Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Ste študenti, mladí profesionáli, bloggeri, youtuberi, mágovia sociálnych médií a máte záujem získať praktické zručnosti v oblasti tradičných, digitálnych a sociálnych médií? Potom neváhajte a prihláste sa na školu V4 Fall School on Media! 

Viac

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Štipendijný program plne financovaný Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov poskytuje študentom možnosť žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

Viac

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami, iniciatívami pracujúcimi s mládežou a politiky mládeže.   Požiadavky:  Minimálne...
Viac

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Do Nadácie otvorenej spoločnosti sa hľadá pre výzvy nadšená osoba na pozíciu projektový koordinátor alebo koordinátorka pre oblasť vzdelávania. Jedná sa o trvalý pracovný pomer na dobu určitú na polovičný úväzok s nástupnou mesačnou odmenou vo výške 500,- € brutto a...
Viac

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Cieľom druhého ročníku súťaže “Meet and code 2019” je upriamiť pozornosť na digitálne vzelávanie. Preto sa v rámci nej hľadajú najlepšie nápady na technologické alebo programové podujatia v štyroch súťažných kategóriách.

Viac

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Človek v ohrození je nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve v súčasnej dobe sa v organizácii hľadá čerstvá posila na obsadenie voľnej pracovnej pozície – koordinátorka/koordinátor fundraising tímu.

Viac

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory
pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Viac

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporovať projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Lákajú vás Albánsko, Gruzínsko, Libanon, Moldavsko či Ukrajina? Vďaka ADRA Slovensko máte možnosť do týchto krajín vycestovať a navyše prispieť k dobrej veci, rovnako ako nadobudnúť cenné skúsenosti! Dobrovoľníčky a dobrovoľníci sa môžu hlásiť na tieto miesta a...
Viac

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Práve v súčasnosti prebieha výberové konanie na obsadenie pozícií členov expertného tímu 1. ročníka programu.

Viac

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku alebo asistenta

Potrebuješ si zarobiť a hľadáš dlhodobú a zmysluplnú brigádu? Na pozíciu asistentky/asistenta hľadáme šikovnú študentku/ šikovného študenta, ktorá/ý sa nezľakne administratívnej práce, rozumie si s excelovými tabuľkami a rada/ rád komunikuje s ľuďmi. Pokiaľ je Ti...
Viac

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre mládež a šport organizuje školenie vhodné pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande. Tento kurz poskytne...
Viac
Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Výnimočné školy”

Grantový program “Výnimočné školy”

Sympózium 2019: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Sympózium 2019: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Voľné pracovné pozície v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Voľné pracovné pozície v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Akreditované školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky

Akreditované školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky

Grantový program “Búrame bariéry”

Grantový program “Búrame bariéry”

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Čo sa deje v kancelárii RmS

Vďaka organizácii ADRA Slovensko sme pred pár dňami mali na návšteve delegáciu pracovníkov s mládežou z Ukrajiny. Predstavili sme im RmS a naše fungovanie.   Naša nová výskumníčka Veronika Fishbone Vlčková odpovedala na pár otázok Slovenskej tlačovej agentúre,...

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Výnimočné školy”

Grantový program “Výnimočné školy”

Sympózium 2019: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Sympózium 2019: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Voľné pracovné pozície v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Voľné pracovné pozície v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Akreditované školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky

Akreditované školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky

Grantový program “Búrame bariéry”

Grantový program “Búrame bariéry”

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Čo sa deje v kancelárii RmS

Vďaka organizácii ADRA Slovensko sme pred pár dňami mali na návšteve delegáciu pracovníkov s mládežou z Ukrajiny. Predstavili sme im RmS a naše fungovanie.   Naša nová výskumníčka Veronika Fishbone Vlčková odpovedala na pár otázok Slovenskej tlačovej agentúre,...

Viac

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Viac