Analýza financovania práce s mládežou v Európskej únii

V rámci komparatívnej analýzy systémov financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Sme sa snažili priblížiť, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou. Súčasťou tejto analýzy je aj identifikovanie rozdielov  porovnaní s modelom financovania na Slovensku.

Analýza slúži na lepšie zorientovanie sa v problematike a tiež prezentuje viacero príkladov dobrej praxe v tejto oblasti.

Kompletnú analýzu si môžete pozrieť tu ⬇️

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.