Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte.

Viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Výsledky výskumu, ktorý Rada mládeže Slovenska urobila minulý rok hovoria jednoznačne: mládežnícke organizácie učia deti a mladých ľudí dobre fungovať vo vzťahoch, rozvíjajú ich potenciál a vedú ich k empatii a kritickému mysleniu.

Viac

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Máš fotografické oko? Cítiš sa za objektívom ako doma a dokážeš aj počas dovolenky, či pracovnej cesty citlivo zachytiť meniace sa životné prostredie alebo ťažké ľudské osudy?

Viac

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

Dokument v súčasnej podobe do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu.

Viac
Školenie zážitkovej pedagogiky

Školenie zážitkovej pedagogiky

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

Grantový program „10 dobrých skutkov“

Grantový program „10 dobrých skutkov“

Hľadá sa projektová manažérka/projektový manažér on-line projektov pre Centrum pre filantropiu

Hľadá sa projektová manažérka/projektový manažér on-line projektov pre Centrum pre filantropiu

Voľné pracovné pozície v o.z. Mládež ulice

Voľné pracovné pozície v o.z. Mládež ulice

Hľadá sa projektový manažér/ka v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie pre Slovak Governance Institute

Hľadá sa projektový manažér/ka v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie pre Slovak Governance Institute

Brigáda v organizácii Mladiinfo Slovensko

Brigáda v organizácii Mladiinfo Slovensko

Medzinárodná fotosúťaž na tému – Klimatické zmeny a ochrana ozónovej vrstvy

Medzinárodná fotosúťaž na tému – Klimatické zmeny a ochrana ozónovej vrstvy

Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou 3

Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou 3

Výzva na zlepšenie vybavenia telocviční

Výzva na zlepšenie vybavenia telocviční

Zelené vzdelávanie

Zelené vzdelávanie

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Vzdelávanie – „Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania“

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Štipendium „Krídla“

Štipendium „Krídla“

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Staň sa „tieňom“ v OSN vo Viedni!

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Workshop na tému – „Profesionálna spolupráca v komunite“

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií vyhlásil výzvu na nominácie členiek/členov do uvedeného poradného orgánu.

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií vyhlásil výzvu na nominácie členiek/členov do uvedeného poradného orgánu.

preèítajte si viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

preèítajte si viac