Sebavedomo za bezpečím: Náš nový projekt s podporou NDS

V marci sme odštartovali nový projekt s názvom Sebavedomo za bezpečím, ktorý vznikol za podpory Nadácie pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí. Projekt sa bude realizovať v Bratislave, cieli však na mladých a pracovníkov s mládežou z celého Slovenska. Hlavným zámerom je prehĺbiť porozumenie voči potrebám dievčat a mladých žien, ktoré sú aktívne v mládež. organizáciách.

Z našich výskumov vieme, že tie menej dôverujú ľuďom okolo seba a majú nižšie sebavedomie a pocit bezpečia. Realizácia fokusových skupín nám pomôže pochopiť postoje a potreby mladých žien v organizáciách. Zistenia budeme tlmočiť našim členským organizáciám v rámci stretnutia Klubu riaditeľov. Tie môžu reflektovať zistenia v svojich metodikách, nastavení pracovného prostredia a vzťahov, čím sa mladé dievčatá a ženy budú v organizáciách cítiť rovnocennejšie, nebudú sa báť ozvať a ich potreby budú vypočuté. Veríme, že ak si toto osvoja v bezpečí organizácií, budú to lepšie vedieť pretaviť do bežného života.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí.