Zapoj sa do prieskumu pre študentov VŠ a pomôž zlepšiť vzdelávací systém na vysokých školách!

Cieľom projektu – “To dá rozum” je zvrátiť znepokojujúce negatívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme a pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od škôlok až po vysoké školy.

Viac

Neformálne vzdelávanie – “Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”

Vzdelávanie. ktoré sa uskutoční v termíne 14. – 16. mája 2018 v Banskobystrickom kraji, sa zameria na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z ich reálnych problémov a potrieb.

Viac

Hľadajú sa výskumníci/výskumníčky pre Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Chceš, aby to tu fungovalo lepšie? Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá záujemcov a záujemkyne o prácu spočívajúcu v komunikácii s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenými aktérmi za účelom získania informácií o procesoch tvorby verejných politík.

Viac

Prihlasovanie na INEX workcampy je spustené

“Máš už plán na leto?” – Spoznaj nové krajiny, získaj priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú.

Organizácia INEX Slovakia práve spustila na svojej webovej stránke možnosť prihlasovať sa na medzinárodné dobrovoľnícke tábory tzv. workcampy.

Viac

Letná škola Transparency International

Letná škola Transparency International je určená mladým ľuďom, študentom, dobrovoľníkom a pracovníkom v neziskovom aj súkromnom sektore. Jej cieľom je predstaviť účastníkom najnovšie trendy v oblasti boja proti korupcii.

Viac

Staň sa expertným dobrovoľníkom, pridaj sa do nášho tímu!

Práve v súčasnosti hľadáme prostredníctvom Programu expertného dobrovoľníctva organizácie LEAF do nášho pracovného tímu PR dobrovoľníčku/dobrovoľníka. Jej/jeho úlohou bude zvyšovanie povedomia o ocenení MOST a to najmä mediálnou propagáciou nominovaných a víťazov v článkoch a reláciách.

Viac

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Národného štipendijného programu pre akademický rok 2018/2019

Národný štipendijný program je určený študentom, doktorandom, vysokoškolských učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií. Jeho úlohou je pokrytie ich životných nákladov na študijný, výskumný alebo umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Viac

Ponuka práce na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti práve prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície líderky/lídra (manažérky/manažéra) do pripravovaného národného projektu – „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja/trendov občianskej spoločnosti do roku 2030.

Viac

Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Školenie pod záštitou organizácie INEX Slovakia, na ktorom sa nebude sedieť len v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť, ponúka účastníkom výbornú príležitosť zdokonaliť sa vo vedení kolektívu, tímovej práci, alebo napríklad aj v komunikácii.

Viac

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Konferencia “YoDel”, organizovaná združením V.I.A.C. – Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s partnermi sa zameria na nové trendy v práci s mládežou, na to, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje a na to, čo všetko so sebou táto zmena prináša. Uskutoční sa 12. marca 2018 v Poprade.

Viac
Zapoj sa do prieskumu pre študentov VŠ a pomôž zlepšiť vzdelávací systém na vysokých školách!

Zapoj sa do prieskumu pre študentov VŠ a pomôž zlepšiť vzdelávací systém na vysokých školách!

Seminár – “Aktuální výzvy III – CHUDOBA”

Seminár – “Aktuální výzvy III – CHUDOBA”

Grantový program “Ukážte sa v dobrom svetle”

Grantový program “Ukážte sa v dobrom svetle”

Grantový program “Náučné chodníky”

Grantový program “Náučné chodníky”

Hľadá sa grafička/grafik pre festival dokumentárnych filmov – “Jeden svet”

Hľadá sa grafička/grafik pre festival dokumentárnych filmov – “Jeden svet”

V Sokratovom inštitúte hľadajú optimistov

V Sokratovom inštitúte hľadajú optimistov

Neformálne vzdelávanie – “Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”

Neformálne vzdelávanie – “Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”

Hľadajú sa výskumníci/výskumníčky pre Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Hľadajú sa výskumníci/výskumníčky pre Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Výzva – “Férovka”

