Prišla vám pozvánka na výskum hodnôt mladých ľudí na Slovensku a v Čechách a chcete vedieť viac?

Poďme spolu zistiť, ako môže dnešná mladá generácia ovplyvniť našu spoločnosť!

 

Na jeseň v roku 2018 sa objavila otázka: Aké hodnoty majú dnešní mladí ľudia? Motív bol jasný. Zistiť, ako môže dnešná mladá generácia ovplyvniť našu spoločnosť. Alebo ako to pekne povedal Josef Čapek, autor známeho rozprávania o psíkovi a mačičke alebo aj slova „robot“ (ktoré však skôr preslávil jeho mladší brat Karel vo svojej hre R.U.R.):

„Hodnota nášho ľudského života je závislá od hodnôt, ktoré sú v nás. Ľudia si tvoria svoj ľudský svet. Je v ňom to, čo doň vkladáme.“

 

Hodnoty sú o tom dobrom v nás!

 

Honza a Katka, (ne)dávna jeseň 2018 a prvý živý obraz z projektu

 

A tak sa Rada mládeže Slovenska a Česká rada dětí a mládeže pustili do prípravy tohto veľkolepého bádania pod vedením Katky Čavojskej a Honzu Husáka. Pre svoj nápad sa im podarilo nadchnúť nielen obe strešné organizácie, ale aj 18 členských organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou od skautov, ymkárov cez eRkárov až po debatérov a mnoho ďalších nemenej dôležitých členov organizácií!

 

ZAUJÍMA nás totiž nielen to, ako sú na tom mladí všeobecne, ale aj AKO a v čom sa LÍŠIA mladí ľudia, ktorí sú aktívni v mládežníckych organizáciách, a tiež aké sú rozdiely medzi Českom a Slovenskom. A to bez vás nedáme! 😱

 

Odbornú podporu a pomoc sme dostali od vedcov z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovej univerzity v Brne a veľa ďalších zo  Slovenska a Čiech, ktorým za spoluprácu veľmi ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí tiež Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže a programu Európskej únie Erasmus+, vďaka ktorým môžeme celý projekt financovať.

 

 

 

Krátko po získaní finančnej podpory sa Katka išla rekreovať na materskú dovolenku 🤣 a vedenie projektu na Slovensku prevzala veľmi zdatná posila a ďalšia „hlava výskumu“ Veronika Fishbone Vlčková. Na českej strane sa pridala sociologička Nela Andrésová, ktorá medzitým posilnila analytický tím v Českej rade. No a, samozrejme, veľkú oporu nám poskytli aj naši kolegovia zo strešných, ako aj zo zapojených členských organizácií.

 

Z prípravného stretnutia projektu so zapojenými organizáciami, jeseň 2019. Diskusiu vedie Veronika Fishbone Vlčková z Rady mládeže Slovenska.

 

„My všetci z mládežníckych organizácií totiž vieme, že všetky naše aktivity sú priamo alebo nepriamo riadené našimi hodnotami a hodnotami našich (neziskových) organizácií a spolkov. Málokto však vie, ktoré všetky to sú,“ dopĺňa Honza.

 

A teraz oslovujeme s prosbou o vyplnenie nášho výskumného dotazníka vás, aby sa nám to všetko úspešne podarilo uskutočniť. Výsledky pomôžu vám, mládežníckym organizáciám, radám mládeže, donorom a ďalším.

 

A čo keď nás v tom necháte samých – alebo nenecháte?

Bude nás to mrzieť, naozaj a úprimne. Ale chápeme, že môžete mať svoje dôvody, prečo sa nechcete zapojiť. Na tejto stránke vám ponúkame vysvetlenie, prečo v tom vidíme zmysel, ale rozhodnutie je na vás. Ďakujeme, nech už sa rozhodnete akokoľvek.

Za celý projektový tím, všetkých, čo priložili ruku k dielu a fandia nám

Honza a Nela za Českú radu detí a mládeže

Veronika, Katka Č. a Katka B. za Radu mládeže Slovenska

 

projektový tím

 

 

Podporte tento jedinečný výskum a staňte sa jeho aktívnou súčasťou! Vyplňte náš dotazník! Ďakujeme!

