Projektový koordinátor/ projektová koordinátorka pre mládežnícke politiky

Výberové konanie na pozíciu koordinátor/ka projektových aktivít vo vzťahu k politikám mládeže a Európskeho dialógu s mládežou. 

 

Rada mládeže Slovenska je platformou združujúcou mimovládne neziskové organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Jedným z hlavných pilierov našej agendy je zapájanie verejnosti do spolurozhodovania pri tvorbe politík a strategických dokumentov týkajúcich sa detí a mládeže. Pre potreby inštitúcií Európskej únie realizujeme pravidelné konzultácie s mladými ľuďmi  pod názvom Európsky dialóg s mládežou. Ďalšie projekty realizujeme spoločne s Európskym fórom mládeže, European Youth Forum, alebo ďalšími národnými radami mládeže v jednotlivých členských štátoch Rady Európy.

 

Miesto práce

 • Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Riadenie projektov (plánovanie, implementácia, monitoring a evaluácia)
 • Spolupráca pri finančnom riadení projektov spolu s finančným manažérom
 • Organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií
 • Komunikácia s účastníkmi podujatí, členskými organizáciami RmS, projektovými partnermi na Slovensku aj v zahraničí, stakeholdermi
 • Spolupráca pri tvorbe komunikačných výstupov a výsledkov zistení.
 • Analytická práca, tvorba analytických výstupov vo forme odporúčaní, politických textov súvisiacich s prácou s mládežou a participáciou.
 • Podieľanie sa na tvorbe a spracovaní pozičných dokumentov RmS.
 • Vyhľadávanie príležitostí na získanie podpory činnosti RmS.

Ponúkaný plat

 • nástupný plat 1100 € (brutto)

Termín nástupu

 • ASAP, ideálne od 1. mája 2022

Druh pracovného pomeru

 • plný pracovný úväzok

Iné výhody

 • flexibilný pracovný čas
 • príjemný a podnetný pracovný kolektív
 • priestor na rozvíjanie zručností podľa vlastnej preferencie
 • možnosť prispieť k pozitívnej zmene v oblasti práce s mládežou 
 • a pracovné prostredie v hube spolu s ďalšími zaujímavými organizáciami a mladými ľuďmi
 • pozícia je vhodná pre absolventa, aspoň jedna predchádzajúca pracovná skúsenosť je výhodou,
 • Samozrejmosťou sú možnosti homeoffice, sick days

Informácie pre uchádzača

Svoj motivačný list spolu s profesijným životopisom a esej na tému „Prečo by mal štát podporovať činnosť MNO“ alebo inú ukážku vlastného textu zasielajte najneskôr do 20. apríla 2022 len elektronickou poštou na e-mail: lizak@mladez.sk.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Osobné: presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, tvorivosť flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2

Sociálne: schopnosť práce v tíme a s dobrovoľníkmi, komunikatívnosť, asertivita, aktívny prístup, prezentačné schopnosti

Manažérske: strategické plánovanie, rozhodovanie, 

Iné: skúsenosti s prácou na projektoch na národnej aj medzinárodnej úrovni výhodou

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ Rady mládeže Slovenska

E-mail: lizak@mladez.sk

Web: www.mladez.sk