Kolégium Márie Romero: Zázemie a rozvoj dievčat

V rámci nášho projektu Towards Inclusive Youth Work spolupracujeme s niekoľkými organizáciami, ktoré sa venujú znevýhodnenej rómskej mládeži. Jednou z nich je aj Kolégium Márie Romero.

Kedy vznikla vaša organizácia a prečo ste sa vtedy rozhodli začať?

Kolégium Márie Romero vzniklo ako občianske združenie v roku 2021. Už pred oficiálnym zriadením občianskeho združenia sme pôsobili jeden rok, aby sme v praxi vyskúšali náš projekt. Ten vznikol na základe viacročného pôsobenia na Luníku IX v Košiciach, kde sme sa venovali deťom a mládeži. Po spoločnom uvažovaní sme usúdili, že zriadenie Kolégia (internátu rodinného tipu) pre dievčatá z Luníka IX môže napomôcť dievčatám k lepšej inklúzii do majoritného prostredia a napomôcť k ich kvalitnejšiemu vzdelávaniu a integrálnemu rozvoju.

 

Komu sa primárne venujete?

Momentálne sa venujeme dievčatám (2.stupeň ZŠ a SŠ) z Luníka IX.

 

Kde ako organizácian pôsobíte?

V Kolégiu pôsobíme my, sestry saleziánky. Je to však samostatné občianske združenie. Avšak ako rehoľa pôsobíme po celom Slovensku a máme výchovné skúsenosti z rôznych regiónov. Medzi naše ponuky pre mladých patrí okrem mnohých iných aj formácia dobrovoľníkov v rámci projektu VIDES, ktorého cieľom je pripraviť mladých na letnú animátorskú skúsenosť v zahraničí, alebo v marginalizovaných oblastiach Slovenska. Okrem Kolégia sa práci s MRK venuje aj komunita sestier v Nitre na Orechovom Dvore.

Čo patrí medzi vaše hlavné aktivity?

Snažíme sa pre dievčatá zabezpečiť podnetné a bezpečné bývanie pre ich integrálny rast, vzdelanie a rozvoj. Okrem pomoci pri vzdelávaní umožňujeme rozvíjanie ich darov (tvorivé aktivity, hudba, varenie, pečenie…). Rozširujeme ich obzor navštevovaním rôznych zaujímavých miest. Prirodzená integrácia nastáva v školách mimo get, pri bežnom každodennom fungovaní pri chode domácnosti, či v navštevovaní SCVČ Valdocco.  Sme hrdí na to, že dievčatá môžu každým dňom rozvíjať svoje dary a talenty, a že sa im život v Kolégiu páči. Tým, že sú dievčatá cez víkendy doma a my sme v častom kontakte s ich rodinami, ich príslušnosť k rómskej identite sa nestráca, ale posilňuje.

 

Čo vás motivuje pri vašej práci?

Motivuje nás, že môžeme niečo spraviť pre dievčatá z rómskeho prostredia a napomôcť im k dôstojnejšej budúcnosti.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Naším plánom a snom je kúpiť rodinný dom v Košiciach, aby sme mohli viacerým dievčatám umožniť bývanie a rozvoj v našom Kolégium. Nami plánovaná kapacita ubytovania je maximálne 10 dievčat, aby sa zachoval rodinný ráz projektu. Prirodzenú integráciu a vzájomné obohacovanie by mohlo vytvárať spoločné ubytovanie dievčat z MRK a študentiek SŠ a VŠ v Košiciach z okolitých saleziánskych stredísk.

 

Na čo ste v rámci svojej organizácie hrdí?

Tento náš projekt je pilotný, preto o absolventkách ešte nemôžeme hovoriť. Ale už teraz sme hrdé na dievčatá, ktoré mali odvahu vykročiť do neznáma. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa na zakladaní Kolégia Márie Romero podieľajú a veria v jeho pozitívny prínos.

Projekt Towards Inclusive Youth Work je podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.