 

Rýchly prehľad 

Letné tábory sprísnia pravidlá, no deti si ich užijú ako pred koronou

Letné tábory sprísnia pravidlá, no deti si ich užijú ako pred koronou

Jednodňové výlety mimo areálu tábora, spoločné presuny hromadnou dopravou či  spoločná príprava jedla. Aj toto si budú môcť deti dopriať počas letných táborov, ak ich bude menej ako sto vrátane personálu a budú mať potvrdenie od lekára o svojej zdravotnej spôsobilosti. Vyplýva to z hygienických usmernení, ktoré dnes schválil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Stalo sa tak po spoločnom stretnutí so zástupcami Rady mládeže Slovenska(RmS), Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré RmS iniciovala koncom mája.

„Nielen mládežníci, ale aj súkromný sektor bol pre koronakrízu v neistote, ako by mohli tento rok letné tábory vyzerať. Pravidlá bolo potrebné určiť čím skôr, aby organizátori napríklad stihli preškoliť dobrovoľníkov a celkovo sa pripraviť,“ povedal predseda RmS Juraj Lizák.

Len samotné mládežnícke organizácie, ktoré RmS zastrešuje, pripravili v roku 2018 približne 400 táborov pre 12-tisíc detí, vlani to bolo podobné množstvo. Svoje skúsenosti teraz využili predložením konkrétnych hygienických opatrení, ktoré schválil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Podstatný bude vstupný filter

Pravidlá, ktoré musia letné pobytové a zotavovacie podujatia spĺňať, existujú aj v súčasnosti. Podmienkou prijatia do tábora bude potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. Maximálny počet osôb v letných táboroch je stanovený podľa aktuálneho počtu ľudí na hromadných podujatiach, a to vrátane účastníkov aj obsluhujúceho personálu.

Deti a mládežníci inak budú môcť využívať tábory takmer ako pred koronakrízou, hoci na miestach, kde je to prikázané, budú musieť nosiť rúška. Bude však dovolené absolvovať napríklad jednodňové výlety a presúvať sa hromadnou dopravou. Okrem toho budú môcť účastníci a účastníčky táborov pomáhať aj s prípravou jedál a ich tepelným spracovaním, no pri zvýšených hygienických štandardoch.

„Veľmi sa tešíme, že aj v tomto roku budeme vedieť plánované letné aktivity zrealizovať, pričom prvoradým naším záujmom je ochrániť zdravie detí a mladých ľudí, ktorí sa táborov zúčastnia. Budeme dbať na to, aby boli letné pobyty pre všetkých bezpečné a aby boli dodržané všetky podmienky stanovené úradom verejného zdravotníctva,“ uviedol J. Lizák.

 

Publikácia – “Ako vytvoriť strategický, koncepčný materiál v obciach zameraný na mládež”

Publikácia – “Ako vytvoriť strategický, koncepčný materiál v obciach zameraný na mládež”

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci a aká bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú poskytnuté.

Asociácia krajských rád mládeže v rokoch 2018 – 2020 realizovala s finančnou podporou z programu Erasmus + projekt VYD – Village youth in dialogue (Vidiecka mládež v dialógu). V rámci tohto projektu vytvorila koncepcie práce s mládežou na roky 2019 – 2026 v 8 obciach: Cífer, Dolný Bar, Dubové, Podhradie, Sihelné, Spišské Tomášovce, Zázrivá, Žaškov.

Koncepcie práce s mládežou v obciach boli zostavované participatívnym spôsobom. Do prípravy boli zapojení mladí ľudia, aktívni dospelí, pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.

Publikácia má ambíciu priblížiť použité metódy a získané skúsenosti a tak pomôcť ďalším obciam, alebo tým, ktorí budú pre obce a s obcami spracovávať koncepcie práce s mládežou.

