Výberové konanie na pozíciu pracovník s mládežou

Rada mládeže Slovenska je platformou združujúcou mimovládne organizácie a iniciatívy pracujúce s deťmi a mládežou. Pre zabezpečenie svojej činnosti realizujeme viacero projektov financovaných prostredníctvom grantov verejných inštitúcií, programov podpory Európskej únie – Erasmus+, súkromné a firemné nadácie. Na ich realizáciu hľadáme pracovníka s mládežou.

Popis projektu Young service Designers

Pandémia COVID-19 odhalila, že práve samosprávy obcí a miest sú podstatnou zložkou pri riešení celospoločenských krízových situácií. Cieľom projektu Young Service Designers (YSD) je podporiť vznik prepojených štruktúr na riešenie miestnych špecifických výziev, pričom stredobodom podpory je zvýšenie zapojenosti detí a mládeže. Projekt si kladie za cieľ podporovať mladých ľudí vo veku od 16 do 21 rokov prostredníctvom občianskeho vzdelávania zameraného na podporujúceho rozvoj kompetencií k zvýšeniu angažovanosti v lokálnych komunitách. Ponúka im príležitosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní o prehodnotení svojho postavenia v spoločnosti a verejných priestorov smerom k zdravším uliciam, revitalizácii verejných priestorov a budovaniu prepojených susedských komunít. 

Miesto práce

 • Bratislava a výjazdy do Heľpy

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Priama práca s mládežou, organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov v Heľpe.
 • Komunikácia s účastníkmi podujatí, členskými organizáciami RmS a projektovými  partnermi.
 • Účasť na vzdelávacích podujatiach a online školeniach týkajúcich sa projektu.
 • Cestovanie na stretnutia v partnerských krajinách (Grécko, Finsko, Polsko, Nemecko).
 • Výpomoc s implementáciou lokálnych projektov v Heľpe.
 • Spolupráca na projekte do mája 2023.

Ponúkaný plat

 • plat 7,50€ za hodinu (brutto) a maximálny počet odpracovaných dní v projekte je 145 dní do marca 2023

Termín nástupu

 • 1. december 2021

Druh pracovného pomeru

 • Dohoda o vykonaní práce, 
 • Skrátený pracovný úväzok s rozsahom na 145 pracovných dní, tzv. manday

Iné výhody

 • flexibilný pracovný čas
 • príjemný a podnetný pracovný kolektív
 • možnosť prispieť k pozitívnej zmene v oblasti práce s mládežou 
 • plne hradené cestovanie do zahraničia na stretnutia partnerov a medzinárodné školenia 
 • Možnosti vzdelávania v oblasti práce s mládežou a trénerských zručností

Informácie pre uchádzača

Svoj profesijný životopis a krátky motivačný list zasielajte najneskôr do 22. Novembra 2020 len elektronickou poštou na e-mail: lizak@mladez.sk.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Osobné: presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť

Sociálne: schopnosť práce v tíme a s dobrovoľníkmi, komunikatívnosť, asertivita, aktívny prístup, prezentačné schopnosti

Jazykové: znalosť angličtiny na úrovni B2 a vyššie

Iné: skúsenosti s prácou na projektoch na medzinárodnej úrovni výhodou, 

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ Rady mládeže Slovenska

E-mail: lizak@mladez.sk

Web: www.mladez.sk