Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt je určený pracovníkom a aktivistom organizácií, neformálnych skupín a kultúrnych centier z rôznych regiónov venujúcim sa extrémizmu a radikalizácii. Okrem priestoru na sieťovanie, výmenu príkladov z praxe a plánovanie komunitných aktivít, poskytne účastníkom aj tréning vo využívaní umeleckých foriem.

Viac

Zostať na Slovensku či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku?

Neformálna diskusia, na ktorej sa bude rozprávať o tom, aká je budúcnosť mladých ľudí na Slovensku a o tom, či tu vôbec má zmysel ostať, sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2017 v Bratislave. Okrem našej Kataríny Čavojskej na nej vystúpi aj niekoľko ďalších zaujímavých hostí.

Viac

Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4, ktoré sme dnes predstavili novinárom na tlačovej konferencii.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska vyhlasuje nominácie na 12. ročník Ceny Most 2017 za zahájené!

Viac

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte.

Viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac
Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Súťaž – “Junior Internet”

Súťaž – “Junior Internet”

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Súťaž – “Back from abroad”

Súťaž – “Back from abroad”

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Grantový program “Axa Talent 2018”

Grantový program “Axa Talent 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Projekt – “Rozbehni sa!”

Projekt – “Rozbehni sa!”

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie.

Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

“OKO” – Objav Kompetencie Online

Mládežnícke organizácie INEX Slovakia, Slovenský skauting a Kaspian sú si v rámci tohto unikátneho spojenia plne vedomé toho, aká je práca s mládežou nesmierne dôležitá a ako pozitívne môže ovplyvniť život a budúcnosť nielen samotného dobrovoľníka, ale aj celej  našej spoločnosti.

Výsledkom ich spolupráce je online simulácia práce s mládežou – “OKO – Objav Kompetencie Online”.

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Dňa 15. novembra 2017 sa v kancelárie Rady mládeže Trenčianskeho kraja uskutočnilo v poradí už druhé, veľmi aktívne stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica.

Vzniknutá pracovná skupina riešila otázky, ktoré sa použijú v dotazníkoch a anketách, a ktoré sa budú distribuovať medzi mladými, pracovníkmi s mládežou a organizáciami v meste Považská Bystrica.

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Súťaž – “Junior Internet”

Súťaž – “Junior Internet”

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Súťaž – “Back from abroad”

Súťaž – “Back from abroad”

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Grantový program “Axa Talent 2018”

Grantový program “Axa Talent 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Projekt – “Rozbehni sa!”

Projekt – “Rozbehni sa!”

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Viac

Zber nominácií na cenu MOST 2017 ukončený!

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali osobnosti, organizácie a projekty na cenu MOST 2017. Nazbieralo sa viac než sto nominácií, takže nezávislá porota bude mať opäť ťažkú prácu vybrať tých najlepších. Vyberie päť najlepších projektov roka o ktorých bude od 6. novembra 2017 hlasovať verejnosť.

Viac

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie.

Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Viac

“OKO” – Objav Kompetencie Online

Mládežnícke organizácie INEX Slovakia, Slovenský skauting a Kaspian sú si v rámci tohto unikátneho spojenia plne vedomé toho, aká je práca s mládežou nesmierne dôležitá a ako pozitívne môže ovplyvniť život a budúcnosť nielen samotného dobrovoľníka, ale aj celej  našej spoločnosti.

Výsledkom ich spolupráce je online simulácia práce s mládežou – “OKO – Objav Kompetencie Online”.

Viac

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Dňa 15. novembra 2017 sa v kancelárie Rady mládeže Trenčianskeho kraja uskutočnilo v poradí už druhé, veľmi aktívne stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica.

Vzniknutá pracovná skupina riešila otázky, ktoré sa použijú v dotazníkoch a anketách, a ktoré sa budú distribuovať medzi mladými, pracovníkmi s mládežou a organizáciami v meste Považská Bystrica.

Viac