Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Chceš byť hlasom mladých ľudí zo Slovenska a prezentovať ich na konferenciách v Európe? Teraz máš jedinečnú príležitosť stať sa mládežníckym delegátom. Rada mládeže Slovenska, ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre EÚ dialóg s mládežou (Štruktúrovaný dialóg),...
Viac

Hľadá sa sociálna/y pracovníčka/pracovník Pre Ulitu

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Ulita je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. V súčasnosti sa pre program hľadá nová posila na pozíciu sociálna/y pracovníčka/pracovník.

Viac

Grantový program “Generácia 3.0”

V rámci programu sa hľadajú projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie a ich cieľom je rozšíriť ich do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Viac

Hľadá sa garantka/garant témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá v súvislosti s prípravou nového programového obdobia fondov EÚ do svojho tímu človeka, ktorý je presvedčený, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ.

Viac

Divadelná inscenácia v rámci programu – “Škola bez nenávisti”

“Škola bez nenávisti” je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv.
V rámci programu sa dňa 30. januára 2019 v divadle Nová Scéna odohrá divadelná inscenácia –“Domov (kde je ten Tvoj)“.

Viac

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Chceš meniť svoje okolie k lepšiemu?  Chceš sa naučiť lepšie prezentovať svoje myšlienky?  Chceš byť lídrom pre svoje okolie?  Chýba ti skúsenosť s písaním a riadením projektov?   Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal/a “áno” a máš medzi 16 až 30 rokov, máme pre...
Viac

PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!
Viac

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom: POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!   Radikalizácia,...
Viac

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici.  Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít....
Viac

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti...
Viac
Festival – “Showcrates 2019”

Festival – “Showcrates 2019”

Profesia days 2019

Profesia days 2019

Stáž na Oddelení finančných a ľudských zdrojov v IOM

Stáž na Oddelení finančných a ľudských zdrojov v IOM

Grantová výzva “Program podpory lokálnych komunít”

Grantová výzva “Program podpory lokálnych komunít”

Grantový program “JCI pre mladých”

Grantový program “JCI pre mladých”

Letná akadémia – “Hejbej 2019”

Letná akadémia – “Hejbej 2019”

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Hľadá sa sociálna/y pracovníčka/pracovník Pre Ulitu

Hľadá sa sociálna/y pracovníčka/pracovník Pre Ulitu

Grantový program “Generácia 3.0”

Grantový program “Generácia 3.0”

Hľadá sa garantka/garant témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

Hľadá sa garantka/garant témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

Divadelná inscenácia v rámci programu – “Škola bez nenávisti”

Divadelná inscenácia v rámci programu – “Škola bez nenávisti”

Súťaž – “Write the change!”

Súťaž – “Write the change!”

Hľadá sa miestna/y koordinátorka/koordinátor pre Valné zhromaždenie Fóra občianskej spoločnosti medzi EÚ a Ruskom

Hľadá sa miestna/y koordinátorka/koordinátor pre Valné zhromaždenie Fóra občianskej spoločnosti medzi EÚ a Ruskom

Výzva “Priority mládežníckej politiky”

Výzva “Priority mládežníckej politiky”

Grantový program “Stredoškoláci do sveta”

Grantový program “Stredoškoláci do sveta”

Program – “Akadémia dobrej politiky”

Program – “Akadémia dobrej politiky”

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Človek v ohrození hľadá koordinátorku/koordinátora programu festivalu Jeden svet

Človek v ohrození hľadá koordinátorku/koordinátora programu festivalu Jeden svet

Vo Važci sa dnes uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

15. februára 2019 sa začína Celoslovenská rada ZKSM, kde sa stretnú vedúci oblastných centier a ich zástupcovia z celého Slovenska, aby spoločne rozhodovali o ďalšom smerovaní ZKSM a zároveň strávili víkend budovaním vzájomných vzťahov.

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý sa stretáva štyrikrát v roku. Tri stretnutia prebiehajú s vedúcimi oblastných centier a jedno stretnutie je určené aj pre vedúcich spoločenstiev v regiónoch.

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Čo sa deje v kancelárii RmS

Opäť sa ozývame s novými správami o tom, čo robí tím RmS-ky posledné dni a týždne. Včera, 12.2. sme robili pracovné raňajky pre novinárov, na ktorých sme odprezentovali prieskum o mladých ľuďoch a médiách. Viac o prieskume sa môžete dočítať napríklad TU. Dnes sa táto...

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Mladí a médiá

V Rade mládeže Slovenska sme robili prieskum o mladých a médiách. Zistili sme, že veľa mladým ľuďom chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina.  Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na...

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

Vo Važci sa dnes uskutoční Celoslovenská rada ZKSM

15. februára 2019 sa začína Celoslovenská rada ZKSM, kde sa stretnú vedúci oblastných centier a ich zástupcovia z celého Slovenska, aby spoločne rozhodovali o ďalšom smerovaní ZKSM a zároveň strávili víkend budovaním vzájomných vzťahov.

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý sa stretáva štyrikrát v roku. Tri stretnutia prebiehajú s vedúcimi oblastných centier a jedno stretnutie je určené aj pre vedúcich spoločenstiev v regiónoch.

Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Opäť sa ozývame s novými správami o tom, čo robí tím RmS-ky posledné dni a týždne. Včera, 12.2. sme robili pracovné raňajky pre novinárov, na ktorých sme odprezentovali prieskum o mladých ľuďoch a médiách. Viac o prieskume sa môžete dočítať napríklad TU. Dnes sa táto...

Viac

Mladí a médiá

V Rade mládeže Slovenska sme robili prieskum o mladých a médiách. Zistili sme, že veľa mladým ľuďom chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina.  Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Obrana občianskeho sektora

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia...

Viac

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora.  Súčasťou konferencie bolo...

Viac