Text je rodzelený na dve časti. Prvá časť sa zaoberá tvorbou vízie, analytickou a plánovacou fázou tvorby koncepcie. Uvádza odporúčania na obsah dokumentu, ako aj na prípravu a realizáciu stretnutí, ktoré pomáhajú čo najlepšie zachytiť skutočnú východiskovú situáciu v obci, najmä potreby mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou a naplánovať ciele, opatrenia a aktivity tak, aby sa práca s mládežou mohla rozvíjať želaným smerom. V druhej časti sa venuje procesu – teda postupom, ktoré by mali byť realizované od prípravnej fázy až po realizáciu, monitorovanie a hodnotenie koncepcie.

Tvorba metodiky realizovala v rámci aktivity VYD – Village youth in dialogue, ktorú organizuje Asociácia krajských rád mládeže s podporou programu ERASMUS+.

Publikáciu nájdeš TU.

Zdroj: Asociácia krajských rád mládeže

eRko pretvára kampaň Vypni telku, zapni seba! na MINIdigi

eRko pretvára kampaň Vypni telku, zapni seba! na MINIdigi

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva k žitiu digitálnej miernosti. „Vzhľadom
na rozmach digitálnych technológií, ktoré sa stali bežnou súčasťou života nás i detí, sme sa
rozhodli aktualizovať doterajšiu kampaň Vypni telku, zapni seba! a pretvorili sme ju na
MINIdigi. Chceme poukázať na dôležitosť digitálnej miernosti ako cnosti zajtrajška“, približuje
zámer kampane Dominika Bujdáková, koordinátorka kampane.

Naše deti sú prvou generáciou vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to nová situácia, ktorú
dennodenne rieši každý rodič. Príliš veľa času na displejoch neumožňuje človeku naplno
rozvinúť svoj tvorivý potenciál a v neposlednom rade prílišné používanie digitálnych
technológií vedie k poruchám pozornosti. Preto cieľom kampane MINIdigi je, aby deti a mladí
nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe“, objasňuje cieľ kampane
Juraj Králik, predseda eRka.

eRko ponúka niekoľko možností ako sa zapojiť do kampane aj tento rok. Na sedem dní
kampane, ktorá bude prebiehať v termíne 25. – 31. mája 2020, pripravilo eRko jednoduchý,
hodnotný program pre rodiny. Cieľom rodinných aktivít je vytvoriť priestor v rodinách na
spoločné trávenie času, bez používania technológií. Zároveň animátori a realizátori kampane
budú deti a mladých vyzývať, aby obmedzili, zmiernili využívanie tých digitálnych technológií,
ktoré ich zbytočne oberajú o vzácny čas. Ponúknu im konkrétne tipy a výzvy ako ušetrený
čas využiť na vlastný rozvoj a budovanie vzťahov.

Témou digitálnej miernosti žije eRko už teraz a na jej priblíženie ponúkajú organizátori
viaceré možnosti. Počas prvého májového víkendu mali animátori možnosť zažiť MINidigi v
rámci “Víkendovej MINidigi výzvy”. Traja zo zapojených boli obdarovaní hodnotnými knihami
ambasádorov kampane, ktorými sú Slávka Kubíková a Daniel Hevier. eRko pripravilo na túto
tému viaceré blogy a podcasty. Viac o kampani MINIdigi a možnosť zaregistrovať sa do
kampane nájdeš TU. Na stránke je aj možnosť urobiť si svoj digitálny audit.

Aktivity MINIdigi DOMA, ktoré eRko uverejňuje každý deň od 19. marca ako alternatívu pre
rodičov, ktorí museli zostať doma s deťmi kvôli šíreniu koronavírusu, sú súčasťou rodinného
programu kampane MINIdigi. Počas týždňa budú tiež každý deň uverejňované rôznorodé
námety.

