blog_participacia

Ako zapojiť mladých do politického rozhodovania? (blog RmS)

Sú nezrelí a nerozumejú tomu. Mladí ľudia Slovensku sú často vylúčení z politického rozhodovania. Hlavne v oblasti školstva by to tak však byť nemalo – ani na lokálnej a ani na európskej úrovni.

Viac
do-fenix

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

Viac
makovica

Leaf Award 2016

Občianske združenie Leaf odmení ocenením Leaf Award mladých ľudí, študentov stredných a žiakov základných škôl vo viacerých súťažných kategóriách.

Viac
jeden-svet

Dobrovoľníci na festival Jeden svet 2016

Pre v poradí už 17. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa hľadajú dobrovoľnící ochotní podieľať sa na jeho organizácii.

Viac
z webu

Ako bolo na eRkotábore s deťmi z Iraku?

Pre mňa už neostali len nejakou „všeobecnou“ skupinou irackých kresťanov, o ktorých som počula z médií, už nie sú pre mňa „irackými kresťanmi“, ale priatelia Rita, Salwan, Ramsis, Mary, Habeeb a Rani.

Viac
Plagat_MarkerCS_v5_sepia

Zlepšite kvalitu vlastnej praxe!

Prihláste sa do 15. septembra na školenie Marker CS! Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť aj mimo bežnú prax nastavených vzdelávaní v rámci veľkých organizácií – inšpirovať sa a priniesť naučené veci do svojej praxe.

Viac

Ako bolo na eRkotábore s deťmi z Iraku?

Pre mňa už neostali len nejakou „všeobecnou“ skupinou irackých kresťanov, o ktorých som počula z médií, už nie sú pre mňa „irackými kresťanmi“, ale priatelia Rita, Salwan, Ramsis, Mary, Habeeb a Rani.

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

preèítajte si viac