Konferencia – “Počítame s deťmi!“

Ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy, ako naplniť ich potreby a zapojiť ich do komunitného života?

Viac

INEX Infostretko – medzinárodné dobrovoľnícke tábory 2020

Počul si už o nich, zúčastnil sa ich tvoj kamarát a ty nevieš ako sa prihlásiť a čo od takého tábora očakávať?

Viac

Program pre mladých lídrov – “EDD 2020”

Veríš, že spolu môžeme zmeniť svet? Si pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými globálnymi lídrami?

Viac

Program “Rozbiehátor”

Ideálna príležitosť v prípade, že máš super ideu, ale nemáš jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

Viac

Voľné pracovné pozície v DofE

Chceš mať zmysluplnú prácu a chceš pomôcť zlepšiť vzdelávanie na Slovensku? Veríš, že každý mladý človek má potenciál uspieť?

Viac

Súťaž – “Junior internet 2020”

Súťaž pre mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov.

Viac

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú otvorení novým veciam a radi pracujú nielen v kancelárii ale aj priamo v teréne.

Viac

Hľadá sa správkyňa/správca nadácie Green Foundation

Ambíciou Green Foundation je pomáhať pripravovať Slovensko na výzvu vyvolanú klimatickou zmenou na planéte a nástupom nových technológií, výzvu, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy. Práve v súčasnosti prebieha v nadácii výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície správkyňa/správca nadácie.

Viac

​European Leadership Programme

Do jarnej edície programu prebiehajúcej 1. marca – 30. júna 2020 sa hľadá 8-12 uchádzačov z celej Európy, ktorých čaká päť mesiacov intenzívnej práce a socializácie.

Viac

Prieskum Rady mládeže Slovenska: Každý piaty mladý by volil ĽSNS. Nejde už o protestný hlas.

Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách dali väčšinou hlas extrémistom, avšak počet prvovoličov a prvovoličiek ĽSNS klesá. Z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska vyplýva, že viac ako štvrtina mladých voličov a voličiek ešte...
Viac

Venovať sa v práci svojim koníčkom a spriateliť sa s ľuďmi z celého sveta – takto vyzerá ideálne leto!

O Work &Travel v Amerike počul už asi každý. Najčastejšie ponúkané pozície sú recepčná, servírka, čašník či plavčík.

Existuje ale práca, ktorá ti môže dať niečo viac – Camp Counselor, čiže animátor a inštruktor v jednom. Účastníci sa zhodujú, že ide o perfektne strávené leto, pretože odovzdávaš deťom to, čo baví teba samého.

Viac

Hľadajú sa posudzovatelia pre Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo

V rámci výzvy sa hľadá široké spektrum uchádzačov spomedzi učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov.

Viac

Sieťovacie stretnutie: Trnavský kraj

Sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska s názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných...

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Výnimočné podujatia 25. ročníka koledníckej akcie “Dobrá novina”

V dňoch 14. a 15. decembra 2019 sa stretnú tisíce koledníkov Dobrej noviny po celom Slovensku.

Pre koledníkov bude na viacerých miestach pripravené malé občerstvenie a bohatý program. Deti a mladí sa budú môcť zabaviť a niečo nové naučiť na kreatívnych workshopoch, stretnú sa s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili v Keni a Etiópii a radi by im priblížili život ich rovesníkov v cieľových krajinách Dobrej noviny.

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Sieťovacie stretnutie: Trnavský kraj

Sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska s názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných...

Viac

Výnimočné podujatia 25. ročníka koledníckej akcie “Dobrá novina”

V dňoch 14. a 15. decembra 2019 sa stretnú tisíce koledníkov Dobrej noviny po celom Slovensku.

Pre koledníkov bude na viacerých miestach pripravené malé občerstvenie a bohatý program. Deti a mladí sa budú môcť zabaviť a niečo nové naučiť na kreatívnych workshopoch, stretnú sa s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili v Keni a Etiópii a radi by im priblížili život ich rovesníkov v cieľových krajinách Dobrej noviny.

Viac

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Viac