Hľadáme projektovú koordinátorku/projektového koordinátora pre tvorbu verejných politík

Hľadáme novú posilu do nášho pracovného tímu! Tvojou úlohou bude okrem iného spoluvytvárať a koordinovať verejnú politiku v oblasti mládeže a práce s mládežou a podieľať sa na implementácii projektov zameraných na participáciu mládeže.

Viac

Študenti po celom svete chcú zažiť svoj americký sen! Môžu ísť do USA pracovať a cestovať aj Slováci?

Leto plné slnka, vody a zážitkov je za nami. Všetci študenti sa pomaly vracajú do školského kolobehu a už iba spomínajú na príjemné momenty plné zábavy a relaxu s priateľmi. Určite to je rovnako aj u teba!

Svetielkom na konci tunela je spravenie zápočtov, ukončenie ďalšieho ročníka a nasledujúce leto. Ak rád spoznávaš zaujímavých ľudí, miluješ cestovanie a rád sa učíš nové veci, už teraz si môžeš naplánovať svoje ďalšie nezabudnuteľné leto.

Pracuj v zahraničí, a to rovno v zemi neobmedzených možností, Amerike!

Viac

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

“Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou” je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte.

Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Viac

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Ste študenti, mladí profesionáli, bloggeri, youtuberi, mágovia sociálnych médií a máte záujem získať praktické zručnosti v oblasti tradičných, digitálnych a sociálnych médií? Potom neváhajte a prihláste sa na školu V4 Fall School on Media! 

Viac

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Štipendijný program plne financovaný Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov poskytuje študentom možnosť žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

Viac

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami, iniciatívami pracujúcimi s mládežou a politiky mládeže.   Požiadavky:  Minimálne...
Viac

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Do Nadácie otvorenej spoločnosti sa hľadá pre výzvy nadšená osoba na pozíciu projektový koordinátor alebo koordinátorka pre oblasť vzdelávania. Jedná sa o trvalý pracovný pomer na dobu určitú na polovičný úväzok s nástupnou mesačnou odmenou vo výške 500,- € brutto a...
Viac

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Cieľom druhého ročníku súťaže “Meet and code 2019” je upriamiť pozornosť na digitálne vzelávanie. Preto sa v rámci nej hľadajú najlepšie nápady na technologické alebo programové podujatia v štyroch súťažných kategóriách.

Viac

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Človek v ohrození je nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve v súčasnej dobe sa v organizácii hľadá čerstvá posila na obsadenie voľnej pracovnej pozície – koordinátorka/koordinátor fundraising tímu.

Viac

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory
pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Viac

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporovať projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Lákajú vás Albánsko, Gruzínsko, Libanon, Moldavsko či Ukrajina? Vďaka ADRA Slovensko máte možnosť do týchto krajín vycestovať a navyše prispieť k dobrej veci, rovnako ako nadobudnúť cenné skúsenosti! Dobrovoľníčky a dobrovoľníci sa môžu hlásiť na tieto miesta a...
Viac
Hľadáme projektovú koordinátorku/projektového koordinátora pre tvorbu verejných politík

Hľadáme projektovú koordinátorku/projektového koordinátora pre tvorbu verejných politík

Tréningový seminár – “Polarizácia online/offline”

Tréningový seminár – “Polarizácia online/offline”

Voľné pracovné pozície v SlovakAid

Voľné pracovné pozície v SlovakAid

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “#Mamnato”

Grantový program “#Mamnato”

Nábor dobrovoľníkov pre Klub Detskej Nádeje

Nábor dobrovoľníkov pre Klub Detskej Nádeje

Súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby – “Spoločný domov”

Súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby – “Spoločný domov”

Grantový program “Komunitné granty”

Grantový program “Komunitné granty”

Noc pre stredoškolákov

Noc pre stredoškolákov

Grantový program “e – Školy pre budúcnosť”

Grantový program “e – Školy pre budúcnosť”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.4”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.4”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Viac dizajnu”

Kampaň “Detský čin pomoci” tento rok pomáha spoznať hrdinu v sebe

Október patrí v eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev deti už tradične kampani “Detský čin pomoci”. Tento rok však v originálnom šate s hlavným heslom Hero mission – hrdinská misia, inšpirovaný dvomi veľkými výzvami.

