Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Organizácia Mladiinfo Slovensko, ktorej víziou je myšlienka, aby všetci mladí ľudia boli dobre informovaní o vzdelávacích príležitostiach okolo seba, má pre všetkých záujemcov vo veku 18 – 30 rokov hneď začiatkom roka v zásobe pár atraktívnych ponúk v rôznych zaujímavých destináciách, z ktorých si vyberie snáď každý.

Viac

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Každoročné Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018″ je otvorené pre všetkých účastníkov vo veku 16 – 30 rokov, ktorí prichádzajú s novými nápadmi pre Európu a sú pripravení spoločne s viac ako 8000 mladými ľuďmi o nich diskutovať s tvorcami a rozhodujúcimi činiteľmi európskej politiky.

Viac

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.
Viac

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Viac

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt je určený pracovníkom a aktivistom organizácií, neformálnych skupín a kultúrnych centier z rôznych regiónov venujúcim sa extrémizmu a radikalizácii. Okrem priestoru na sieťovanie, výmenu príkladov z praxe a plánovanie komunitných aktivít, poskytne účastníkom aj tréning vo využívaní umeleckých foriem.

Viac

Zostať na Slovensku či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku?

Neformálna diskusia, na ktorej sa bude rozprávať o tom, aká je budúcnosť mladých ľudí na Slovensku a o tom, či tu vôbec má zmysel ostať, sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2017 v Bratislave. Okrem našej Kataríny Čavojskej na nej vystúpi aj niekoľko ďalších zaujímavých hostí.

Viac

Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4, ktoré sme dnes predstavili novinárom na tlačovej konferencii.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska vyhlasuje nominácie na 12. ročník Ceny Most 2017 za zahájené!

Viac
Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Brigáda pre študentov VŠ

Brigáda pre študentov VŠ

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie.

Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Brigáda pre študentov VŠ

Brigáda pre študentov VŠ

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Viac

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

Viac

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Viac

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie.

Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Viac