Hľadáme koordinátorku/koordinátora pre politické záležitosti!

Baví Ťa politika a rada/rád sa stretávaš a diskutuješ s ľuďmi? Orientuješ sa v prostredí mimovládok a máš skúsenosti s vedením projektov a kampaní? Rada mládeže Ti ponúka zaujímavú kreatívnu prácu, kde sa budeš môcť ďalej rozvíjať a aktívne meniť veci k lepšiemu. Neváhaj a prihlás sa čo najskôr!

Viac

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pozýva na druhú časť školenia z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže – Projektový manažment v práci s mládežou – modul II. Uskutoční sa v termíne 23. – 25. júna 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko Krupina Tepličky,

Viac

Letná akadémia „Hejbej 2017“

Letná akadémia Hejbej 2017 je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska. Študentom vyšších ročníkov stredných škôl a nižších vysokých škôl poskytne ideálnu príležitosť na stretnutie, sieťovanie a zdieľanie skúseností.

Viac

Práca v Detskej organizácii FÉNIX

Snahou občianskeho združenia FÉNIX je vytvoriť deťom a mládeži ideálne podmienky na ich aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Od augusta – septembra, sa do pracovného tímu organizácie hľadá nová posila, na plný úväzok s pracoviskom na ústredí organizácie v Bratislave.

Viac

Pracovná ponuka od PDCS

Poslaním mimovládnej organizácie PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť demokratické prístupy a mechanizmy pre dialóg a predchádzanie konfliktom. V súvislosti so spustením projektu „Euroepan Network for Nonviolence and Dialogue“ hľadajú v organizácii človeka vhodného na pracovnú pozíciu sieťovej/ého koordinátorky/ora.

Viac

Štipendium „Atlas corps“

Štipendium „Atlas corps“ je určené pre záujemcov z prostredia tretieho sektora. Úspešným uchádzačom poskytuje dokonalú príležitosť stať sa súčasťou pracovného tímu zahraničnej neziskovej organizácie a spolu s kvalifikovanými profesionálmi pracovať na rozvoji nielen seba, ale aj svojej domovskej organizácie.

Viac

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

Dokument v súčasnej podobe do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu.

Viac

Čo je dôležité vo vzdelávaní (blog)

V školstve je málo dôležitejších vecí ako kvalitní učitelia. Kľúčové je však prostredie, ktoré stimuluje rozvíjanie vlastných nápadov, aktivít a projektov.

Viac

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný. Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch...
Viac

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

ZKSM pozýva mladých ľudí od veku 16 rokov, aby sa prihlásili na animátorské školy.
Tie sú určené mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve.
Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva.

17. ročník kampane „Vypni telku, zapni seba!“

V pondelok 29. mája 2017 sa začal 17. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!
Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravili pre skupiny detí alternatívny program k pasívnemu prežívaniu voľného času pri TV, počítačových hrách a zábave na internete. Akcia trvá celý týždeň, do nedele 4. júna 2017. Do kampane sa zatiaľ zaregistrovalo 5 500 účastníkov.
Organizátorom projektu je detská organizácia eRko.

Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja

“Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala” slovami Matky Terezy otvoril moderátor slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.
V piatok 12. mája 2017 si dobrovoľníci prevzali ceny v Kasárňach na Trenčianskom hrade. Už v poradí 5. ročník oceňovania dobrovoľníkov sa konal pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Trenčianskym múzeom v Trenčíne zabezpečila Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

ZKSM pozýva mladých ľudí od veku 16 rokov, aby sa prihlásili na animátorské školy.
Tie sú určené mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve.
Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva.

preèítajte si viac

17. ročník kampane „Vypni telku, zapni seba!“

V pondelok 29. mája 2017 sa začal 17. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!
Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravili pre skupiny detí alternatívny program k pasívnemu prežívaniu voľného času pri TV, počítačových hrách a zábave na internete. Akcia trvá celý týždeň, do nedele 4. júna 2017. Do kampane sa zatiaľ zaregistrovalo 5 500 účastníkov.
Organizátorom projektu je detská organizácia eRko.

preèítajte si viac

Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja

“Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala” slovami Matky Terezy otvoril moderátor slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.
V piatok 12. mája 2017 si dobrovoľníci prevzali ceny v Kasárňach na Trenčianskom hrade. Už v poradí 5. ročník oceňovania dobrovoľníkov sa konal pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Trenčianskym múzeom v Trenčíne zabezpečila Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

preèítajte si viac