Tou prvou je Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František, tou druhou je nová ročná téma „aj ty HRDINOM.“

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Študenti po celom svete chcú zažiť svoj americký sen! Môžu ísť do USA pracovať a cestovať aj Slováci?

Leto plné slnka, vody a zážitkov je za nami. Všetci študenti sa pomaly vracajú do školského kolobehu a už iba spomínajú na príjemné momenty plné zábavy a relaxu s priateľmi. Určite to je rovnako aj u teba!

Svetielkom na konci tunela je spravenie zápočtov, ukončenie ďalšieho ročníka a nasledujúce leto. Ak rád spoznávaš zaujímavých ľudí, miluješ cestovanie a rád sa učíš nové veci, už teraz si môžeš naplánovať svoje ďalšie nezabudnuteľné leto.

Pracuj v zahraničí, a to rovno v zemi neobmedzených možností, Amerike!

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Hľadáme projektovú koordinátorku/projektového koordinátora pre tvorbu verejných politík

Hľadáme projektovú koordinátorku/projektového koordinátora pre tvorbu verejných politík

Tréningový seminár – “Polarizácia online/offline”

Tréningový seminár – “Polarizácia online/offline”

Voľné pracovné pozície v SlovakAid

Voľné pracovné pozície v SlovakAid

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “#Mamnato”

Grantový program “#Mamnato”

Nábor dobrovoľníkov pre Klub Detskej Nádeje

Nábor dobrovoľníkov pre Klub Detskej Nádeje

Súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby – “Spoločný domov”

Súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby – “Spoločný domov”

Grantový program “Komunitné granty”

Grantový program “Komunitné granty”

Noc pre stredoškolákov

Noc pre stredoškolákov

Grantový program “e – Školy pre budúcnosť”

Grantový program “e – Školy pre budúcnosť”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.4”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.4”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Akreditované vzdelávanie – “Cesty k inklúzii”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Jesenná škola – “Študenti a študentky proti extrémizmu”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Tréning pre mladých ľudí v oblasti médií – “V4 Fall School on Media”

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa môžu prihlásiť na rok štúdia v Amerike zadarmo

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Slovenská debatná asociácia hľadá projektového koordinátora alebo koordinátorku

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Grantový program “Športujem rád a bezpečne”

Kampaň “Detský čin pomoci” tento rok pomáha spoznať hrdinu v sebe

Október patrí v eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev deti už tradične kampani “Detský čin pomoci”. Tento rok však v originálnom šate s hlavným heslom Hero mission – hrdinská misia, inšpirovaný dvomi veľkými výzvami.

Tou prvou je Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František, tou druhou je nová ročná téma „aj ty HRDINOM.“

Viac

Študenti po celom svete chcú zažiť svoj americký sen! Môžu ísť do USA pracovať a cestovať aj Slováci?

Leto plné slnka, vody a zážitkov je za nami. Všetci študenti sa pomaly vracajú do školského kolobehu a už iba spomínajú na príjemné momenty plné zábavy a relaxu s priateľmi. Určite to je rovnako aj u teba!

Svetielkom na konci tunela je spravenie zápočtov, ukončenie ďalšieho ročníka a nasledujúce leto. Ak rád spoznávaš zaujímavých ľudí, miluješ cestovanie a rád sa učíš nové veci, už teraz si môžeš naplánovať svoje ďalšie nezabudnuteľné leto.

Pracuj v zahraničí, a to rovno v zemi neobmedzených možností, Amerike!

Viac

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Viac