Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Banskobystrický kraj!

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami, iniciatívami pracujúcimi s mládežou a politiky mládeže.

 

Požiadavky: 

 1. Minimálne 10-ročná prax v oblasti práce s mládežou, participácie mládeže či politík mládeže;
 2. Ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelania;
 3. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
 4. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci a dopade na mladých ľudí;
 5. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov;
 6. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.

 

V rámci náplne práce bude regionálna koordinátorka/koordinátor zodpovedný za:

 1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
 2. Pravidelný monitoring a hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
 3. Analýzu obsahov a miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
 4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
 5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
 6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.

 

Čo ponúkame:

 1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
 2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
 3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) s nástupom čo najskôr a s ukončením projektu v máji 2020,
 4. Práca je vhodná popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).

Na prihlásenie na pozíciu, prosím, zašlite do 6. septembra 2019 svoj životopis a motivačný list na adresu besedova@mladez.sk

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska TU.

 

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Napriek tomu, že sú letné prázdniny, u nás pracujeme v plnom nasadení.
Mali sme ďalšie stretnutie predsedníctva. Na tomto stretnutí sa predstavili dvaja noví členovia našej kancelárie Veronika a Tomáš.

Pred pár dňami sa naša kancelária čiastočne zmenila na bazén a aj keď vonku padali teplotné rekordy, nebolo to úplne ideálnym riešením. Aj keď nás vytopilo tak, že sme by sme mohli aspoň trochu okúpať, momentálne sme už naspäť v suchom režime a našťastie bez vážnych škôd fungujeme ďalej.

V spolupráci s Centrom pre filantropiu a Via Iuris vznikol nový web mimovladky.sk, ktorý je určený všetkým, ktorí nedôverujú tretiemu sektoru, ako aj tým, ktorí by sa radi zorientovali v práci a poslaní slovenských mimovládok.  Prispievať naň môže každý z vás.

Okrem toho ešte stále zbierame odpovede k dotazníku k projektu Európsky dialóg s mládežou, ak ste ešte nevyplnili odpovede, napraviť to môžete na tomto odkaze.

 

 

NODAM a Školské sestry de Notre Dame zorganizovali tábory pre viac ako 600 detí

NODAM a Školské sestry de Notre Dame zorganizovali tábory pre viac ako 600 detí

Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Vranovčania sa cez rôzne aktivity na tábore TAKTIKA učili vlastnostiam ako odvaha, trpezlivosť, pokora a pomoc iným. V Moravanoch nad Váhom boli na tábore deti a mládež z Holíča. Malí Košičania v tábore s názvom Spolu okolo Slnka prežívali počas týždňa celý liturgický rok na Sninských rybníkoch. Deti z Nového Mesta nad Váhom v tábore INSTACAMP pri Vršateckom Podhradí hľadali vzory hodné nasledovania. Cez hry, súťaže a tvorivé aktivity sa z followerov stávali influcenceri. Oravci z dedín Zubrohlava, Klin a Bobrov v dvoch týždenných turnusoch prežili tábor – Cestovanie v čase. Beckovské deti v dennom tábore a Novomešťania na prímestskom tábore sa snažili cez aktivity robiť seba i druhých šťastnejšími. Navštívili Trenčiansky hrad, Ranč pod Babicou, jaskyňu Čertova pec a Kamennú. Deti z Piešťan počas denného tábora videli zámok Bojnice, jaskyňu Driny a plavili sa loďou. Okrem táborov združenie NODAM pripravilo duchovno-tvorivý pobyt pre dievčatá v Beckove a duchovnú obnovu v Novom Meste nad Váhom s názvom „Či nám nehorelo srdce?“ Staršie dievčatá mali možnosť prežiť týždeň v tichu kláštora a samote s individuálnym sprevádzaním.

Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru. Mladí ľudia a deti sú pozvaní tvorivým spôsobom praktizovať svoj duchovný život  každý deň.

 

Zdroj: Združenie detí a mládeže – NODAM

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Otvorená spoločnosť hľadá projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre oblasť vzdelávania

Do Nadácie otvorenej spoločnosti sa hľadá pre výzvy nadšená osoba na pozíciu projektový koordinátor alebo koordinátorka pre oblasť vzdelávania.

Jedná sa o trvalý pracovný pomer na dobu určitú na polovičný úväzok s nástupnou mesačnou odmenou vo výške 500,- € brutto a nástupom od 1.9. 2019 alebo podľa dohody po tomto termíne.

