Občianske združenie Divé maky: Výchova novej generácie Rómov

Občianske združenie Divé maky funguje od roku 2008 a jeho cieľom je vychovávať novú generáciu Rómov prostredníctvom štipendijného programu, rôznych koncertov, výstav a ďalších aktivít. Aj s touto organizáciou spolupracujeme v rámci nášho projektu Towards Inclusive Youth Work.

Kedy vznikla vaša organizácia a prečo ste sa vtedy rozhodli začať?

Občianske združenie Divé maky vzniklo v roku 2008 v nadväznosti na program Divé maky založený v roku 2005 v rámci občianskeho združenia PRO DONUM. V roku 2008 bolo založené samostatné občianske združenie Divé maky, ktoré zastrešuje nielen program Divé maky ale aj ďalšie projekty – festival Cigánsky bašavel, Letnú akadémiu, koncerty, výstavy, kampane a pod. Občianske združenie Divé maky je profesionálna organizácia, ktorej cieľom je tvoriť novú generáciu Rómov prostredníctvom podpory talentu ako nástroja vzdelávania rómskych detí a mládeže, a taktiež prispieva k lámaniu predsudkov na strane druhej – u majority prostredníctvom publicity, kampaní a kultúrnych aktivít.

 

Komu sa primárne venujete?

Podporujeme nadané rómske deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

 

V ktorých oblastiach na Slovensku pôsobíte?

Pôsobíme celoslovensky, ale prevažne na východnom Slovensku.

Čo patrí medzi vaše hlavné aktivity? Na čo ste hrdí?

Štipendijný program Divé maky, Mentoring, Koučing, Projekt mladí rómski lídri, kampane na lámanie spoločenských predsudkov, Festival Cigánsky bašavel, koncerty, výstavy. Hrdí sme na každé naše dieťa, ktoré úspešne študuje, pracuje na sebe, rozvíja sa a prekonáva sám seba. Sme nesmierne hrdí na našich absolventov, ktorí úspešne ukončili stredné a vysoké školy a darí sa im uplatnovať v živote.

 

Čo vás motivuje pri vašej práci?

Motivujú nás práve úspechy našich štipendistov. Každý jeden úspešný príbeh nám ukazuje, aký veľký zmysel naša práca má.

 

Čo je vašim cieľom do budúcnosti, prípadne akú sú vaše najbližšie plány?

Mať možnosť podporiť väčší počet nadaných rómskych detí v ich štúdiu. Najbližším plánom je kampaň na vyvrátenie najčastejších predsudkov a hoaxov o Rómoch.

 

Na koho z vašich členov alebo absolventov ste hrdí?

Sme hrdí na všetky naše deti, ktoré študujú a pracujú na sebe, ale aj na našich absolventov ako napríklad Ján Deme – očný chirurg, Miroslav Balog – chemický inžinier, Nikola Mitrášová – špeciálny pedagóg.

 

ℹ️ Viac informácií o aktivitách Občianskeho združenia Divé maky nájdete tu ➡️ www.divemaky.sk

Projekt Towards Inclusive Youth Work je podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.