Podcast Krajina mladých: Ep. 23 – Celkom iný život mladých na dedinách

Skoro pol milióna mladých ľudí žije na Slovensku v obciach a menších mestách. Ich život sa v mnohom líši od reality ich rovesníkov z väčších miest. V čom?

Čo je najlepšie na živote na dedine a čo sú najväčšie prekážky, ktoré musia mladí z rurálnych oblastí riešiť? Ako vnímajú svet, aké témy riešia a ako napríklad prežívali Covid? V tejto epizóde podcastu Krajina Mladých preberieme tému geografického znevýhodnenia, spýtame sa na to, či majú mladí v týchto oblastiach dostatočné podnety a príležitosti a prečo idylický obraz života na dedine nie je až taký idylický pre mladých ľudí.

Podcast je projektom Rady mládeže Slovenska. Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Moderovanie, strih, montáž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môžete vypočuť na podcastových platformách Denníka N:

Celú epizódu si môžete vypočuť aj tu:

Tvorba tohto podcastu je súčasťou projektu, ktorý je financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom programu ZASTUPITEĽSKÉ ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU MLÁDEŽE.

Tvorba tohto podcastu bola spolufinancovaná v projekte „Mladí dizajnéri služieb: Projekt „Young Service Designers““ v trvaní 05/2021 – 04/2023, ktorý bol podprogramom European Youth Together (EYT) programu ERASMUS+ v rámci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA (GA č. 624732).