Pracovná náplň:

 • koordinácia dobrovoľníkov v rámci programu Otvorené školy (nábor, výber, riadenie, komunikácia s dobrovoľníkmi)
 • organizačné zabezpečenie súvisiacich podujatí (semináre, školenia, konferencie)
 • komunikácia so školami a vedenie príslušnej agendy
 • príprava podkladov pre dodatočné získavanie zdrojov a donorov
 • príprava podkladov a mediálnych výstupov o projekte pre médiá nadácie a externé prostredie
 • spolupráca na ďalších projektoch nadácie

 

Od záujemkyne alebo záujemcu očakávame:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • kultivovaný písomný a verbálny prejav v slovenčine a aj inom rodnom jazyku, ovládanie anglického jazyka slovom i písmom na úrovni samostatnej komunikácie so zahraničnými partnermi
 • skúsenosti s koordináciou dobrovoľníkov sú vítané
 • zodpovednosť, precíznosť a aktívny prístup
 • ovládanie programového balíka MS Office.

Svoje CV s krátkym motivačným listom pošli na adresu osf@osf.sk do 15. augusta 2019.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Minulý týždeň sme navštívili Jelšavu a Hnúšťu, kde sme sa zúčastnili  otváracej konferencie k projektu “Jeden za všetkých, všetci za komunitu” a oslavy 175 rokov od založenia  YMCA.
Zároveň sme robili konzultácie k Európskemu dialógu s mládežou a tešili sa, že sa môžeme rozprávať s mladými v regiónoch aj my.

Tieto dni pracujeme aj na príprave viacerých kampaní, ktoré by sme chceli po septembri spustiť.

Dokončili sme tiež video, ktoré vysvetľuje, čo to je Európsky dialóg s mládežou.

 

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

ADRA hľadá 5 rozvojových dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Lákajú vás Albánsko, Gruzínsko, Libanon, Moldavsko či Ukrajina?
Vďaka ADRA Slovensko máte možnosť do týchto krajín vycestovať a navyše prispieť k dobrej veci, rovnako ako nadobudnúť cenné skúsenosti!

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci sa môžu hlásiť na tieto miesta a pozície: 

1. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Albánska

(Projekt: „Budovanie kapacít ADRA Albania“ v organizácii ADRA Albánsko v Tirane; na obdobie: november 2019 – október 2020);

2. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Moldavska

(Projekt: „Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku“ v organizácii EcoVisio v Kišiňove a obci Riscova; na obdobie: september 2019 – august 2020); 

3. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Gruzínska

(Projekt: „Rozvoj mierotvornej a inkluzívnej spoločnosti v Gruzínsku“ v organizácii International Center for Peace and Integration – ICPI v Tbilisi; na obdobie: september 2019 – august 2020);

4. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Libanonu

(Projekt: „Podpora vzdelávacieho programu detí sýrskych utečencov v Libanone“ v organizácii ADRA Lebanon v Bejrúte; na obdobie: september 2019 – jún 2020);

5. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka na Ukrajinu

(Projekt: „Posilnenie ukrajinského mimovládneho sektora“ v organizácii Ukraine NGO Forum v Kyjeve; na obdobie: september 2019 – august 2020);

Životopisy a motivačné listy posielajte na volunteering@adra.sk do 31.7.2019.

Viac o konkrétnych projektoch a hostiteľských organizáciách TU.

BLOG: Ako prebiehajú offline konzultácie s mladými?

BLOG: Ako prebiehajú offline konzultácie s mladými?

Rozhodli sme sa priblížiť vám, ako prebiehajú diskusie k zberu údajov s mladými ľuďmi v rámci projektu Európsky dialóg s mládežou. Diskusie často vedie ich rovesník, ktorý bol vopred zaškolený a pripravený. Cieľom týchto príspevkov je priblížiť pohľad práve ľudí, ktorí mali samotné diskusie na starosť.

Prvý blog z offline konzultácií Vám prinášame od nášho moderátora Lukáša Gendiara, ktorý uskutočnil diskusiu na SOŠ Nováky. Diskusie sa zúčastnilo celkovo 18 mladých ľudí vo veku 15 až 16 rokov.

“Bola to moja prvá diskusia so žiakmi. Spočiatku, po príchode moderátorov, boli účastníci ticho a pozorne sledovali a počúvali, čo je úlohou projektu, na čo je zameraný a aké budú jeho výsledky. Počas diskusie, tak ako aj v každej skupine, niektorí jednotlivci nevedeli odpovedať na žiadnu z otázok alebo sa hanbili. Po čase aj oni vyjadrili svoj názor aspoň k jednej z troch problematík, ktorá sa na diskusii preberala.

Boli radi, že aj ich názory niekto vypočuje, pospisuje a môžu byť súčasťou niečoho väčšieho – podieľania sa na tvorbe zákonov v krajine. Názory niektorých žiakov boli, vzhľadom na ich nízky vek, veľmi zaujímavé. Čo znamená, že aj oni majú prehľad o dianí a preberaných témach v ich dedine, ako aj vo svete.

