PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!
Viac

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom: POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!   Radikalizácia,...
Viac

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici.  Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít....
Viac

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti...
Viac

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Pripravujeme víkendový seminár ku globálnemu vzdelávaniu. Spoločne s organizáciami  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Slovenský skauting organizujeme víkendový seminár, ktorý sa bude konať 16. až 18. novembra 2018 v Banskej Štiavnici. Počas...
Viac

Slovenský skauting hľadá manažérku alebo manažéra pre vzťahy s verejnosťou a externú komunikáciu

Do tímu Ústredia Slovenského skautingu hľadajú novú kolegyňu alebo kolegu, ktorú/ého baví komunikácia, PR a sociálne médiá. Bude súčasťou na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.   ...
Viac

Študentky a študenti stredných škôl majú možnosť študovať rok v USA zadarmo

FLEX – Future Leaders Exchange je nový program, ktorý umožňuje stredoškoláčkam a stredoškolákom študovať rok na strednej škole v USA a bývať v americkej hostiteľskej rodine úplne zadarmo.  Možnosť žiadať o štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým...
Viac

Seminár pre študentky a študentov, ktorí chcú robiť pozitívne zmeny

Seminár zastrešia skúsení lektori a lektorky, ktorí predstavia nástroje na analýzu a riešenie problémov, podporu občianskej participácie, získavanie finančných prostriedkov a zlepšenie komunikačných zručností. Seminár je určený pre aktívnych stredoškolákov a...
Viac

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž pre mladých autorov (18-26 rokov) na tému migrácie. Súťažiaci sa môžu zapojiť napísaním eseje alebo natočením krátkeho videa na tému: “Čo ak stratíš domov?”  Hlavnou cenou je plne hradená cena do...
Viac

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici.  Tréning je určený pre pracovníčky a pracovníkov vo verejných a MVO...
Viac
Medzinárodná konferencia – “Radikalizácia mládeže: Príčiny a Prevencia”

Medzinárodná konferencia – “Radikalizácia mládeže: Príčiny a Prevencia”

Hľadá sa regionálna/ny koordinátorka/koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Hľadá sa regionálna/ny koordinátorka/koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Hľadajú sa dobrovoľníci pre Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone

Hľadajú sa dobrovoľníci pre Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Zamestnanecké granty”

Grantový program “Zamestnanecké granty”

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacieho programu pre DofE Slovensko

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacieho programu pre DofE Slovensko

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Program – “TalentGuide”

Program – “TalentGuide”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu  „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Človek v ohrození hľadá online špecialistku/špecialistu

Človek v ohrození hľadá online špecialistku/špecialistu

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike!

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike!

Súťaž – “Junior Internet 2019”

Súťaž – “Junior Internet 2019”

Grantový program “Tu žijeme a pomáhame”

Grantový program “Tu žijeme a pomáhame”

Výzva “V základnej škole úspešnejší II”

Výzva “V základnej škole úspešnejší II”

Výzva na predkladanie žiadostí v programe Active Citizens Fund na Slovensku

Výzva na predkladanie žiadostí v programe Active Citizens Fund na Slovensku

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v školskom roku 2017/18 výskum zameraný na zistenie výskytu a frekvencie šikanovania a kyberšikanovania na slovenských školách.

Výskum bol uskutočnený na vzorke 2895 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl a 145 učiteľov z celého Slovenska.

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra 2018 – 6. januára 2019 po celom Slovensku.
K dnešnému dňu je evidovaných vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát.

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ...

PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k...

Medzinárodná konferencia – “Radikalizácia mládeže: Príčiny a Prevencia”

Medzinárodná konferencia – “Radikalizácia mládeže: Príčiny a Prevencia”

Hľadá sa regionálna/ny koordinátorka/koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Hľadá sa regionálna/ny koordinátorka/koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Hľadajú sa dobrovoľníci pre Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone

Hľadajú sa dobrovoľníci pre Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Zamestnanecké granty”

Grantový program “Zamestnanecké granty”

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacieho programu pre DofE Slovensko

Hľadá sa manažérka/manažér vzdelávacieho programu pre DofE Slovensko

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Program – “TalentGuide”

Program – “TalentGuide”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu  „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Človek v ohrození hľadá online špecialistku/špecialistu

Človek v ohrození hľadá online špecialistku/špecialistu

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike!

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike!

Súťaž – “Junior Internet 2019”

Súťaž – “Junior Internet 2019”

Grantový program “Tu žijeme a pomáhame”

Grantový program “Tu žijeme a pomáhame”

Výzva “V základnej škole úspešnejší II”

Výzva “V základnej škole úspešnejší II”

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v školskom roku 2017/18 výskum zameraný na zistenie výskytu a frekvencie šikanovania a kyberšikanovania na slovenských školách.

Výskum bol uskutočnený na vzorke 2895 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl a 145 učiteľov z celého Slovenska.

Viac

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra 2018 – 6. januára 2019 po celom Slovensku.
K dnešnému dňu je evidovaných vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát.

Viac

PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!

Viac

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ...

Viac

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k...

Viac