pozvanka_forum-rms-2016-5_banner

Rada mládeže Slovenska pozýva na FÓRUM 2016

Prečo je dobré, aby mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do vecí verejných? Čo spája mládež v debatnom klube a v nízkoprahovom centre? Čo odlišuje prácu s mládežou od iných mimoškolských či voľnočasových aktivít? Rada mládeže Slovenska vás pozýva na konferenciu FÓRUM 2016, ktorá sa uskutoční 12. až 13. decembra 2016 v Bratislave, kde budeme diskutovať o aktuálnych problémoch mladých ľudí a možnosti ich participácie ako aj o výsledkoch výskumov.

Viac
fb-cover-pozvanka-03

Slávnostné odovzdávanie ceny MOST 2016

Ďakujeme všetkým hlasujúcim! Príďte sa pozrieť do KC Dunaj 30. novembra 2016 o 19.00, kto získa cenu MOST 2016 v kategóriách Mladá osobnosť roka, Dlhodobý prínos osobnosti. Dlhodobý prínos organizácie a Projekt roka.

Viac
climate-change

Súťaž krátkych filmov na tému “Klimatické zmeny”

Cieľom súťaže CLIMATE ACTION FILM CONTEST je zvyšovanie environmentálneho povedomia nielen v našich domovoch, ale aj v celosvetovom meradle. Zúčastniť sa je naozaj jednoduché, stačí len vytvoriť maximálne 3 minútové video na tému klimatických zmien.

Viac
stiahnut

Ministerstvo školstva chce posunúť vzdelávanie do 21. storočia. Snáď to myslí vážne. (blog)

Predložený “Návrh cieľov národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania” je skutočne progresívnou predstavou o budúcnosti školstva na Slovensku. Všetko však visí na jeho zavedení do praxe.

Viac
euyc-2016-1-den-by-vilo-53

Aké sú spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou?

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odorúčaniach prijatých na Európskej konferencii mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Viac

Rada mládeže Slovenska pozýva na FÓRUM 2016

Prečo je dobré, aby mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do vecí verejných? Čo spája mládež v debatnom klube a v nízkoprahovom centre? Čo odlišuje prácu s mládežou od iných mimoškolských či voľnočasových aktivít? Rada mládeže Slovenska vás pozýva na konferenciu FÓRUM 2016, ktorá sa uskutoční 12. až 13. decembra 2016 v Bratislave, kde budeme diskutovať o aktuálnych problémoch mladých ľudí a možnosti ich participácie ako aj o výsledkoch výskumov.

Posledná Celoslovenská rada ZKSM v tomto roku

Uplynulý víkend sa vo Važci stretli zástupcovia Celoslovenskej rady Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Hlavnou náplňou stretnutia bolo zhodnotenie a zavŕšenie celoročnej práce s mládežou v rámci organizácie.

Slávnostné odovzdávanie ceny MOST 2016

Ďakujeme všetkým hlasujúcim! Príďte sa pozrieť do KC Dunaj 30. novembra 2016 o 19.00, kto získa cenu MOST 2016 v kategóriách Mladá osobnosť roka, Dlhodobý prínos osobnosti. Dlhodobý prínos organizácie a Projekt roka.

Víkendové školenie členov žiackych školských rád

Reportáž z víkendového školenia zameraného na budovanie a rozvíjanie žiackej školskej rady, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu 18. – 20. novembra 2016 v Milochove.. Podujatie zorganizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

Mediálna škola v Žiline: Druháci vytvorili kampaň

Mediálna škola je projekt neformálneho vzdelávania, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých. Tretí novembrový víkend v Žiline patril tentokrát kurzu TVORÍM, ktorého hlavným výstupom bola grafická mediálna kampaň vybraných projektov.

Rada mládeže Slovenska pozýva na FÓRUM 2016

Prečo je dobré, aby mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do vecí verejných? Čo spája mládež v debatnom klube a v nízkoprahovom centre? Čo odlišuje prácu s mládežou od iných mimoškolských či voľnočasových aktivít? Rada mládeže Slovenska vás pozýva na konferenciu FÓRUM 2016, ktorá sa uskutoční 12. až 13. decembra 2016 v Bratislave, kde budeme diskutovať o aktuálnych problémoch mladých ľudí a možnosti ich participácie ako aj o výsledkoch výskumov.

preèítajte si viac