Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami, iniciatívami pracujúcimi s mládežou a politiky mládeže.   Požiadavky:  Minimálne...
Viac

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Do Nadácie otvorenej spoločnosti sa hľadá pre výzvy nadšená osoba na pozíciu projektový koordinátor alebo koordinátorka pre oblasť vzdelávania. Jedná sa o trvalý pracovný pomer na dobu určitú na polovičný úväzok s nástupnou mesačnou odmenou vo výške 500,- € brutto a...
Viac

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Cieľom druhého ročníku súťaže “Meet and code 2019” je upriamiť pozornosť na digitálne vzelávanie. Preto sa v rámci nej hľadajú najlepšie nápady na technologické alebo programové podujatia v štyroch súťažných kategóriách.

Viac

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Človek v ohrození je nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve v súčasnej dobe sa v organizácii hľadá čerstvá posila na obsadenie voľnej pracovnej pozície – koordinátorka/koordinátor fundraising tímu.

Viac

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory
pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Viac

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporovať projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Lákajú vás Albánsko, Gruzínsko, Libanon, Moldavsko či Ukrajina? Vďaka ADRA Slovensko máte možnosť do týchto krajín vycestovať a navyše prispieť k dobrej veci, rovnako ako nadobudnúť cenné skúsenosti! Dobrovoľníčky a dobrovoľníci sa môžu hlásiť na tieto miesta a...
Viac

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Práve v súčasnosti prebieha výberové konanie na obsadenie pozícií členov expertného tímu 1. ročníka programu.

Viac

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku alebo asistenta

Potrebuješ si zarobiť a hľadáš dlhodobú a zmysluplnú brigádu? Na pozíciu asistentky/asistenta hľadáme šikovnú študentku/ šikovného študenta, ktorá/ý sa nezľakne administratívnej práce, rozumie si s excelovými tabuľkami a rada/ rád komunikuje s ľuďmi. Pokiaľ je Ti...
Viac

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre mládež a šport organizuje školenie vhodné pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande. Tento kurz poskytne...
Viac

Vzdelávací seminár – “Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu 2019”

Hlavným cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční v malebnom prostredí Banskej Štiavnice ako reakcia na narastajúci výskyt prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie medzi čoraz mladšou populáciou, je rozvoj tolerancie medzi dospievajúcou mládežou.

Viac

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

Týždeň strávený v sedle bicykla, kde ťa vpred poháňa len sila, ktorú vložíš do pedálov a priaznivý vietor. Naľahko, len s cyklo-vakmi. V nich len to, čo naozaj potrebuješ.   Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa,...
Viac
Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Hľadá sa pracovníčka/pracovník s mládežou pre Ulitu

Hľadá sa pracovníčka/pracovník s mládežou pre Ulitu

Štipendium – “Krídla 2019”

Štipendium – “Krídla 2019”

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Výzva s možnosťou vyhrať účasť na zasadnutí Európskeho Vidieckeho Parlamentu

Výzva s možnosťou vyhrať účasť na zasadnutí Európskeho Vidieckeho Parlamentu

Hľadá sa event manažérka/manažér pre Kulturmarket

Hľadá sa event manažérka/manažér pre Kulturmarket

Hľadá sa PR manažérka/manažér pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa PR manažérka/manažér pre Nadáciu Pontis

O týždeň sa začne CSE 2019 v Ružomberku, stretne sa viac ako 250 eRkárov

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje od 28. augusta do 31. augusta 2019 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Ružomberku. Na CSE 2019 sa prihlásilo viac ako 250 eRkárov.

Animátori eRka sa stretnú aby sa inšpirovali vo svojej službe, duchovne načerpali, odštartovali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili sviatok patrónov eRka – Svätých košických mučeníkov (7. septembra).

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Čo sa deje v kancelárii RmS

Napriek tomu, že sú letné prázdniny, u nás pracujeme v plnom nasadení. Mali sme ďalšie stretnutie predsedníctva. Na tomto stretnutí sa predstavili dvaja noví členovia našej kancelárie Veronika a Tomáš. Pred pár dňami sa naša kancelária čiastočne zmenila na bazén a aj...

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

NODAM a Školské sestry de Notre Dame zorganizovali tábory pre viac ako 600 detí

Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Deň otvorených dverí na INEX-e v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor programu podpory zdrojov obživy pre Človeka v ohrození

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Výzva “Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Súťaž – “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Školenie – “European Solidarity Corps for All”

Hľadá sa pracovníčka/pracovník s mládežou pre Ulitu

Hľadá sa pracovníčka/pracovník s mládežou pre Ulitu

Štipendium – “Krídla 2019”

Štipendium – “Krídla 2019”

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Grantová výzva “Meet and code 2019”

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor fundraising tímu pre Človeka v ohrození

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

Výzva “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov”

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

8. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Hľadajú sa členovia tímu pre program – “Škola bez nenávisti”

Výzva s možnosťou vyhrať účasť na zasadnutí Európskeho Vidieckeho Parlamentu

Výzva s možnosťou vyhrať účasť na zasadnutí Európskeho Vidieckeho Parlamentu

Hľadá sa event manažérka/manažér pre Kulturmarket

Hľadá sa event manažérka/manažér pre Kulturmarket

O týždeň sa začne CSE 2019 v Ružomberku, stretne sa viac ako 250 eRkárov

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje od 28. augusta do 31. augusta 2019 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Ružomberku. Na CSE 2019 sa prihlásilo viac ako 250 eRkárov.

Animátori eRka sa stretnú aby sa inšpirovali vo svojej službe, duchovne načerpali, odštartovali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili sviatok patrónov eRka – Svätých košických mučeníkov (7. septembra).

Viac

Čo sa deje v kancelárii RmS

Napriek tomu, že sú letné prázdniny, u nás pracujeme v plnom nasadení. Mali sme ďalšie stretnutie predsedníctva. Na tomto stretnutí sa predstavili dvaja noví členovia našej kancelárie Veronika a Tomáš. Pred pár dňami sa naša kancelária čiastočne zmenila na bazén a aj...

Viac

NODAM a Školské sestry de Notre Dame zorganizovali tábory pre viac ako 600 detí

Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru

Viac

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť. Najčastejšie získavajú informácie...

Viac

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich...

Viac

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými...

Viac