Ja osobne som zostal veľmi prekvapený z niektorých odpovedí, lebo ponúkajú riešenie, ktoré by nenapadli ani nás dospelých. Podľa mňa bola diskusia veľmi prínosná, pretože sa zozbierali názory, ktoré by boli inak nevypočuté alebo ignorované. Tento projekt bude určite prínosným staršej i mladšej generácii z toho dôvodu, že môžeme odstrániť aktuálne nedostatky v preberaných témach. Zúčastnených tento projekt veľmi zaujal, páčila sa im myšlienka projektu a boli by ochotní sa naďalej zapájať na tvorbe našej krajiny.”

Ďakujeme Lukášovi, že sa s nami podelil o jeho skúsenosť.

Chystáme sa do Jelšavy a Hnúšte!

Chystáme sa do Jelšavy a Hnúšte!

V rámci projektu Európsky dialóg s mládežou chystáme ďalšie offline konzultácie / diskusie v nízkoprahových centrách: Jordan v Jelšave a v komunitnom centre v Hnúšti.
Tešíme sa na všetkých mladých vo veku od 13 do 30 rokov, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor.

Zároveň sa zúčastníme aj Otváracej konferencie k projektu Jeden za všetkých, všetci za komunitu a oslavu 175 rokov od založenia našej členskej organizácie YMCA, ktorých prácu si veľmi ceníme.

Cesta mladého človeka – Cesta hrdinu (školenie pre pracovníkov s mládežou zo SR/ČR)

Cesta mladého človeka – Cesta hrdinu (školenie pre pracovníkov s mládežou zo SR/ČR)

Plusko v spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice chystá v novembri slovensko-české školenie s názvom Cesta hrdinu. Deadline na prihlásenie je 31.júl. 

…. zaujíma Ťa koncept cesty Hrdinu a ako sa s ním dá pracovať v zážitkových akciách?
…. chceš vedieť ako sa pracuje s imagináciou, mytológiou či poradnými kruhmi?
…. zaujíma ťa čo sú najväčšie témy, ktoré riešia mladí v čase dospievania?
…. chceš zažiť vynikajúcich lektorov Prázdninovej školy Lipnice?
…. rád by si sa stretol so zaujímavými ľuďmi z praxe práce s mladými z ČR a SR?
…. vieš si nájsť čas 1. – 7. 11. 2019
…. tak odporúčame vyplniť prihlášku čím skôr (možno nebude reminder), najneskôr však do konca mesiaca, potom už nemusíme mať garantované miesto. 

Téma dospievania mladých ľudí, ich sprevádzania na ceste k dospelosti a práca s rituálmi v poslednom období čoraz viac rezonujú v oblasti
práce s mládežou. Preto prinášame kurz pre pracovníkov s mládežou zo Slovenska a ČR, na ktorom sa naučia nové prístupy a techniky
využiteľné pri sprevádzaní mladých ľudí na ich ceste k dospelosti.
Školenie vychádza z dlhoročnej praxe Breta Stephensona, autora knihy „Co dělá z chlapců muže” a jeho úspešnej práce s náročnými
tínedžermi, pri ktorej využíva koncept Cesty Hrdinu (The Hero’s Journey), čo je model osobného rastu, zmeny a transformácie vyvinutý
Josephom Campbellom na základe inšpirácií z rôznych kútov sveta.
Kurz povedú dvaja veľmi skúsení lektori Renáta Trčková a Pavel Kučera (viac info nižšie), ktorí si obaja absolvovali školenie priamo s Bretom
Stephensonom o jeho práci s modelom Cesty Hrdinu, vybrali z neho to najlepšie a niektoré jeho časti adaptovali, aby lepšie zodpovedali
československému kontextu.

V prípade otázok kontaktujte Tomáša Peška: tomas.pesek@plusko.net

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko

 

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku alebo asistenta

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku alebo asistenta

Potrebuješ si zarobiť a hľadáš dlhodobú a zmysluplnú brigádu? Na pozíciu asistentky/asistenta hľadáme šikovnú študentku/ šikovného študenta, ktorá/ý sa nezľakne administratívnej práce, rozumie si s excelovými tabuľkami a rada/ rád komunikuje s ľuďmi. Pokiaľ je Ti blízka samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, tešíme sa na Teba.

