erko

Projektová/ý manažérka/ér výskumu potrieb mladých

Hľadá sa projektový manažér výskumu potrieb mladých v európskej mládežníckej sieti FIMCAP, ktorý bude zodpovedný za priebeh výskumu mládežníckych preferencií v rámci jednotlivých členských organizácií.

Viac
Sustainable Development Goals_E_Final sizes

Workshop Platformy MVRO o udržateľnom rozvoji

Platforma MVRO organizuje 26. októbra 2016 workshop pre aktérov, ktorí pracujú v rozmanitých oblastiach udržateľného rozvoja. Hlavnou aktivitou workshopu bude produktívna diskusia o Cieľoch udržateľného rozvoja, súlade politík pre udržateľný rozvoj a stratégii globálneho vzdelávania na Slovensku.

Viac
euyc-2016-1-den-by-vilo-53

Aké sú spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou?

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odorúčaniach prijatých na Európskej konferencii mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Viac
zipcem

“Štartér” – školenie na tému štruktúrovaného dialógu

Cieľom ďalšieho z akreditovaných školení “Štartér”, určeného pre mladých ľudí vo veku 15 – 30 rokov, je zdokonaliť sa v argumentácii a komunikácii. Uskutoční sa v termíne 17. – 19. novembra 2016 vo Zvolene.

Viac
blog_participacia

Ako zapojiť mladých do politického rozhodovania? (blog RmS)

Sú nezrelí a nerozumejú tomu. Mladí ľudia Slovensku sú často vylúčení z politického rozhodovania. Hlavne v oblasti školstva by to tak však byť nemalo – ani na lokálnej a ani na európskej úrovni.

Viac
Grantový program Darujte Vianoce

Grantový program Darujte Vianoce

“Celostátní vzájemná výměna zkušeností” v Jihlave

“Celostátní vzájemná výměna zkušeností” v Jihlave

Projektová/ý manažérka/ér výskumu potrieb mladých

Projektová/ý manažérka/ér výskumu potrieb mladých

Workshop “Ako napísať dobrý projekt a nezblázniť sa?”

Workshop “Ako napísať dobrý projekt a nezblázniť sa?”

Všeobecné grantové kolo nadácie Zdravé mesto

Všeobecné grantové kolo nadácie Zdravé mesto

Súťaž “Young European of the Year 2017”

Súťaž “Young European of the Year 2017”

Info dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny

Info dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny

Workshop o modelových konferenciách OSN – UN4MUN

Workshop o modelových konferenciách OSN – UN4MUN

Sociálna/y pracovníčka/ík so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Sociálna/y pracovníčka/ík so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Dobrovoľníčka/ník pre projekt Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Dobrovoľníčka/ník pre projekt Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Editorka/or v Rádiu Slovensko

Editorka/or v Rádiu Slovensko

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

“Vyjadri sa” v Rožňave

“Vyjadri sa” v Rožňave

“Štartér” – školenie na tému štruktúrovaného dialógu

“Štartér” – školenie na tému štruktúrovaného dialógu

Jablone v Slatinke

Jablone v Slatinke

“Blízko k prírode” Island

“Blízko k prírode” Island

“Zdieľanie environmentálnych vedomostí” v Mexiku

“Zdieľanie environmentálnych vedomostí” v Mexiku

Aké sú spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou?

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odorúčaniach prijatých na Európskej konferencii mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Workshop Platformy MVRO o udržateľnom rozvoji

Platforma MVRO organizuje 26. októbra 2016 workshop pre aktérov, ktorí pracujú v rozmanitých oblastiach udržateľného rozvoja. Hlavnou aktivitou workshopu bude produktívna diskusia o Cieľoch udržateľného rozvoja, súlade politík pre udržateľný rozvoj a stratégii globálneho vzdelávania na Slovensku.

Už len týždeň! Európska konferencia v Košiciach dá hlas mladým

Už len týždeň a Košice sa na niekoľko dní stanú najdôležitejším mestom pre európsku mládež. V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa totiž v Košiciach 3.-6. októbra 2016 uskutoční Európska konferencia mládeže (European Youth Conference). Úlohou tejto konferencie bude prediskutovať názory mladých, ktoré v tomto období zaznievajú na konzultáciách v rámci Štruktúrovaného dialógu vo všetkých 28 krajinách Európskej únie.

Aké sú spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou?

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odorúčaniach prijatých na Európskej konferencii mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

preèítajte si viac

Už len týždeň! Európska konferencia v Košiciach dá hlas mladým

Už len týždeň a Košice sa na niekoľko dní stanú najdôležitejším mestom pre európsku mládež. V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa totiž v Košiciach 3.-6. októbra 2016 uskutoční Európska konferencia mládeže (European Youth Conference). Úlohou tejto konferencie bude prediskutovať názory mladých, ktoré v tomto období zaznievajú na konzultáciách v rámci Štruktúrovaného dialógu vo všetkých 28 krajinách Európskej únie.

preèítajte si viac