MINIdigi nadväzuje na celoslovenskú kampaň Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí organizuje od roku 2001.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

PRIESKUM: Mladí v čase korony

PRIESKUM: Mladí v čase korony

Skôr spokojná so svojím životom je na Slovensku počas koronakrízy väčšina mladých ľudí. Viac ako dve tretiny však pociťujú veľké alebo veľmi veľké ohrozenie spojené s ekonomickými dôsledkami pandémie. Zdravotných rizík sa boja výrazne menej ako zvyšok populácie. Mládež na Slovensku je ochotná rešpektovať nariadenia vlády, vrátane nosenia rúšok, no tri štvrtiny si chcú dopriať stretávanie sa s rovesníkmi. Oproti minulým rokom sa mladí ľudia počas karantény výraznejšie pustili do samovzdelávania a pomoci cudzím ľuďom na báze dobrovoľníctva či charity. Aj takéto zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Mladí v časoch korony z prelomu apríla a mája na vzorke tisíc respondentov vo veku 15 až 29 rokov. Prieskum nadizajnovala a zorganizovala Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava (NOS-OSF), realizovala ho agentúra 2Muse.

 

Viac podrobných informácii nájdete v tlačovej správe a prezentácii výsledkov.

 

Realizované v rámci projektu “Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže”. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Hodina informatiky: Naučte sa kódovať online

Hodina informatiky: Naučte sa kódovať online

Karanténa a s ňou zrušené vyučovanie síce môže pre žiakov a študentov znieť ako splnený sen, no po čase každého z nás prestanú baviť dni bez akéhokoľvek programu, učenia sa niečoho nového a posúvania sa vopred. Ak ste sa rozhodli využiť túto situáciu vo svoj prospech a plánujete sa naučiť niečo nové, máme pre vás tip!

Vďaka Hodine Informatiky od spoločnosti Webnode sa môžete naučiť programovať a tvoriť rôzne webstránky priamo z pohodlia domova. Pokiaľ vás lákalo kódovanie, tvorba rôznych typov stránok, tak toto je ideálna príležitosť. Prostredníctvom 12 kapitol sa naučíte v jednotlivých krokoch tvoriť stránky od základov.

Tento manuál je určený pre začiatočníkov, takže sa vôbec nemusíte báť, či máte dostatočné vedomosti. Zapojiť sa navyše môže hocikto, či už školáci a študenti, alebo dospelí, pracujúci ľudia, ktorí sa chcú naučiť niečo nové.

Viac informácii nájdete tu ➡️ https://tvorbastranek.webnode.cz/sk/

 

 

Podcast: Krajina mladých Ep.2

Podcast: Krajina mladých Ep.2

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

 

2.epizóda: Život mladých v karanténe

Koronakríza zamávala celým svetom. Ovplyvnila životy dospelých aj mladých ľudí. Riešia síce rozdielne problémy, trápia ich odlišné veci, no to neznamená, že problémy mladých sú menej dôležité. V druhej epizóde sme sa preto venovali témam, ktoré riešia mladí, veciam, ktoré ich trápia. Diskutovali sme s detskou psychologičkou, ale aj s mladými ľuďmi, ktorí nám povedali o svojich problémoch, ale aj riešeniach, ktoré na nich našli.

Karanténa a social distancing už nie je novinka, no tvrdá realita, ktorú musíme všetci nejako zvládnuť. Ako sa vyrovnávajú s koronakrízou mladí? Do diskusie sme tentokrát zapojili aj spolumoderátora Mateja Bártu, člena Slovenskej debatnej asociácie, ktorá je členskou organizáciou Rady mládeže Slovenska. Spoločne s riaditeľkou RmS, Katkou Batkovou, vyspovedali Katarínu Dobrovodská, špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku, ktorá nám vysvetlila, ako funguje školské vzdelávanie, ale aj to, ako sa mladí vysporiadávajú so situáciou. Ďalším hosťom bola Kristína, ktorá zase priblížila, aké je zvládanie karantény v kombinácii s úzkosťou a depresiami. Radka Čopková, z Linky detskej dôvery nám zase ukázala situáciu z druhej strany a povedala nám o najčastejších problémov detí a mladých. Naša ďalšia členská organizácia YMCA, rieši zase iný set problémov, ktoré vznikajú vo znevýhodnenom prostredí. O tomto nám zase povedal Miro Hrivnák z YMCA Revúca.

