Analýza kvality práce s mládežou

V roku 2016 sme sa v RmS začali viac venovať téme kvality práce s mládežou. Uskutočnili sme štúdiu zameranú na zavádzanie a zlepšenie systémov kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Samotnému zavádzaniu a zlepšovaniu nových systémov predchádzalo vytvorenie a otestovanie pilotného nástroja na posudzovanie kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách.

Projekt sme uskutočnili v 6 členských organizáciách RmS v spolupráci s ich vedením. Výstupom tohto projektu je záverečná správa, v ktorej prezentujeme využitú metodiku, ako aj výsledky jej uplatnenia v praxi.

Štúdiu si môžete prelistovať tu:

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.