Bezpečne a sebavedomo v mládežníckych organizáciách

BRATISLAVA, 27. august 2021 – Mládežnícke organizácie sa systematicky venujú téme vytvárania bezpečného prostredia pre svojich členov a členky. Dôležité je nielen fyzické bezpečie, ale aj dobré podmienky pre psychickú pohodu a osobnostný rozvoj. Výskum v mládežníckych organizáciách potvrdil, že toto prostredie je nielen bezpečné ale i priaznivé pre rozvoj a angažovanie dievčat a mladých žien.

Hlavné zistenia projektu „Sebavedomo za bezpečím“ ukázali viaceré silné stránky mládežníckeho sektora. Systematická práca na vytváraní vhodného prostredia sa prejavuje aj v pozitívnom hodnotení ich členiek. Mládežnícke organizácie sú vnímané ako bezpečné predovšetkým vďaka ľuďom a kultúre medziľudských vzťahov. Dnešná generácia dievčat a žien citlivo vníma, že žijú vo svete, ktorý pre nich nie je bezpečný. Preto by uvítali intenzívnejšie otvorenie diskusie o tejto téme aj vo svojich mládežníckych organizáciách.

Z výskumov Rady mládeže Slovenska vieme, že dievčatá a mladé ženy menej ochotne vstupujú do líderských pozícií v rôznych oblastiach života. Dôvodom sú predsudky, nižšie sebavedomie ale i vyššie požiadavky na dievčatá v porovnaní s chlapcami, ktorým čelia od ranného detstva. Mládežnícke organizácie dokážu pomerne úspešne napomáhať v prekonávaní takýchto bariéry. Respondentky vo fokusových skupinách zhodne ocenili príležitosti, ktoré nachádzajú v tomto sektore, no zároveň navrhujú zaviesť viaceré podporné opatrenia, ktoré by situáciu dievčat a mladých žien v tomto prostredí ešte zlepšili. „Respondentky najčastejšie uvádzali potrebu rešpektovania odlišných potrieb u dievčat ako aj potrebu citlivejšieho prístupu pri ich líderskom raste. Na dôležitosti získava tiež potreba supervízií alebo iných podporných nástrojov, ktoré napomôžu predchádzať syndrómu vyhorenia u mladých líderiek“, uviedla Katarína Čavojská, výskumníčka Rady mládeže Slovenska.

Téma bezpečnosti ako aj naliehavosti väčšieho rešpektu voči potrebám dievčat v mládežníckom sektore tak začína intenzívnejšie rezonovať. „Som rád, že sa nám vďaka tomuto projektu podarilo otvoriť tému, ktorá je vysoko aktuálna a rezonuje medzi členmi a členkami mládežníckych organizácií. V diskusii s viacerými zástupcami našich členských organizácií sme sa zhodli, že toto je začiatok širšej diskusie naprieč mládežníckym sektorom. Na jej konci by malo byť lepšie nastavenie prostredia a vzťahov tak, aby sa dievčatá a mladé ženy cítili viac prijaté, podporované a sebavedomé“, dodal Juraj Lizák, riaditeľ a predseda Rady mládeže Slovenska.

Projekt Sebavedomo za bezpečím bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí. V rámci projektu sme uskutočnili v júni 2021 štyri fokusové skupiny s členkami štyroch rôznych mládežníckych organizácií. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 25 respondentiek vo veku od 16 do 25 rokov.

Rada mládeže Slovenska je nezisková organizácia združujúca 28 mládežníckych organizácií s približne 65-tisíc členmi po celom Slovensku, ktoré pravidelne alebo nepravidelne pracujú s približne 300-tisíc mladými ľuďmi. Viac sa dozviete na webovej stránke www.mladez.sk.

Kontakt: pr@mladez.sk
Mobil PR: 0911 132 326