Podcast – Rada mládeže Slovenska

Produkcia, strih, montáž – Katarína Urban Richterová

 

Užitočné linky:

Linka detskej dôvery

Ymca Revúca

 

Podcast si môžete vypočiť tu:

➡️ Soundcloud

➡️ Anchor

➡️ Spotify

➡️ Apple Podcasts

➡️ Stitcher

➡️ Google Podcasts

 

Celú epizódu si môžete vypočuť aj tu ⬇️

 

Tento projekt je financovaný z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

Prerastá vám domáca škola cez hlavu?

Prerastá vám domáca škola cez hlavu?

Súčasná doba pandémie je pre každého náročná, zvykáme si na nové pravidlá, ako je
nosenie rúšok a rukavíc, nepretržitý home office, rýchle nákupy a domáca škola. Práve
výučba doma nie je veľkou zmenou len pre samotné deti, ale hlavne pre ich rodičov, ktorí
bojujú každý deň s vytvorením najlepších podmienok pre domáce štúdium svojich detí.

Domáca škola pravdepodobne potrvá ďalších pár mesiacov a nájsť prehľad v celom množstve
úloh je pre rodiča problém, o to viac, ak má doma viac školopovinných detí. Zadania a úlohy
prichádzajú od rôznych pedagógov a nielen deti v tom strácajú prehľad. Užitočným
pomocníkom v podobnej situácii je triedny blog, ktorý môže slúžiť pre celú
triedu, prípadne pre celý ročník, pokiaľ sa príslušní učitelia dohodnú na rovnakých
postupoch.

Založenie triedneho blogu je veľmi jednoduché a zvládol by to aj žiak prvého stupňa s malou
pomocou rodiča. Stačí vybrať výstižný názov, ktorý si všetci zapamätajú, ako napríklad 4.A
a ulica základnej školy. Následne sa vytvoria ikonky s jednotlivými predmetmi, kde môžu
učitelia pravidelne dopĺňať úlohy a zadania. Na triedny blog si jednoduchým spôsobom
pridáte aj kalendár, do ktorého si zaznačíte termíny odovzdania projektov. Ďalšia záložka
môže slúžiť ako nástenka, kde budú umiestnené vytvorené projekty, kresby alebo fotky,
ktoré deti pošlú učiteľom. Stránka môže mať viacerých správcov, rodičov aj učiteľov. Takto
vytvorený blog poskytne všetky informácie pre konkrétnu triedu alebo ročník z jedného
miesta. Pomôže nielen učiteľom k jednoduchšiemu zadávaniu, ale predovšetkým deťom
a rodičom, ktorí sa viac nebudú musieť vracať k zabudnutým mailom od pedagógov. Domáca
škola tak bude prebiehať bez stresu rodičov z nespravenej úlohy len preto, že o nej nevedeli.

Pridaj sa k viac ako 40 miliónom užívateľov Webnode z celého sveta. Oceníš profesionálny
prístup a jednoduché ovládanie užívateľského systému, s ktorým sa veľmi rýchlo naučí
pracovať aj úplný začiatočník. V prípade potreby sa kedykoľvek môžeš obrátiť na podporu
v lokálnom jazyku, kde ti pomôžu s akýmkoľvek problémom.

Všetko potrebné nájdeš TU.

Zdroj: Webnode

Program -“Neboj sa starká, / starký/ zvládneme to!”

Program -“Neboj sa starká, / starký/ zvládneme to!”

“Aj Tvoji starí rodičia sú smutní, že sa nemôžete stretávať? Chýba im Tvoje objatie, Tvoja blízkosť
a možno aj to Tvoje večné brblanie?”

Ak si si myslíš, že by im pomohlo rozptýlenie, prihláste sa spoločne do programu “Neboj sa starká, / starký/ zvládneme to!”

Doteraz sa o Teba starali Tvoji starí rodičia, teraz sa postaráš Ty o nich. Zaženieš ich chmúrne myšlienky a pomôžeš im trošku si zaspomínať.

Ty  budeš starých rodičov kontrolovať, Ty budeš s nimi komunikovať a Ty budeš ten, kto ich posunie dopredu.Tvoji starí rodičia prídu na iné myšlienky a Ty im pomôžeš prekonať  chvíle bez rodiny a bez sociálnych kontaktov.

Ako na to:

 • prihlás svoju starkú alebo starkého do programu. Stačí napísať mail na adresu fenix@do-fenix.sk, v ktorom uvedieš meno, priezvisko, vek svojich starkých a mailový, alebo telefonický kontakt
 • tvojmu starému rodičovi zašleme témy,  ktorým sa môže venovať, spolu sa zamyslite nad tým, čo by sa im najviac páčilo a čo by si chcel/a  podrobnejšie vedieť o svojich starých rodičoch
 • tvojou úlohou bude „dohliadať“, aby starí rodičia danú tému spracovali, okrem toho napíšeš, prečo si prihlásil do programu svojho starého rodiča
 • oba príspevky spoločne pošlete prostredníctvom mailu
 • stanete sa tak spolutvorcami publikácie  o medzigeneračnom učení,  môžete ponúknuť i názov, každý dobrý nápad bude ocenený

Čo ak sa vaši starí rodičia nekamarátia s počítačom?

Pošlite ich korešpondenčnú adresu a bude im odoslaný zápisník do ktorého budú všetko zapisovať. Potom ho jednoducho pošlete späť a zaručene  sa dostane do  tých najsprávnejších rúk.

Najkrajšie príspevky budú odmenené spoločenskou hrou „Ako to bolo kedysi?“ ktorú si spoločne všetci zahráte  pri prvom spoločnom stretnutí.

O čo hráš v tomto programe Ty?

Každý, kto svojho starého rodiča zapojí do programu získa vrecko s logom Fénixu .

V prípade záujmu o účasť v programe napíš najneskôr do 20. apríla 2020 na  fenix@do-fenix.sk.

Všetko potrebné o tejto nanajvýš zmysluplnej iniciatíve nájdeš TU.

Zdroj: detská organizácia FÉNIX

 

Návod pre študentov vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+

Návod pre študentov vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+

Návod pre študentov vysokých škôl bol vypracovaný zamestnancami Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku na základe pokynov Európskej komisie je určený pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady:

 • všetky medzinárodné mobility sú až do odvolania zrušené, teda mobilita sa v súčasnosti nedá realizovať (viď usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • viac informácií  poskytne Erasmus koordinátor na vysokej škole, ktorého odporúčame kontaktovať
 • ak si už mal s domácou vysokou školou na Slovensku podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol ti zaslaný grant na bankový účet, si povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet školy
 • od Erasmus koordinátora tiež zistíš, aké sú možnosti odloženia mobility na iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie
 • ak si plánoval ísť na stáž, kontaktuj prijímajúcu inštitúciu a skús zistiť, či by si mohol mobilitu realizovať aj neskôr
 • ak si absolvent a plánoval si absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby až na 18 mesiacov. Kontaktuj v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snaž sa termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.

 • ak vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím,kontaktuj poskytovateľa ubytovania a žiadaj o možnosť vrátenia financií
 • ak vznikli náklady súvisiace s cestou, obráť sa na poskytovateľa cesty (letecká spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca apod.) a žiadaj o možnosť vrátenia financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-19. Viac informácií TU.
 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole a predlož žiadosť o uznanie nákladov a doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou (letenku alebo cestovný lístok,ak sa  nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane komunikácie s dopravcom – potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok, zaplatenie poistenia na plánovanú dobu mobility apod.)
 • vysoká škola preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci

Na mobilitu som vycestoval.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som sa vrátil na Slovensko.

Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil
 • pokračuj v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snaž sa úspešne ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies)
 • v prípade stáže, ak takúto možnosť máš,pracuj formou „homeoffice“ a snaž sa naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship)
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené,aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku
 • stážový pobyt – ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, vysoká škola je povinná takúto stáž uznať
 • zahraničná vysoká škola po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.

Príklad výpočtu grantu č. 1.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov.Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020,no na Slovensko sa vrátil 29. 2. 2020 a pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-520 € za mesiac strávený vTaliansku-2 080 € za 4 mesiace strávené doma Študentovi teda bude ponechaný pôvodný grant vo výške 2 600 €.

