Pomáhajme si, spolu to zvládneme!

Ak nás niečo táto negatívna globálna situácia naučila, tak určite to, že si musíme navzájom pomáhať a že namiesto individualistického prístupu musíme zaujať prístup kolektívny. Preto sme veľmi radi, že naše členské organizácie, ale aj mnohé slovenské firmy a...
Viac

LEAF Academy Summer Camp

Si pripravený na týždeň plný objavovania a nových zážitkov Naštartuj sa na LEAF Academy Summer Campe!

Viac

Kedy bude táto krajina pre mladých?

Podľa údajov Štatistického úradu SR  z roku 2017, predstavoval počet mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov okolo 930-tisíc. Ide teda približne o pätinu obyvateľov Slovenska. Aj keď nie všetci majú možnosť voliť vo voľbách, ide o budúcu generáciu...
Viac

Konferencia – “Počítame s deťmi!“

Ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy, ako naplniť ich potreby a zapojiť ich do komunitného života?

Viac

INEX Infostretko – medzinárodné dobrovoľnícke tábory 2020

Počul si už o nich, zúčastnil sa ich tvoj kamarát a ty nevieš ako sa prihlásiť a čo od takého tábora očakávať?

Viac

Program pre mladých lídrov – “EDD 2020”

Veríš, že spolu môžeme zmeniť svet? Si pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými globálnymi lídrami?

Viac

Program “Rozbiehátor”

Ideálna príležitosť v prípade, že máš super ideu, ale nemáš jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

Viac

Voľné pracovné pozície v DofE

Chceš mať zmysluplnú prácu a chceš pomôcť zlepšiť vzdelávanie na Slovensku? Veríš, že každý mladý človek má potenciál uspieť?

Viac

Súťaž – “Junior internet 2020”

Súťaž pre mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov.

Viac

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú otvorení novým veciam a radi pracujú nielen v kancelárii ale aj priamo v teréne.

Viac

Hľadá sa správkyňa/správca nadácie Green Foundation

Ambíciou Green Foundation je pomáhať pripravovať Slovensko na výzvu vyvolanú klimatickou zmenou na planéte a nástupom nových technológií, výzvu, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy. Práve v súčasnosti prebieha v nadácii výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície správkyňa/správca nadácie.

Viac

​European Leadership Programme

Do jarnej edície programu prebiehajúcej 1. marca – 30. júna 2020 sa hľadá 8-12 uchádzačov z celej Európy, ktorých čaká päť mesiacov intenzívnej práce a socializácie.

Viac

Pomáhajme si, spolu to zvládneme!

Ak nás niečo táto negatívna globálna situácia naučila, tak určite to, že si musíme navzájom pomáhať a že namiesto individualistického prístupu musíme zaujať prístup kolektívny. Preto sme veľmi radi, že naše členské organizácie, ale aj mnohé slovenské firmy a...

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Ešte predtým, ako sme uviazlo v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorý sa konal v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku.

Kedy bude táto krajina pre mladých?

Podľa údajov Štatistického úradu SR  z roku 2017, predstavoval počet mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov okolo 930-tisíc. Ide teda približne o pätinu obyvateľov Slovenska. Aj keď nie všetci majú možnosť voliť vo voľbách, ide o budúcu generáciu...

Hľadá sa Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové konanie na novú pozíciu – Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021.

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO na rok 2020 s presahom na rok 2021, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte Agendy 2030 – cieľov udržateľného rozvoja.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky WHO je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí. Na obdobie jedného roka bude úspešný kandidát/úspešná kandidátka aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež.

Sieťovacie stretnutie: Trnavský kraj

Sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska s názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných...

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom sa iniciatíva Zmudri rozhodla pomôcť všetkým učiteľom, lektorom, rodičom a každému, kto by sa chcel naučiť vytvárať vlastný pútavý náučný videobsah.

Preto sa rozhodla pustiť do tvorby video kurzu, ktorý bude vysvetľovať a ponúkať návod na jednoduchú tvorbu videí z domáceho prostredia počas karantény.

Pomáhajme si, spolu to zvládneme!

Ak nás niečo táto negatívna globálna situácia naučila, tak určite to, že si musíme navzájom pomáhať a že namiesto individualistického prístupu musíme zaujať prístup kolektívny. Preto sme veľmi radi, že naše členské organizácie, ale aj mnohé slovenské firmy a...

preèítajte si viac

Kedy bude táto krajina pre mladých?

Podľa údajov Štatistického úradu SR  z roku 2017, predstavoval počet mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov okolo 930-tisíc. Ide teda približne o pätinu obyvateľov Slovenska. Aj keď nie všetci majú možnosť voliť vo voľbách, ide o budúcu generáciu...

preèítajte si viac

Hľadá sa Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové konanie na novú pozíciu – Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021.

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO na rok 2020 s presahom na rok 2021, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte Agendy 2030 – cieľov udržateľného rozvoja.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky WHO je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí. Na obdobie jedného roka bude úspešný kandidát/úspešná kandidátka aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež.

preèítajte si viac

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom sa iniciatíva Zmudri rozhodla pomôcť všetkým učiteľom, lektorom, rodičom a každému, kto by sa chcel naučiť vytvárať vlastný pútavý náučný videobsah.

Preto sa rozhodla pustiť do tvorby video kurzu, ktorý bude vysvetľovať a ponúkať návod na jednoduchú tvorbu videí z domáceho prostredia počas karantény.

preèítajte si viac