Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Viac

Projekt Rozhoduj o Európe

Chcete sa dozvedieť, ako sa rozhoduje v európskych inštitúciách? Centrum pre európsku politiku organizuje v tejto súvislosti regionálne semináre, ktoré sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Motivovaní žiaci sa môžu následne prihlásiť na päťdennú simuláciu inštitúcii Európskej únie v Brne a na finálnu konferenciu v Bratislave.

Viac

Voľné pracovné pozície v Iuvente

V IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže sú v súčasnosti spustené tri výberové konania na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií. Uchádzať o ne sa môžeš ešte do 25. januára 2017.

Viac

Pracovné ponuky od Národnej kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko

V Národnej kancelárii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. potrebujú v súvislosti so spustením nových projektov rozšíriť svoj pracovný tím o viaceré pracovné pozície.

Viac

Nová verzia portálu Talenthub ponúka možnosť zapojiť sa do mentoringového programu Talent Guide

Jednou z mnohých iniciatív organizácie LEAF je aj portál Talenthub, ktorý bol nedávno spustený vo svojej novej verzii. Do konca januára ponúka aj možnosť zapojiť sa do jedinečného mentoringového programu Talent Guide, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi.

Viac

Grantový program „Viac dizajnu“

V grantovom programe Viac dizajnu budú podporené tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Mladí dizajnéri, mimovládne organizácie a školy venujúce sa dizajnu majú možnosť uchádzať sa o príspevky na svoju činnosť do konca februára 2017.

Viac

Redaktorka/or pre portál Eduworld.sk

Záujemcom z radov študentov je určená pracovná ponuka internetového portálu zameraného na vzdelávanie. Ide o dlhodobú brigádu s perspektívou získania stáleho zamestnania v rastúcej spoločnosti s flexibilným pracovným časom.

Viac

Cena Most 2016 už pozná víťazov

11. ročník ceny MOST 2016 bol opäť o výnimočných ľuďoch, inšpiratívnych projektoch a ľudských príbehoch.

Viac

Ministerstvo školstva chce posunúť vzdelávanie do 21. storočia. Snáď to myslí vážne. (blog)

Predložený „Návrh cieľov národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“ je skutočne progresívnou predstavou o budúcnosti školstva na Slovensku. Všetko však visí na jeho zavedení do praxe.

Viac
Projekt „Fiktívna krajina 2017“

Projekt „Fiktívna krajina 2017“

Bezplatný kurz  „Disability Leaders of Tomorrow“

Bezplatný kurz „Disability Leaders of Tomorrow“

Projektová/ý koordinátorka/or v o.z. Divé maky

Projektová/ý koordinátorka/or v o.z. Divé maky

„Friends of Slovakia“ – štipendium na študijné programy v USA

„Friends of Slovakia“ – štipendium na študijné programy v USA

„Gesto pre mesto“

„Gesto pre mesto“

Voľné pracovné pozície v Iuvente

Voľné pracovné pozície v Iuvente

Pracovné ponuky od Národnej kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko

Pracovné ponuky od Národnej kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko

Grantový program „Viac dizajnu“

Grantový program „Viac dizajnu“

Asistentka/ent administratívna/y pracovníčka/ík v Nadaci na Ochranu zvířat

Asistentka/ent administratívna/y pracovníčka/ík v Nadaci na Ochranu zvířat

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov Best in Design

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov Best in Design

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Grantová výzva na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel

Grantová výzva na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel

Aktivačná/čný pracovníčka/ík na pozíciu Administratíva

Aktivačná/čný pracovníčka/ík na pozíciu Administratíva

Redaktorka/or pre portál Eduworld.sk

Redaktorka/or pre portál Eduworld.sk

Hľadajú sa dobrovoľníci na cestovateľský festival

Hľadajú sa dobrovoľníci na cestovateľský festival

Redaktorka/or online časopisu

Redaktorka/or online časopisu

Fundraiserka/er v neziskovej organizácii Jako doma – Homelike

Fundraiserka/er v neziskovej organizácii Jako doma – Homelike

Grantová výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov

Grantová výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Projekt Rozhoduj o Európe

Chcete sa dozvedieť, ako sa rozhoduje v európskych inštitúciách? Centrum pre európsku politiku organizuje v tejto súvislosti regionálne semináre, ktoré sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Motivovaní žiaci sa môžu následne prihlásiť na päťdennú simuláciu inštitúcii Európskej únie v Brne a na finálnu konferenciu v Bratislave.

Slovenská debatná asociácia pozýva na seminár o meraní dopadu mládežníckych organizácií

Slovenská debatná asociácia Vás pozýva na seminár Meranie dopadu mládežníckych organizácií, ktorý sa uskutoční 14. a 15. januára 2017. Mládežnícke a vzdelávacie organizácie sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou preukázať, že aktivity s mladými ľuďmi majú konkrétne pozitívne dopady. V Slovenskej debatnej asociácii (SDA) spolu so zahraničnými partnermi za posledné dva roky vytvorili a otestovali niekoľko postupov, ako merať, analyzovať a vyhodnotiť dopad práce mládežníckych organizácií. Na tomto seminári sa naučíte, ako môžete sami merať efektivitu fungovania vlastnej organizácie.

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

preèítajte si viac

Projekt Rozhoduj o Európe

Chcete sa dozvedieť, ako sa rozhoduje v európskych inštitúciách? Centrum pre európsku politiku organizuje v tejto súvislosti regionálne semináre, ktoré sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Motivovaní žiaci sa môžu následne prihlásiť na päťdennú simuláciu inštitúcii Európskej únie v Brne a na finálnu konferenciu v Bratislave.

preèítajte si viac

Nová verzia portálu Talenthub ponúka možnosť zapojiť sa do mentoringového programu Talent Guide

Jednou z mnohých iniciatív organizácie LEAF je aj portál Talenthub, ktorý bol nedávno spustený vo svojej novej verzii. Do konca januára ponúka aj možnosť zapojiť sa do jedinečného mentoringového programu Talent Guide, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi.

preèítajte si viac

Slovenská debatná asociácia pozýva na seminár o meraní dopadu mládežníckych organizácií

Slovenská debatná asociácia Vás pozýva na seminár Meranie dopadu mládežníckych organizácií, ktorý sa uskutoční 14. a 15. januára 2017. Mládežnícke a vzdelávacie organizácie sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou preukázať, že aktivity s mladými ľuďmi majú konkrétne pozitívne dopady. V Slovenskej debatnej asociácii (SDA) spolu so zahraničnými partnermi za posledné dva roky vytvorili a otestovali niekoľko postupov, ako merať, analyzovať a vyhodnotiť dopad práce mládežníckych organizácií. Na tomto seminári sa naučíte, ako môžete sami merať efektivitu fungovania vlastnej organizácie.

preèítajte si viac