Príklad výpočtu grantu č. 2.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, no na Slovensko sa vrátil 30. 3. 2020. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Študent pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • -1 040 € za 2 mesiace strávené v Taliansku
 • 1560 € za 3mesiace strávené dom
 • 200 € za pobyt v repatriačnom zariadení
 • Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 2 800 eur.

V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať on-line formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že so sa na Slovensko vrátil
 • koordinátorovi na vysokej škole predlož žiadosť o uznanie nákladov, doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo cestovný lístok). Ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení. Iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • vysoká škola  uzná minimálne tieto náklady – grant vypočítaný na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa uzná deň cesty na Slovensko,reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným stornovaním ubytovania, resp. náklady na povinný karanténny pobyt. mobilita sa bude považovať za ukončenú. Informuj sa na domácej vysokej škole, ako je možné pokračovať v štúdiu.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo mal študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, na Slovensko sa vrátil už 31. 3. 2020. Letenka ho stála 100 €;400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Keďže študent nepokračuje v online štúdiu zo Slovenska, mobilita sa považuje za ukončenú.Študent má nárok na grant:-1 040 € za 2 mesiace strávené vTaliansku-100 € za letenku-400 € za nestornovateľné ubytovanie-200 € za pobyt v repatriačnom zariadení Študent má nárok 1 740 €. Pokiaľ mu bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, je povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodol inak.

Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po skončení reštrikcií.

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil a predlož mu doklad o tom, že si sa s hostiteľskou školou/podnikom dohodol na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či stáž nepokračuje dištančnou formou
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení
 • Erasmus koordinátorovi predlož aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • máš tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny,a to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný lístok)
 • koordinátor s tebou uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na stáž v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal stážovať v Taliansku 1. 2. 2020, po dohode so zamestnávateľom o prerušení stáže sa Slovensko vrátil 29. 2. 2020. Mimoriadna cesta domov stála 100 €. 400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Do hostiteľského podniku sa vrátil 1. 7.2020, cesta späť stála 150 €. Na stáži zotrval do 30. 10.2020. Podnik mu vystaví certifikát potvrdzujúci, že stáž trvala od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 a po prerušení pokračovala od 1. 7. 2020 do 30. 10. 2020, prerušenie trvalo od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-2 600€ za 5mesiacov strávených v Taliansku – 250€ za mimoriadne cestovné náklady -400 € za nestornovateľné ubytovanie Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 3 250€.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som ostal v zahraničí.

Pokračujem v štúdiu/stáži

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa rozhodol v zahraničí ostať.
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené
 • zahraničná vysoká škola  po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte

Nemôžem pokračovať vštúdiu/stáži.

 • lontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ostávaš v zahraničí. Predlož mu doklad o okolnostiach, ktoré nedovoľujú študovať online, ani sa vrátiť domov.
 • ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a hostiteľská škola  vystaví certifikát o reálnej dĺžke mobility
 • v prípade, že si ostali v krajine kvôli zákazu opustenia krajiny vydanom vládou danej krajiny, máš nárok na grant aj počas obdobia trvania tohto zákazu
 • ak ide o vlastné rozhodnutie, mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, si povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodneš inak.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku

 

 

 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov – “Ako robiť výuku cez internet”

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov – “Ako robiť výuku cez internet”

Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa určite radí medzi pokrokové a rýchlo inovatívne
mimovládne organizácie. Čo mohla dokázať aj minulý týždeň, keď promptne reagovala na
situáciu v školstve, lebo veľa študentov prestalo chodiť do škôl a vzniká veľké riziko, že
chýbajúce hodiny im môžu ohroziť študijné výsledky.

Z tohto dôvodu sa RMTNK rozhodla pripraviť pre učiteľov základných a stredných škôl on-
line kurz, na ktorom chcela vzdelávať učiteľov, ako prostredníctvom internetu sa dá viesť
výučba žiakov. Zdieľať študijné materiály, zadávať rôzne domáce úlohy a viesť on-line
rozhovory s jednotlivými žiakmi prípadne s celou triedou.

