Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4, ktoré sme dnes predstavili novinárom na tlačovej konferencii.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska vyhlasuje nominácie na 12. ročník Ceny Most 2017 za zahájené!

Viac

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte.

Viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Výsledky výskumu, ktorý Rada mládeže Slovenska urobila minulý rok hovoria jednoznačne: mládežnícke organizácie učia deti a mladých ľudí dobre fungovať vo vzťahoch, rozvíjajú ich potenciál a vedú ich k empatii a kritickému mysleniu.

Viac

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Máš fotografické oko? Cítiš sa za objektívom ako doma a dokážeš aj počas dovolenky, či pracovnej cesty citlivo zachytiť meniace sa životné prostredie alebo ťažké ľudské osudy?

Viac

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

Dokument v súčasnej podobe do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu.

Viac

Mladí plní odhodlania zmeniť svet – „Godzone tour“

Tisíce mladých ľudí každoročne napĺňajú športové haly a zimné štadióny počas evanjelizačného turné Godzone tour. Aj v tomto roku láka projekt kvalitnou produkciou, možnosťou spoznať nový rozmer života viery a tiež vstupným zdarma.

Celé tohtoročné turné bude prebiehať počas Týždňa Cirkvi pre mládež od 13. do 18. novembra 2017 a navštívi mestá Poprad, Košice, Brezno, Žilina, Bratislava a Praha.

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Vo Važci sa počas víkendu uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

V piatok 22. septembra 2017 sa stretávajú vedúci 26 oblastných centier Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a ich zástupcovia na Celoslovenskej rade vo Važci. Po prázdninách budú počas víkendu spoločne hodnotiť činnosť ZKSM, rozhodovať o podstatných zmenách v združení, a zároveň rozvíjať vzájomné medziľudské vzťahy.

ZKSM pripravuje nové inšpiratívne výzvy pre spoločenstvá a tiež nové aktivity, či podujatia, ktorými chce rozvíjať vzájomnú spoluprácu a viac sa priblížiť svojim členom.

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody vo svete upozornia viaceré slovenské mimovládne rozvojové organizácie.

Na podujatí „Bez vody nie je život“ realizovanom v rámci
rovnomennej kampane tak urobia v troch slovenských mestách – 8. septembra 2017 v Košiciach, 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici a napokon 13. septembra 2017 v Bratislave v čase od 15:00 do 19:00.

Mladí plní odhodlania zmeniť svet – „Godzone tour“

Tisíce mladých ľudí každoročne napĺňajú športové haly a zimné štadióny počas evanjelizačného turné Godzone tour. Aj v tomto roku láka projekt kvalitnou produkciou, možnosťou spoznať nový rozmer života viery a tiež vstupným zdarma.

Celé tohtoročné turné bude prebiehať počas Týždňa Cirkvi pre mládež od 13. do 18. novembra 2017 a navštívi mestá Poprad, Košice, Brezno, Žilina, Bratislava a Praha.

preèítajte si viac

Vo Važci sa počas víkendu uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

V piatok 22. septembra 2017 sa stretávajú vedúci 26 oblastných centier Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a ich zástupcovia na Celoslovenskej rade vo Važci. Po prázdninách budú počas víkendu spoločne hodnotiť činnosť ZKSM, rozhodovať o podstatných zmenách v združení, a zároveň rozvíjať vzájomné medziľudské vzťahy.

ZKSM pripravuje nové inšpiratívne výzvy pre spoločenstvá a tiež nové aktivity, či podujatia, ktorými chce rozvíjať vzájomnú spoluprácu a viac sa priblížiť svojim členom.

preèítajte si viac

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody vo svete upozornia viaceré slovenské mimovládne rozvojové organizácie.

Na podujatí „Bez vody nie je život“ realizovanom v rámci
rovnomennej kampane tak urobia v troch slovenských mestách – 8. septembra 2017 v Košiciach, 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici a napokon 13. septembra 2017 v Bratislave v čase od 15:00 do 19:00.

preèítajte si viac