Digital hľadá nové kolegyne/nových kolegov

Právnička/Právnik Transaprency International

Právnička/Právnik Transaprency International

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Rada mládeže Slovenska sa podieľala na iniciovaní diskusií po názvom “Z hlavy na nohy” k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred viac ako 10 rokmi. Počas prvej vlny diskusií sme sa v piatich rôznych mestách pýtali ľudí zo sektora,...

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Dnes začína 18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie osobnými zážitkami s priateľmi dáva 4 500 deťom viac ako 800 zapojených animátorov a pedagógov v 120 obciach.

Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času a organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Čo sa deje v kancelárii RmS

Katka Batková pracovala spolu s predsedníctvom na pláne pre ďalšie smerovanie RmS. Zároveň pripravovala diskusie s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Diskusie sa budú týkať ich potrieb pri trávení voľného času a uskutočnia sa začiatkom augusta. Okrem toho pripravovala...

Slovenskí študenti idú do Mexika!

Slovensko sa už po druhý krát zúčastní prestížnej medzinárodnej robotickej olympiády v Mexiku.

Našu krajinu bude reprezentovať tím šikovných stredoškolákov vybraných slovenských škôl.

Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Rada mládeže Slovenska aktuálne iniciuje diskusie k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred 10 rokmi. Na diskusie sú pozvaní všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku. Podklady k...

Staň sa koordinátorom pre Create & Control

Staň sa koordinátorom pre Create & Control

Dobrovoľníci pre World music festival

Dobrovoľníci pre World music festival

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program “Budúcnosť aj s autizmom”

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program “Budúcnosť aj s autizmom”

ADRA Slovensko hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka na voľnú pracovnú pozíciu na Ukrajine

ADRA Slovensko hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka na voľnú pracovnú pozíciu na Ukrajine

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá asistentku alebo asistenta výkonného riaditeľa – EUIFIS network koordinátor

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá asistentku alebo asistenta výkonného riaditeľa – EUIFIS network koordinátor

GLOBSEC hľadá manažérku alebo manažéra komunikácie

GLOBSEC hľadá manažérku alebo manažéra komunikácie

Asistentka alebo asistent projektového manažéra na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Asistentka alebo asistent projektového manažéra na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Slovensko.Digital hľadá bojovníčku alebo bojovníka proti rozhadzovaniu peňazí

Slovensko.Digital hľadá bojovníčku alebo bojovníka proti rozhadzovaniu peňazí

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:  6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov: 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Slovensko.Digital hľadá nové kolegyne/nových kolegov

Slovensko.Digital hľadá nové kolegyne/nových kolegov

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Rada mládeže Slovenska sa podieľala na iniciovaní diskusií po názvom “Z hlavy na nohy” k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred viac ako 10 rokmi. Počas prvej vlny diskusií sme sa v piatich rôznych mestách pýtali ľudí zo sektora,...

Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Katka Batková pracovala spolu s predsedníctvom na pláne pre ďalšie smerovanie RmS. Zároveň pripravovala diskusie s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Diskusie sa budú týkať ich potrieb pri trávení voľného času a uskutočnia sa začiatkom augusta. Okrem toho pripravovala...

Viac

Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Rada mládeže Slovenska aktuálne iniciuje diskusie k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred 10 rokmi. Na diskusie sú pozvaní všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku. Podklady k...

Viac

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Dnes začína 18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie osobnými zážitkami s priateľmi dáva 4 500 deťom viac ako 800 zapojených animátorov a pedagógov v 120 obciach.

Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času a organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Viac

Slovenskí študenti idú do Mexika!

Slovensko sa už po druhý krát zúčastní prestížnej medzinárodnej robotickej olympiády v Mexiku.

Našu krajinu bude reprezentovať tím šikovných stredoškolákov vybraných slovenských škôl.

Viac