Rada mládeže Slovenska hľadá vedúcu/vedúceho kancelárie

Vyznáš sa vo finančnom vedení projektov? Si spoľahlivá/ý a máš zmysel pre detaily? Je ti blízka práca v treťom sektore? Staň sa vedúcou/vedúcim kancelárie a posilou pre náš tím v Rade mládeže Slovenska!

Viac

Grantový program „Obce bližšie k vám“

Grantový program, ktorý je už tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, bol v 5. ročníku obohatený aj o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc.

Viac

Seminár – Klenoty slovenskej prírody II.

Študentský environmentálny klub vás pozýva 24. a 26.marca 2017 do Národného parku Vysoké Tatry na ďalší zo série seminárov Klenoty slovenskej prírody. Seminár sa ponesie v duchu “spoznávame prírodu a učíme ju chrániť aj ostatných”. Akcia je otvorená pre každého...
Viac

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný. Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch...
Viac

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM

V dňoch 17. – 19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – najvyššieho orgánu združenia. Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2016, Plánu činnosti na roky 2017 – 2018, Vyúčtovania dotácie z MŠ VVaS SR za rok 2016 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 30 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku pri tvorivých aktivitách a prezentáciách našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou. Zaujímavé bolo vystúpenie predsedníčky strediska Nitra, ktorá sa venuje marginalizovanej skupine Rómov na pravidelných stretnutiach. Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti.

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Prihlasovanie na INEX workcampy je už spustené

Spoznaj nové krajiny, priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú! Vyber si zo širokej ponuky medzinárodných dobrovoľníckych táborov od organizácie INEX Slovakia.

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

preèítajte si viac

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík. Účastníci po absolvovaní všetkých fáz seminára dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

preèítajte si viac

13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM

V dňoch 17. – 19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – najvyššieho orgánu združenia. Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2016, Plánu činnosti na roky 2017 – 2018, Vyúčtovania dotácie z MŠ VVaS SR za rok 2016 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 30 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku pri tvorivých aktivitách a prezentáciách našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou. Zaujímavé bolo vystúpenie predsedníčky strediska Nitra, ktorá sa venuje marginalizovanej skupine Rómov na pravidelných stretnutiach. Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti.

preèítajte si viac