Náplň práce:

 • Emailová a telefonická komunikácia so žiadateľmi a príjemcami grantov
 • Administratívne zabezpečenie grantových programov
 • Tvorba rešerší na rôzne témy týkajúce sa neziskového sektora

 

Akého uchádzača/ku hľadáme:

 • So záujmom o neziskový sektor a verejnoprospešné projekty
 • Šikovnú kolegyňu/ kolegu, ktorú/ého baví administratívna práca
 • Výhodou aj predchádzajúca skúsenosť v dobrovoľníckej práci
 • Človeka s dobrým srdcom, s nadšením pre dobrú vec

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

✔ schopnosť rozštvrtiť sa, aby si dokázal robiť 100 vecí naraz 🙂
✔ schopnosť pracovať samostatne
✔ trpezlivosť na vybavovanie vecí
✔ zmysel pre detail a drobnosti
✔ dobré komunikačné schopnosti
✔ príjemné vystupovanie

Zamestnanecké benefity

 • Práca v mladom kolektíve
 • Práca pre mimovládnu organizáciu s niekoľkoročnou pôsobnosťou a širokým záberom aktivít
 • Príležitosti pre ďalší profesionálny rozvoj
 • Flexibilná pracovná doba

 

Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Ponúkaný plat: 4,5 eur brutto

Termín nástupu: 1.8.2019

Miesto práce: Baštová 5, Bratislava

Druh pracovného pomeru: dlhodobá brigáda

 

Informácie pre uchádzačku/ča:
Motivačný list + Životopis v slovenskom jazyku
Podklady zašlite do 19.7.2019 na adresu:  thullnerova@cpf.sk, v predmete  e-mailu:  uveďte: „asistentka/ asistent“.
Predložením svojej žiadosti súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

 

Stručná charakteristika organizácie

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorej cieľom je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

Našou snahou je spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje – s tými, ktorí pomoc potrebujú a zároveň rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme aktivity podporujúce rozvoj darcovstva  – firemného a individuálneho; vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, miestneho a regionálneho rozvoja; vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.

 Zdroj: Centrum pre filantropiu, n.o.

Celoslovenské stretnutie eRkárov 2019 bude v Ružomberku

Celoslovenské stretnutie eRkárov 2019 bude v Ružomberku

eRko – Hnutie kresťankých spoločenstiev detí organizuje od 28. augusta do 31. augusta 2019 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Ružomberku. Animátori eRka sa stretnú na konci augusta, aby sa inšpirovali vo svojej službe, duchovne načerpali, odštartovali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili sviatok patrónov eRka – Svätých košických mučeníkov (7. septembra). Prihlásených je už viac ako 190 eRkárov.

Program sa bude konať v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a v Kultúrnom dome v Likavke. Pre účastníkov je pripravené predstavenie eRkoprogramu „Aj ty hrdinom“ pre prácu s deťmi na školský rok 2019/2020.

Chýbať nebudú duchovné, vzdelávacie, zážitkové aktivity i slávnostné momenty, ktoré priblížia všetky úrovne eRka. Účastníci sa môžu tešiť na eRko-bál, prednášku Slávky Kubíkovej o deťoch v 21. storočí, na hudobného hosťa Dominiku Gurbaľovú, svedectvá eRkárov, ale aj na čas pre vzájomné spoznávanie sa a priestor na duchovnú obnovu.

Štvrtkové poobedie bude patriť workshopom. Účastníci v nich dostanú dobré rady do ich ďalšej služby. Ponuka zahŕňa workshopy napríklad o Fair trade, ktorý bude viesť projektová manažérka Dobrej noviny Darina Maňurová, workshop kňaza Martina Majdu o rozhodnutí a hľadaní odpovede na otázku kam ďalej vo svojom živote, či o hodnote ľudskej práce, ktorý povedie Elena Karasová a ďalšie.

Viac informácií na www.erko.sk/cse.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Celoslovenské stretnutie eRkárov v Ružomberku sa koná po siedmich rokoch. V minulosti sa konalo v Tvrdošíne, Ružomberku, Trenčíne a naposledy v Banskej Bystrici.

 

Zdroj: eRko

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Začali prázdniny, ale u nás sa neprázdninuje.

Pred pár dňami sme boli hneď dva razy v Nitre. Najprv sme pripravovali posledný seminár pre samosprávy a vzápätí prvé so série našich sieťovacích stretnutí s regionálnymi koordinatormi. Obe stretnutia sa konali v rámci projektu Efektívna verejná správa. 

Záver júna sme poňali strategicky a vyhodnotili si prvý polrok 2019 a pripravili sa na jeho druhú polovicu.

Jeden z projektov, ktorým sa budeme venovať pripravujeme aj v spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, preto boli tento týždeň u nás na návšteve. Projekt bude zameraný najmä na výskum, ktorého výsledky budeme môcť porovnávať v oboch krajinách.

 

Naše delegátky sa práve ochladzujú na konferencii v Helsinkách, ktorá sa koná v rámci VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Je to druhá z troch konferencií, v minulosti boli naši delegáti v Bukurešti a čaká ich ešte Chorvátsko.