Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt je určený pracovníkom a aktivistom organizácií, neformálnych skupín a kultúrnych centier z rôznych regiónov venujúcim sa extrémizmu a radikalizácii. Okrem priestoru na sieťovanie, výmenu príkladov z praxe a plánovanie komunitných aktivít, poskytne účastníkom aj tréning vo využívaní umeleckých foriem.

Viac

Zostať na Slovensku či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku?

Neformálna diskusia, na ktorej sa bude rozprávať o tom, aká je budúcnosť mladých ľudí na Slovensku a o tom, či tu vôbec má zmysel ostať, sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2017 v Bratislave. Okrem našej Kataríny Čavojskej na nej vystúpi aj niekoľko ďalších zaujímavých hostí.

Viac

Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4, ktoré sme dnes predstavili novinárom na tlačovej konferencii.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska vyhlasuje nominácie na 12. ročník Ceny Most 2017 za zahájené!

Viac

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte.

Viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac
Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Projekt – “Rozbehni sa!”

Projekt – “Rozbehni sa!”

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

“MikiViki” víkend

“MikiViki” víkend

Séria workshopov – “Dá sa inak?”

Séria workshopov – “Dá sa inak?”

Program – “Talent guide”

Program – “Talent guide”

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

Grantový program “Zelené oázy”

Grantový program “Zelené oázy”

Zimný kurz – „Cestou Zimy“

Zimný kurz – „Cestou Zimy“

Brigáda v organizácii Človek  ohrození

Brigáda v organizácii Človek ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor pre programy firemnej filantropie pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor pre programy firemnej filantropie pre Nadáciu Pontis

Fórum dobrej politiky 2017

Fórum dobrej politiky 2017

Dvojdňový hudobný workshop – “Plugin”

Dvojdňový hudobný workshop – “Plugin”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.3”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.3”

Školenie – “Star of Europe”

Školenie – “Star of Europe”

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhodnotilo 13. novembra 2017 októbrovú kampaň, v ktorej vyzývalo deti k šíreniu pokoja cez nezištné dobré skutky.

Do akcie s mottom “Misia pokoja” sa zapojilo viac ako 2 700 detí a 500 vedúcich detských skupín. V uplynulých dňoch vykonali svoje detské činy pomoci v 108 obciach na celom Slovensku.

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja opäť ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu
o skvalitnenie života v miestnej komunite“, hovorí Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhodnotilo 13. novembra 2017 októbrovú kampaň, v ktorej vyzývalo deti k šíreniu pokoja cez nezištné dobré skutky.

Do akcie s mottom “Misia pokoja” sa zapojilo viac ako 2 700 detí a 500 vedúcich detských skupín. V uplynulých dňoch vykonali svoje detské činy pomoci v 108 obciach na celom Slovensku.

Viac

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja opäť ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu
o skvalitnenie života v miestnej komunite“, hovorí Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Viac