Sebavedomo za bezpečím: Na bezpečnosti nám záleží

V rámci projektu „Sebavedomo za bezpečím“ sme s podporou Nadácie pre deti Slovenska od marca 2021 realizovali projekt, v ktorom sme sa snažili pochopiť postoje a potreby dievčat a mladých žien – členiek mládežníckych organizácií, ktoré zastupujeme. Na základe zistení zo 4 fokusových skupín, ktoré sme v júni uskutočnili medzi členkami členských mládežníckych organizácií RmS musíme konštatovať, že bezpečnosť je významná téma, hodná väčšej pozornosti, ako jej doteraz bola venovaná.

Mládežnícke organizácie sa systematicky venujú téme bezpečnosti, vyplýva to z charakteru ich činnosti a je to v súlade s najlepším záujmom detí a mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do ich aktivít. Aj preto členky mládežníckych organizácií takmer v absolútnej zhode uviedli svoje klubovne, stretká či skupinky ako bezpečné prostredie hneď popri svojom domove, rodine alebo práci. Spoločným menovateľom, ktorý sa podpisuje pod pocit bezpečia spájaný s týmito prostrediami, sú pritom ľudia. Významne rezonoval v tejto súvislosti aj faktor prijatia, jednoducho povedané bezpečne sa cítime tam, kde nás berú takých akí sme, kde nás majú radi, kde nás prijímajú bez podmienok.

 

Dievčatá sú viac ostražité

Dievčatá a mladé ženy sú v otázkach fyzickej bezpečnosti skôr ostražité. Majú svoje stratégie, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu, ako prekonať obavy z nočných ulíc, či ako bez ujmy prísť domov ak treba ísť okolo problematických susedov. Cítia tiež, že v otázke bezpečnosti sú dievčatá znevýhodnené oproti chlapcom. Sú to práve ony, kto sa viac bojí či má o seba strach. Aj preto je podľa nich na mieste, aby sa otvárala diskusia o tom, prečo musia vyrastať v spoločnosti, kde strach a obavy zo sveta tam vonku, prijímajú už od detstva.

 

Sebavedomie dievčat

Dôležitou témou, ktorú sme vo výskume sledovali, bola podpora prostredia mládežníckych organizácií pre rozvoj zdravého sebavedomia svojich členiek. Z výskumov vieme, že dievčatá a ženy v porovnaní s chlapcami a mužmi menej ochotne vstupujú do líderských pozícií v rôznych oblastiach života. Respondentky vysvetlenie nachádzali v predsudkoch, s ktorými sa stretávajú, ale aj v nižšom sebavedomí. Často nie je úplne žičlivé ani rovesnícke prostredie iných dievčat. Na dievčatá sú tiež oproti chlapcom často kladené vyššie požiadavky, pričom s týmto tlakom sú konfrontované často už od detstva, či už v rodine alebo v škole.

 

Bezpečné prostredie

Prostredie mládežníckych organizácií hodnotili respondentky ako prevažne priaznivé pre rozvoj a angažovanie dievčat a žien. Dievčatá a mladé ženy majú možnosť získať líderské pozície, majú priestor pre sebarealizáciu a angažovanie. Napriek tomu si vedia predstaviť, že by situácia mohla byť aj lepšia. Chýba im hlavne väčšia podpora a zázemie pre pochopenie „dievčenských“ potrieb, resp. že ich potreby hlavne pri líderskom raste môžu byť iné ako u chlapcov. Scitliveniu vedení organizácie na tieto potreby by podľa nich pomohlo systematické zvyšovanie vyššieho zastúpenia žien vo vedení organizácií. Aktívne členky a mladé líderky hovorili o svojich bohatých skúsenostiach, ktoré často sprevádza aj významná záťaž, neporovnateľná záťaži ich rovesníčok mimo mládežníckej organizácie. Aj preto by pomohlo v prostredí mládežníckych organizácií systematicky zavádzať nástroje ako je napr. supervízia alebo iné opatrenia, ktoré napomáhajú prevencii syndrómu vyhorenia.

 

Prvú diskusiu o výsledkoch výskumu so zástupcami mládežníckych organizácií v rámci Klubu riaditeľov už máme úspešne sa sebou. Téma nepochybne zaujala, aj preto sme sa zhodli, že toto je začiatok širšej diskusie naprieč mládežníckym sektorom, na konci ktorého by malo byť lepšie nastavenie prostredia a vzťahov v mládežníckych organizáciách tak, aby sa dievčatá cítili viac prijaté, podporované a sebavedomé. Budeme radi, ak sa nám podarí hlas všetkých dievčat a mladých žien, ktoré s nami počas fokusových skupín zdieľali otvorene svoje názory a skúsenosti, nechať naplno zaznieť. V záujme nás všetkých je napomôcť tomu, aby prostredie mládežníckeho sektora bolo ešte priaznivejšie naklonené potrebám nastupujúcej generácie aktívnych žien a ich podpore v ďalšom osobnom raste.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí.