Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný. Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch...
Viac

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

V nedeľu 12. februára 2017 odletel slovenský prezident Andrej Kiska v sprievode delegácie vybraných novinárov, podnikateľov a zástupcov slovenských mimovládnych organizácií na historicky 1. návštevu Kene.
Pozvanie doprevádzať prezidenta prijal aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Viac

Súťaž „Junior Internet“

Študenti slovenských základných a stredných škôl majú v 12. ročníku súťaže Junior Internet opäť šancu stať sa internetovou osobnosťou. Súťaží sa vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne odprezentujú.

Viac

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

„Hľadá sa tridsiatka statočných do exkluzívneho rozvojového programu pre mladých lídrov, budeš jedným z nich?“
Ešte niekoľko dni ostáva záujemcom na prihlásenie sa do programu Teach for Slovakia. Ide o najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, pre ktorý sa hľadá tridsať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na pracovný trh inými, často oveľa inšpiratívnejšími dvierkami. Stačí sa len odhodlať a prihlásiť sa.

Viac

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

Viac

Fotosúťaž Svetového dňa mokradí

Ministerstvo životného prostredia sa v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami v priebehu februára pripojí k oslavám podpisu medzinárodnej dohody známej ako Dohovor o mokradiach. Pre žiakov základných škôl a mladých ľudí pripravilo pri tejto príležitosti množstvo atraktívnych podujatí.

Viac

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

V nedeľu 12. februára 2017 odletel slovenský prezident Andrej Kiska v sprievode delegácie vybraných novinárov, podnikateľov a zástupcov slovenských mimovládnych organizácií na historicky 1. návštevu Kene.
Pozvanie doprevádzať prezidenta prijal aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

„Hľadá sa tridsiatka statočných do exkluzívneho rozvojového programu pre mladých lídrov, budeš jedným z nich?“
Ešte niekoľko dni ostáva záujemcom na prihlásenie sa do programu Teach for Slovakia. Ide o najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, pre ktorý sa hľadá tridsať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na pracovný trh inými, často oveľa inšpiratívnejšími dvierkami. Stačí sa len odhodlať a prihlásiť sa.

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

Nielen predstaviť účastníkom rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie, ale aj naučiť ich využiť vzdelávacie programy o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a pomôcť im pri ich uvedení do praxe a popritom aj podporiť participáciu projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese, to všetko si kladie za cieľ v poradí už IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Uskutoční sa v termíne 7. – 8. apríla 2017 v Modre.

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

preèítajte si viac

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

preèítajte si viac

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

„Hľadá sa tridsiatka statočných do exkluzívneho rozvojového programu pre mladých lídrov, budeš jedným z nich?“
Ešte niekoľko dni ostáva záujemcom na prihlásenie sa do programu Teach for Slovakia. Ide o najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, pre ktorý sa hľadá tridsať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na pracovný trh inými, často oveľa inšpiratívnejšími dvierkami. Stačí sa len odhodlať a prihlásiť sa.

preèítajte si viac

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

Nielen predstaviť účastníkom rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie, ale aj naučiť ich využiť vzdelávacie programy o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a pomôcť im pri ich uvedení do praxe a popritom aj podporiť participáciu projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese, to všetko si kladie za cieľ v poradí už IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Uskutoční sa v termíne 7. – 8. apríla 2017 v Modre.

preèítajte si viac