Staň sa mladým dizajnérom služieb pre mladých a pripoj sa k medzinárodnej komunite!

Si ochotný nadviazať kontakt s inými mladými ľuďmi, vymieňať si názory, osvedčené postupy, získavať informácie o svojej komunite a príležitostiach v tvojom meste, prispievať k práci mesta pri navrhovaní služieb pre mladých ľudí a stretávať sa a diskutovať s predstaviteľmi mesta, ktorí rozhodujú? Prihlás sa do projektu Rady mládeže Slovenska a staň sa súčasťou siete Young Service Designers.

dizajneri služieb

Projekt v skratke

Young Service Designers(YSD) je projekt financovaný European Youth Together, ktorý koordinuje Consorzio Comunità Brianza v Taliansku a zahŕňa partnerov z Fínska, Nemecka, Grécka, Poľska a Slovenska. V každej krajine je jedna partnerská mládežnícka organizácia v kontakte s jednou samosprávou, ktorá je miestnym miestom na experimentovanie s aktivitami YSD.

Program Young Service Designers sa uskutoční počas Európskeho roka mládeže 2022. Projekt YSD je zameraný na podporu mladých ľudí (16-21 r.) prostredníctvom občianskeho vzdelávania a prístupu k angažovanosti, ktorý podporuje ich kompetencie a ponúka im príležitosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní o prehodnotení ich miest a verejných priestorov. Urobí tak prostredníctvom jednotného súboru aktivít, vrátane poskytovania programu vzdelávania a budovania kapacít účastníkov, ktorý sa zameriava na 20 mladých ľudí (mladých dizajnérov služieb) v každej krajine a je zameraný na dizajn služieb. Po účasti na Programe budovania kapacít mladí dizajnéri služieb aktivujú verejné inovačné laboratóriá pre mládež od septembra 2022 a zavedú do praxe a prototypujú „služby“ navrhnuté v predchádzajúcej fáze. Mestá a pracovníci s mládežou projektu budú podporovať mladých účastníkov počas celého trvania projektu.

 

Všetky podrobnosti o projekte YSD 2022 si prečítate tu ➡️ https://mladez.sk/2021/10/14/mladi-dizajneri-sluzieb-projekt-young-service-designers/  

 

Prihláste sa do 30. apríla 2022 tu ➡️ formulár na prihlásenie

 

Kandidáti budú vybraní na základe kvality ich prihlášky a s ohľadom na zabezpečenie rovnováhy z hľadiska pohlavia.

Vopred vybraní kandidáti absolvujú pohovor prostredníctvom konferenčného hovoru. Informáciu o výsledkoch prihlasovacieho konania dostanú všetci uchádzači najneskôr do 1. mája 2022. V prípade odstúpenia jedného alebo viacerých vybraných kandidátov nastúpia na ich miesto tí, ktorí sa umiestnili hneď nižšie. Aj v tomto prípade budú prijatí uchádzači informovaní e-mailom.

 

Môžete sa prihlásiť, ak:

 •   Máš 16-21 rokov
 •   Bývaš v meste Lučenec a okolí.
 •   Máš dobrú úroveň angličtiny (majetok)
 •   Si ochotný pracovať v interkultúrnom prostredí;
 •   Budeš k dispozícii pre plnú účasť vo všetkých fázach projektu YSD, najmä:
 •   Účasť na programe budovania kapacít, ktorý sa plánuje na obdobie máj – jún 2022
 •   Aktívna účasť v Youth Public Innovation Labs, pozostávajúca z okrúhlych stolov s miestnymi orgánmi s cieľom spoločne navrhnúť verejné služby na regeneráciu zanedbaných alebo málo využívaných verejných priestorov v meste zapojenom do projektu;
 •   Ochota testovať a pilotovať služby spoločného dizajnu s podporou samosprávy a miestnej komunity.

 

Výhody

 •   Zaži účasť rozhodovaní a spolupracuj s inými mladými ľuďmi na miestnej úrovni verejnej správy,
 •   Nauč sa obhajovať svoje nápady a staň sa tvorcom zmien,
 •   Získaj schopnosti identifikovať riešenia a navrhovať služby s podporou
 •   Nadviaž kontakt s ďalšími mladými z Nemecka, Grécka, Fínska, Poľska a Slovenska, či už online alebo offline,
 •   Počas hackathonu bude po školení vybraných 5 mladých účastníkov, ktorí sa zúčastnia prvého peer-to-peer vzdelávacieho podujatia v Lubline (Poľsko) v septembri 2022.
 •   Vymieňať si skúsenosti s ostatnými mladými ľuďmi v Európe. Ďalších 5 mladých účastníkov bude vybraných a zúčastnia sa druhého partnerského vzdelávacieho podujatia vo Fínsku v novembri 2022.
 •   získať Certifikát LEVER UP o prierezových kompetenciách získaných počas projektu. To spozná vaše schopnosti a môže zvýšiť vašu zamestnateľnosť.
 •   Okrem toho budú mať všetci mladí dizajnéri služieb možnosť zúčastniť sa rôznych komunikačných aktivít súvisiacich s programom: rozhovor, video, súťaž.

 

Koľko ma to bude stáť?

Za účasť na online alebo offline podujatiach a aktivitách sa príspevky neposkytujú . Mladým študentom vybraným na podujatia v Európe preplácame cestovné náklady a diéty. V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii.

 

​Časová os aktivít spojených s projektom

 •   Školenia sa zrealizujú do konca júna, pričom aktivity sú naplánované na celý máj a jún.
 •   Potom sa staneš kandidátom na účasť na európskom vybranom podujatí v Poľsku.
 •   Od septembra do decembra 2022 sa vyškolení mladí dizajnéri služieb zúčastnia na spustení Public Innovation Lab, aby zažili skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní o prehodnotení svojich miest a verejných priestorov.
 •   Potom sa stanete kandidátom na účasť na európskom vybranom podujatí vo Fínsku.
 •   Od 22. decembra bude nová služba testovaná a spustená a vy sa zapojíte do toho, aby ste nový nápad zažili spolu so svojím tímom!

 

Počas roka môžu byť pridané ďalšie aktivity a udalosti.