Výzva – “Férovka”

Letná akadémia – “Hejbej 2018”

Letná akadémia – “Hejbej 2018”

Súťaž mladých tvorcov videa – “RECfruit 2018”

Súťaž mladých tvorcov videa – “RECfruit 2018”

Grantový program “Kvalita vzdelávania”

Grantový program “Kvalita vzdelávania”

Grantový program “Na prírodno 2018”

Grantový program “Na prírodno 2018”

Voľné pracovné pozície v Transparency International Slovensko

Voľné pracovné pozície v Transparency International Slovensko

Súťaž – “GLOBSEC City Challenge”

Súťaž – “GLOBSEC City Challenge”

Tréning – “Buď zmenou”

Tréning – “Buď zmenou”

Program – “Štipendium Martina Filka 2018”

Program – “Štipendium Martina Filka 2018”

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci  programu “Priority mládežníckej politiky”

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Priority mládežníckej politiky”

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je hrozná. Jej skoré vyšetrenie by malo byť prvoradou úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Ich postup musí aj verejnosť vnímať ako dôveryhodný. Minister vnútra sa stal prekážkou dôveryhodnosti polície, a preto by mal...

ZKSM podporí 22 mládežníckych projektov, ktoré získali dotáciu z projektu Interný grant

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) vyhlásilo v marci internú grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev.

Uchádzači o finančnú podporu pre realizáciu svojich projektov podali do určeného termínu 33 žiadostí.

ZKSM zverejnilo výsledok výzvy, v ktorom podporilo 22 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 4865 eur.

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

ZKSM od septembra otvára nový ročník Líderskej animátorskej školy

Po úspešných dvoch ročníkoch Líderskej animátorskej školy (LAŠ) sa Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže (ZKSM) rozhodlo poskytnúť účastníkom aj tretí ročník vzdelávania v oblasti
rozvoja vodcovských zručností, ktorý sa bude otvárať začiatkom septembra v Diecéznom centre
mládeže (DCM) Archa v Bojničkách. Registrácia účastníkov je otvorená do 30. apríla 2018.

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Prihlasovanie na INEX workcampy je spustené

“Máš už plán na leto?” – Spoznaj nové krajiny, získaj priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú.

Organizácia INEX Slovakia práve spustila na svojej webovej stránke možnosť prihlasovať sa na medzinárodné dobrovoľnícke tábory tzv. workcampy.

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je hrozná. Jej skoré vyšetrenie by malo byť prvoradou úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Ich postup musí aj verejnosť vnímať ako dôveryhodný. Minister vnútra sa stal prekážkou dôveryhodnosti polície, a preto by mal...

Viac

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Viac

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

ZKSM podporí 22 mládežníckych projektov, ktoré získali dotáciu z projektu Interný grant

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) vyhlásilo v marci internú grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev.

Uchádzači o finančnú podporu pre realizáciu svojich projektov podali do určeného termínu 33 žiadostí.

ZKSM zverejnilo výsledok výzvy, v ktorom podporilo 22 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 4865 eur.

Viac

ZKSM od septembra otvára nový ročník Líderskej animátorskej školy

Po úspešných dvoch ročníkoch Líderskej animátorskej školy (LAŠ) sa Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže (ZKSM) rozhodlo poskytnúť účastníkom aj tretí ročník vzdelávania v oblasti
rozvoja vodcovských zručností, ktorý sa bude otvárať začiatkom septembra v Diecéznom centre
mládeže (DCM) Archa v Bojničkách. Registrácia účastníkov je otvorená do 30. apríla 2018.

Viac

Prihlasovanie na INEX workcampy je spustené

“Máš už plán na leto?” – Spoznaj nové krajiny, získaj priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú.

Organizácia INEX Slovakia práve spustila na svojej webovej stránke možnosť prihlasovať sa na medzinárodné dobrovoľnícke tábory tzv. workcampy.

Viac