Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Workshop určený všetkým aktívnym jednotlivom, organizáciám a inštitúciám, ako aj zástupcom štátnej a verejnej správy aj biznis sektora, ktorým záleží na ich komunite sa uskutoční v dvoch termínoch – 1. a 2. augusta 2017 v Bratislave a Banskej Bystrici.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

Pridaj sa k 400 mladým lídrom zo 42 krajín na stretnutí v Poľsku 4.- 8. septembra 2017, ktoré je neoficiálne nazývané aj „Davos of the young“. Spolu s politikmi, podnikateľmi a osobnosťami spoločenského života sa na ňom bude debatovať o nových nápadoch.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Výsledky výskumu, ktorý Rada mládeže Slovenska urobila minulý rok hovoria jednoznačne: mládežnícke organizácie učia deti a mladých ľudí dobre fungovať vo vzťahoch, rozvíjajú ich potenciál a vedú ich k empatii a kritickému mysleniu.

Viac

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Máš fotografické oko? Cítiš sa za objektívom ako doma a dokážeš aj počas dovolenky, či pracovnej cesty citlivo zachytiť meniace sa životné prostredie alebo ťažké ľudské osudy?

Viac

Práca v Detskej organizácii FÉNIX

Snahou občianskeho združenia FÉNIX je vytvoriť deťom a mládeži ideálne podmienky na ich aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Od augusta – septembra, sa do pracovného tímu organizácie hľadá nová posila, na plný úväzok s pracoviskom na ústredí organizácie v Bratislave.

Viac

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

Dokument v súčasnej podobe do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu.

Viac
Zelené vzdelávanie

Zelené vzdelávanie

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Štipendium „Krídla“

Štipendium „Krídla“

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

„Samit budúcich inovátorov“ – FIS 2017

„Samit budúcich inovátorov“ – FIS 2017

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Otvorená grantová schéma „Hosťujúci profesor“

Otvorená grantová schéma „Hosťujúci profesor“

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Svetové Fórum pre demokraciu 2017

Svetové Fórum pre demokraciu 2017

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

ZKSM pozýva mladých ľudí od veku 16 rokov, aby sa prihlásili na animátorské školy.
Tie sú určené mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve.
Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva.

Zelené vzdelávanie

Zelené vzdelávanie

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Štipendium „Krídla“

Štipendium „Krídla“

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

„Samit budúcich inovátorov“ – FIS 2017

„Samit budúcich inovátorov“ – FIS 2017

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Otvorená grantová schéma „Hosťujúci profesor“

Otvorená grantová schéma „Hosťujúci profesor“

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

preèítajte si viac

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

ZKSM pozýva mladých ľudí od veku 16 rokov, aby sa prihlásili na animátorské školy.
Tie sú určené mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve.
Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva.

preèítajte si viac