Ponuku na prihlásenie do kurzu vyhlásila RMTNK dňa 15. marca 2020 a počas 2 dni sa prihlásilo
viac než 30 učiteľov zo základných a stredných škôl v rámci kraja. Z tohto dôvodu
bolo pripravených viac termínov, do ktorých sa postupne prihlásilo okolo 45 pedagógov. Svojou
účasťou nás poctila aj Eva Žernovičová, vedúca oddelenia odboru školstva TSK, ktorá bola
veľmi vďačná za túto spoluprácu.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja je partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v
oblasti práce s mládežou, a preto v momentálne situácii využila svoje skúsenosti z
neformálneho vzdelávania, a preto sa rozhodla využiť príležitosť a on-line formu vzdelávania
pre učiteľov, aby žiakom dlhá prestávka zo školského vyučovania nezhoršila ich prospech.
Aktivita vznikla vďaka finančnej podpore z projektu HLAS 2020, ktorý je financovaný z
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a administrovaný IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

Na základe kladných odpovedí od účastníkov on-line kurzu má v pláne pokračovať s
neformálnym vzdelávaním učiteľov. Preto bolo pripravených pár videí ako metodika,
ktorá bude distribuovaná medzi učiteľov, ktorí sa už zúčastnili on-line kurzov.
Nadobudnuté vedomosti tak budú mať možnosť využiť v prospech mladých ľudí, o ktorých sa
starajú každodennou edukáciou.

Keďže o on-line kurz zo strany učiteľov je stále aktuálny, pretože je dostatok ďalších záujemcov,
ktorí sa prihlásili, kurzy budú pokračovať. V kurzoch sa učitelia oboznámia s prácou
prostredníctvom rôznych on-line nástrojov, ktoré môžu využívať pri svojej výučbe so žiakmi
prostredníctvom internetu a video rozhovorov.

Zároveň by RMTNK účastníkov kurzu chcela vyzdvihnúť, nakoľko aj vo svojom voľnom
čase v súčasnej situácii sú ochotní sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti, ktoré sú im
prospešné a môžu určitým spôsobom, prispievať k skvalitňovaniu práce s mladými ľuďmi v
našom regióne.

Učitelia sa môžu ešte naďalej prihlasovať do základného kurzu.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Podcast: Krajina mladých

Podcast: Krajina mladých

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

 

1.epizóda:

Na Slovensku žije milión mladých ľudí, no ich hlas nepočuť. Rada mládeže Slovenska preto spúšťa nový podcast Krajina mladých. V prvej epizóde vysvetľuje Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska, prečo je potrebné hovoriť o mladých ľuďom, či sa zaujímajú o politiku alebo stav našej spoločnosti. Sociálna izolácia má na Slovensku obrovský vplyv na ekonomiku, ako je to s neziskovým sektorom a svetom mládežníckych organizácií? Pociťujú následky pandémie?  A v čom je situácia iná v neziskových organizáciách, vysvetľuje dlhoročný manažér neziskového sektora Braňo Tichý. Ako prežívajú krízu a dobrovoľnú karanténu mládežnícke organizácie, ktorých náplňou práce je združovať mladých, organizovať podujatia a stretnutia, to nám vysvetlia reprezentanti Slovenských skautov, Združenia saleziánskej mládeže Domka (projekt Oratko online robia v spolupráci so Saleziánmi a Saleziánkami a organizáciou Laura)  a vzdelávacej aktivity Open Lab.

Prvá epizóda podcastu Krajina mladých bola nahrávaná bezpečne, prostredníctvom rôznych online platforiem, v druhom týždni karantény na Slovensku. (Podcast je publikovaný v treťom týždni karantény.) Všetky informácie odzrkadľujú vtedajší stav pandémie a opatrení na Slovensku.

Podcast – Rada mládeže Slovenska

Produkcia, strih, montáž – Katarína Urban Richterová

 

Prvá epizóda je dostupná tu:

➡️ Soundcloud

➡️ Anchor

➡️ Spotify

 

Vypočujte si celú epizódu si môžete vypočuť aj tu ⬇️

 

 

Tento projekt je financovaný z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.