Mladí v čase korony

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 1000 respondentov
Zber dát: apríl – máj 2020
Cieľová skupina: 15 – 29 rokov
Metódy: online panel – reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, región)
Miesto: Slovensko

Pandémia COVID-19 zaskočila svet nepripravený na globálne udalosti tohto typu. Reakcia vlád, vrátane tej na Slovensku, spočívala predovšetkým v reštriktívnych obmedzeniach pohybu a stretávania sa ľudí. RmS sa v prieskume na jar 2020, teda na začiatku pandémia, zamerala na zisťovanie toho, čo prežívajú mladí ľudia počas pandémie a ako sa zapájajú do diania okolo nich.

Z hlavných zistení spomeňme, že ohrozenie epidémiou koronavírusu pociťovala v čase realizácie výskumu tretina mladých, koronavírus však pre túto vekovú kategóriu predstavoval oveľa viac hrozbu pre ekonomickú situáciu, než hrozbu pre ich vlastné zdravie či zdravie obyvateľov Slovenska. Až takmer polovica mladých sa bála o svoju prácu a príjmy, väčšina však verila, že situáciu dokáže zvládnuť a vnímali aj pozitíva v podobe viac času pre blízkych alebo pre aktivity, ktoré predtým nestíhali.

Mladí poväčšine súhlasili s väčšou úlohou štátu v riešení koronakrízy na Slovensku aj za cenu obmedzenia vlastnej slobody. Dôvera v inštitúcie štátu bola v tomto období pomerne vysoká, mladí najviac dôverovali  prezidentke SR, vysoká bola aj dôvera voči zdravotníctvu a armáde.

Voľný čas využívalo na pomoc okoliu cca 40% mladých, takmer tretina mladých sa za posledný mesiac zapojila do nejakej formy dobrovoľných aktivít na pomoc druhým. Necelá polovica mladých sa denne zapájala do domácich prác, okolo domu či záhrady. V porovnaní s obdobím pred zavedením opatrení proti šíreniu koronavírusu, až polovica mladých viac pomáhala neznámym, cudzím ľuďom. Aktívni mladí sa zapájali v priemere do 3 dobrovoľníckych aktivít, okrem športu najčastejšie do oblasti životného prostredia, sociálnych služieb, zdravia ale aj do rozvoja miestnej komunity. Mladí so skúsenosťou z mládežníckych organizácií boli celkovo aktívnejší v zapájaní sa aj do neorganizovaných dobrovoľníckych aktivít.

Zhrnutie výskumných zistení si môžete pozrieť tu:

Realizované v rámci projektu “Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže”. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.