Bezpečie v mládežníckych organizáciách skúmame v projekte “Spolu sebavedomo a v bezpečí”

V Rade mládeže Slovenska sa dlhodobo snažíme dynamicky mapovať meniace sa potreby mladých ľudí. Snažíme sa to robiť aj preto, aby naše členské organizácie, teda detské a mládežnícke organizácie, dostávali kvalitné a aktuálne informácie, ktoré im umožňujú prispôsobovať ponuku a služby svojim členom. Zo skúseností s prácou mládežníckych organizácií sa nám tiež ukazuje, že téma bezpečnosti je jednou z dôležitých podmienok vo fungovaní mládežníckych organizácií.

Výskum hodnôt mladých, ktorý sme uskutočnili na začiatku leta 2020 nám ukázal, že pre mladých ľudí je veľmi dôležitá téma osobnej bezpečnosti. Pre mladých z mládežníckych organizácií však významne viac. Ukazuje sa tiež, že pocit bezpečnosti nie je univerzálny, a časť mladej generácie sa necíti úplne bezpečne vo svete, v ktorom žije. Téma bezpečnosti vystupuje do popredia najmä medzi dievčatami a mladými ženami, čo všake neznamená, že téma bezpečnosti nie je relevantná aj pre chlapcov a mladých mužov. U dievčat však nadobúda na intenzite, a my by sme chceli porozumieť tomu, prečo je to tak. Na bezpečnosť sa pritom dívame z viacerých perspektív. Sledujeme ju nielen z hľadiska fyzickej bezpečnosti, ale aj z hľadiska sociálnych vzťahov či podmienok pre psychickú pohodu a podporu zdravého sebavedomia. Okrem toho tiež dievčatá a ženy menej dôverujú ľuďom okolo seba a majú nižšie sebavedomie.

Na jar minulého roku zaviedla slovenská vláda prvé karanténne opatrenia v súvislosti so šírením pandémie COVID-19. Najmä pre mladých ľudí znamenali tieto opatrenia bezprecedentné a radikálne zmeny v ich živote. Nemožnosť stretávať s priateľmi, chodiť do školy, nárast dĺžky trávenia času za počítačom, nedostatok súkromia, pocity osamotenia a strach… To sú len niektoré z dopadov, ktoré mladí ľudia uvádzali, keď sme sa s nimi bavili o vplyve pandémie na ich životy. Tiež sa ukázalo, že mladé ženy a dievčatá sú zasiahnuté viac ako muži ekonomickými a sociálnymi dôsledkami pandémie. Permanentné zdravotné riziko, s ktorým sa ako spoločnosť musíme vysporiadať, nepochybne kladú otázky bezpečnosti do novej perspektívy.

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sme s podporou Nadácie pre deti Slovenska začali v marci 2021 realizovať projekt „Sebavedomo za bezpečím“, ktorý nám pomôže pochopiť postoje a potreby dievčat a mladých žien – členiek mládežníckych organizácií, ktoré zastupujeme. Názov projektu pritom pramení z poznania, že bezpečné prostredie a zdravé sebavedomie idú spolu ruka v ruke. Zistenia na základe analýzy výsledkov fokusových skupín, ktoré práve prebiehajú v mládežníckych organizáciách, budeme tlmočiť zástupcom vedenia mládežníckych organizácií. Radi by sme s nimi na základe našich zistení otvorili diskusiu o možnostiach lepšieho nastavenia prostredia a vzťahov v mládežníckych organizáciách tak, aby sa dievčatá cítili viac prijaté, podporované a sebavedomé. Vnímame ako dôležité, aby dievčatá mohli naplno využiť potenciál bezpečného prostredia týchto organizácií pre osobný rast, rozvoj a nadobúdanie zručností, ktoré budú vedieť lepšie pretaviť do bežného života v dospelom samostatnom živote.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí.