15. Ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

Grantový program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V roku 2022 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur. Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.  Termín predloženia žiadosti je do 8. júla 2022. Viac informácií nájdete v prílohe emailu a tu: https://nadacnyfond.baumit.sk/grantovy-program

Nadačný fond  Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu je úzko prepojený na Centrum pre filantropiu, ktoré tento rok oslavuje 20 rokov. Rozhodli sme sa podeliť o naše know-how v rôznych témach, ktorým sa dlhodobo venujeme. V priebehu roka vydáme štyri online publikácie. V prvej online publikácii s názvom: Ako pripraviť a napísať dobrý projekt sme spísali naše skúsenosti s firemnou filantropiou, ktoré sme získali vďaka spolupráci s  partnermi z firemného prostredia. Príučku Ako pripraviť a napísať dobrý projekt nájdete tu: https://cpf.sk/20-rokov-cpf/