Školenie líderiek a lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

MÁŠ UŽ WORKCAMP ZA SEBOU ALEBO SI CHCEŠ VYSKÚŠAŤ MANAŽOVAŤ SKUPINU ZAHRANIČNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ? Školenie je pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viac o vedení ľudí, komunikácii, riešení konfliktov, dobrovoľníctve, medzinárodných dobrovoľníckych táboroch. Na školení...
Viac

Poslali sme prvú vlnu newsletterov do regiónov

V rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesov školy a tvorbe verejných politík mládeže sme v spolupráci s našimi regionálnymi koordinátorkami  a koordinátormi začali tvoriť regionálne newslettre. Tie obsahujú informácie o...
Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dva týždne sa v RmS zameriavame najmä na prípravu seminárov pre mladých lídrov. Máme za sebou prvý seminár v Košiciach, kde sme spolu s 20 mladými ľuďmi strávili intenzívny vzdelávací víkend. V neformálnom duchu sme mladým odovzdali informácie o tom, ako...
Viac

Seminár o Štipendiách Nemeckej nadácie pre životné prostredie

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie DBU ponúka  všetkým absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia možnosť získať stáž v Nemeckej spolkovej republike na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jedinou podmienkou je zameranie stáže na environmentálne témy.

Viac

Esejistická súťaž pre stredoškolákov SOFIA

Kolégium Antona Neuwirtha každoročne organizuje viacero projektov pre stredoškolákov. Momentálne prebieha už 9.ročník esejistickej súťaže Sofia, v ktorej stredoškolákov pozývame do diskusie, v ktorej môžu konfrontovať sami seba ale aj svoje okolie prostredníctvom...
Viac

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Chceš byť hlasom mladých ľudí zo Slovenska a prezentovať ich na konferenciách v Európe? Teraz máš jedinečnú príležitosť stať sa mládežníckym delegátom. Rada mládeže Slovenska, ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre EÚ dialóg s mládežou (Štruktúrovaný dialóg),...
Viac

Hľadá sa sociálna/y pracovníčka/pracovník Pre Ulitu

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Ulita je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. V súčasnosti sa pre program hľadá nová posila na pozíciu sociálna/y pracovníčka/pracovník.

Viac

Grantový program “Generácia 3.0”

V rámci programu sa hľadajú projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie a ich cieľom je rozšíriť ich do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Viac

Hľadá sa garantka/garant témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá v súvislosti s prípravou nového programového obdobia fondov EÚ do svojho tímu človeka, ktorý je presvedčený, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ.

Viac

Divadelná inscenácia v rámci programu – “Škola bez nenávisti”

“Škola bez nenávisti” je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv.
V rámci programu sa dňa 30. januára 2019 v divadle Nová Scéna odohrá divadelná inscenácia –“Domov (kde je ten Tvoj)“.

Viac

ZKSM prezentovalo v Čičave manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže

V Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave sa 14. marca 2019 uskutočnila verejná prezentácia novej knižnej publikácie Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít.

Na jeho príprave spolupracovalo ZKSM, Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave a viacerí odborníci z danej oblasti.

Programový manuál zahŕňa základné princípy, ktoré fungujú pri práci s mládežou v sociálne vylúčených komunitách a tiež viaceré pozitívne skúsenosti z práce v tejto oblasti.

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Organizácia NODAM mala 15. valné zhromaždenie

Od 15. do 17. marca sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti....

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

ZKSM prezentovalo v Čičave manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže

V Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave sa 14. marca 2019 uskutočnila verejná prezentácia novej knižnej publikácie Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít.

Na jeho príprave spolupracovalo ZKSM, Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave a viacerí odborníci z danej oblasti.

Programový manuál zahŕňa základné princípy, ktoré fungujú pri práci s mládežou v sociálne vylúčených komunitách a tiež viaceré pozitívne skúsenosti z práce v tejto oblasti.

Viac

Organizácia NODAM mala 15. valné zhromaždenie

Od 15. do 17. marca sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti....

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Viac

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

Viac