Rada mládeže Slovenska ponúka atraktívnu stáž!

Rada mládeže Slovenska ponúka unikátnu príležitosť mladým a aktívnym ľuďom stať sa súčasťou tímu pre Štruktúrovaný dialóg. Hľadáme plateného stážistu, ktorý nám pomôže v spolupráci s partnermi v rámci celoeurópskych konzultácií s mládežou, zistiť, čo si mladí ľudia na Slovensku myslia o aktuálnych témach. Hláste sa do 22. septembra 2017!

Viac

V Rade mládeže Slovenska hľadáme aktívnych mladých ľudí

V Rade mládeže Slovenska HĽADÁME 10 mladých ľudí, ktorí
sa aktívne zapájajú do diania vo svojej škole, komunite, regióne a
zaujímajú sa aj o dianie v spoločnosti.

Viac

Rada mládeže Slovenska opäť udelí cenu MOST 2017 výnimočným mladým ľuďom, verejnosť môže posielať nominácie

Rada mládeže Slovenska vyhlasuje nominácie na 12. ročník Ceny Most 2017 za zahájené!

Viac

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte.

Viac

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. To je tiež jedno zo zistení medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave. V rámci projektu vznikli dve unikátne príručky o rôznych aspektoch inklúzie mladých ľudí a príkladoch dobrej praxe, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť aj v tomto článku.

Viac

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ešte stále hľadá posila, ktorá by pomohla s chodom sekretariátu a administratívou.

Viac

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Viac

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Výsledky výskumu, ktorý Rada mládeže Slovenska urobila minulý rok hovoria jednoznačne: mládežnícke organizácie učia deti a mladých ľudí dobre fungovať vo vzťahoch, rozvíjajú ich potenciál a vedú ich k empatii a kritickému mysleniu.

Viac

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“

Máš fotografické oko? Cítiš sa za objektívom ako doma a dokážeš aj počas dovolenky, či pracovnej cesty citlivo zachytiť meniace sa životné prostredie alebo ťažké ľudské osudy?

Viac

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

Dokument v súčasnej podobe do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu.

Viac
Grantový program „e-Školy pre budúcnosť“

Grantový program „e-Školy pre budúcnosť“

Mediálna škola

Mediálna škola

Rada mládeže Slovenska ponúka atraktívnu stáž!

Rada mládeže Slovenska ponúka atraktívnu stáž!

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Esperantisti pozývajú efektívne komunikovať

Esperantisti pozývajú efektívne komunikovať

Konferencia – „Týždeň služobného vzdelávania v strednej a východnej Európe“

Konferencia – „Týždeň služobného vzdelávania v strednej a východnej Európe“

Grantový program „Komunitné granty“

Grantový program „Komunitné granty“

V Rade mládeže Slovenska hľadáme aktívnych mladých ľudí

V Rade mládeže Slovenska hľadáme aktívnych mladých ľudí

Asistentka/asistent pre občianske združenie Vagus

Asistentka/asistent pre občianske združenie Vagus

Grantový program „Športujem rád a bezpečne 2017“

Grantový program „Športujem rád a bezpečne 2017“

Medzinárodné školenie – „Destination Youth Participation“

Medzinárodné školenie – „Destination Youth Participation“

Práca s mládežou v Arménsku

Práca s mládežou v Arménsku

Grantový program „Stredné školy a technika“

Grantový program „Stredné školy a technika“

Grantová výzva „Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto“

Grantová výzva „Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto“

Modelové zasadnutie OSN v ukrajinskom Ľvove

Modelové zasadnutie OSN v ukrajinskom Ľvove

Výpomoc na farme na Islande

Výpomoc na farme na Islande

Pomocná pracovníčka/pomocný pracovník pre občianske združenie Vagus

Pomocná pracovníčka/pomocný pracovník pre občianske združenie Vagus

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody vo svete upozornia viaceré slovenské mimovládne rozvojové organizácie.

Na podujatí „Bez vody nie je život“ realizovanom v rámci
rovnomennej kampane tak urobia v troch slovenských mestách – 8. septembra 2017 v Košiciach, 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici a napokon 13. septembra 2017 v Bratislave v čase od 15:00 do 19:00.

Projekt – „Eko alarm“

Spolu so školským zvončekom, ktorý ohlasuje začiatok nového školského roka, zvoní na brány slovenských škôl a škôlok aj nový zaujímavý projekt pod názvom – „Eko Alarm“.

Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Cieľom návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorý vypracovala vláda Slovenskej republiky je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a ktorý môže byť súčasne aj inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni.

Mimovládne organizácie upozornia na nedostatok vody

Na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody vo svete upozornia viaceré slovenské mimovládne rozvojové organizácie.

Na podujatí „Bez vody nie je život“ realizovanom v rámci
rovnomennej kampane tak urobia v troch slovenských mestách – 8. septembra 2017 v Košiciach, 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici a napokon 13. septembra 2017 v Bratislave v čase od 15:00 do 19:00.

preèítajte si viac

Projekt – „Eko alarm“

Spolu so školským zvončekom, ktorý ohlasuje začiatok nového školského roka, zvoní na brány slovenských škôl a škôlok aj nový zaujímavý projekt pod názvom – „Eko Alarm“.

Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

preèítajte si viac

Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Cieľom návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorý vypracovala vláda Slovenskej republiky je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a ktorý môže byť súčasne aj inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni.

preèítajte si viac