Utečencom pomáha viac ako 1700 dobrovoľníkov z mládežníckych organizácií

Dovoz a triedenie humanitárnej pomoci, prvý kontakt, poskytovanie informácií, tlmočenie, zabávanie detí, koordinácia, odvoz ľudí a ich ubytovávanie či dokonca špeciálna zbierka kočíkov. Aj takýmto spôsobom aktívne pomáha vojnovým utečencom z Ukrajiny už viac ako 1700 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo slovenských mládežníckych organizácií. Robia to na úkor vlastného času, prostriedkov, prípadne za pomoci krízových rozpočtov.

2 copy

Hneď od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine aktívni mladí ľudia a ich dospelí vedúci, tréneri či mentori svoje voľnočasové aktivity presunuli na hraničné priechody v Ubli, Vyšnom Nemeckom, do okolitých miest a ďalších centier pomoci po celej krajine. „Napojili sa na existujúce zbierky alebo verejné výzvy či sociálne siete a pomáhajú tam, kde sú potrební. Organizácie myslia aj na blízku budúcnosť a už prijímajú alebo plánujú prijať ukrajinské deti a mládežníkov priamo medzi seba do svojich voľnočasových centier a zapojiť ich do aktivít,“ hovorí riaditeľ Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák.

 

V teréne, aj od počítačov

Až 74 kočíkov sa v Bardejove podarilo vyzbierať dobrovoľníkom z detskej organizácie Fénix. V Sobranciach a Kráľovej pri Senci zbierajú jedlo a drogériu pre hraničné hotspoty. Podobne ako ďalšie organizácie, veľkú časť síl smerujú na hraničné priechody, kde pomáhajú utečencom, hrajú sa s deťmi ako animátori a animátorky. „Máme učiteľov ukrajinčiny ochotných pomôcť a pripravujeme dvojjazyčné pexeso, ktoré sa chystáme rozdať v záchytných centrách,“ povedala Eva Pintérová z organizácie Fénix.

Prvý kontakt s prichádzajúcimi, ich rozvážanie a zháňanie ubytovania na farách, o to sa starajú dobrovoľníci z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko. Striedajú sa v niekoľkodňových a niekedy až týždenných intenzívnych službách. Až 150 dobrovoľníkov sa na rôzne miesta pomoci utečencom prihlásilo zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Podobne sa zapojilo asi dvesto členov združenia mladých Laura. Pôsobia najmä na hraniciach, starajú sa o ľudí umiestnených v záchytnom domčeku vo Vysokej nad Uhom pri Ubli, v záchytnom stanovom tábore v Humennom či v športovej hale v Michalovciach. Mladí z Laury vytvárajú možnosť ubytovania utečencov v svojom centre v Šamoríne, pomáhajú s ubytovaním, starostlivosťou o ukrajinské rodiny na internáte v Kňažej a podieľajú sa na príprave azylového centra v Pruskej.

Celkovo asi 500 mladých ľudí zo vzdelávacieho projektu DofE (Cena vojvodu z Edinburgu) sa okrem spomenutých činností zapojilo do starostlivosti aj o domáce zvieratá, ktoré ušli pred vojnou, alebo spoza klávesnice pomáhajú krotiť hoaxy v slovenskom internetovom prostredí a šíria osvetu o vojne. V teréne sa mladí dobrovoľníci väčšinou starajú o ľudí z Ukrajiny, keď sa na 24 hodín zastavia v niektorom z improvizovaných záchytných centier a pokračujú ďalej na západ.

„Ideme na doraz. Naši mládežníci s nimi trávia čas, informujú ich o pomeroch na Slovensku, hrajú sa s deťmi. Každý deň im hovorím, akí sú výnimoční,“ vraví Marián Labovský, koordinátor z košického DofE centra, ktorý sám intenzívne pomáha a popri tom zvláda aj svoju regulárnu prácu. Koordinátor má najradšej, keď „dofáci“ učia ukrajinské deti slovenčinu. „Často sa pri tom nasmejeme. O chvíľu nastúpia u nás do školy. Chcem, aby pochopili, aké sú naše jazyky blízke a nemusia sa báť bariéry.“

 

Vysielačky a florbal

Vďaka veľkej členskej základni prišlo na pomoc cez Slovenský skauting asi 600 mladých ľudí, z toho 200 nečlenov. Pôsobia prevažne na hraničných priechodoch v Ubli a Vyšnom Nemeckom. „Okrem základnej podpory utečencov pomáhajú skautskí inštruktori a inštruktorky nastavovať pravidlá a koordinovať, pretože s tým majú skúsenosti. Používajú pri tom vlastné vybavenie, napríklad vysielačky, notebooky či mobily,“ vysvetľuje Mária Budzáková, riaditeľka ústredia Slovenského skautingu.

Viac ako 600 mládežníkov z rôznych slovenských stredísk Združenia saleziánskej mládeže (ZSM), podobne ako ich rovesníci z iných organizácií, pôsobí na miestach prvého kontaktu s utečencami. Na hraniciach ZSM využíva svojich odchovancov, ktorí robili tábory na Ukrajine a teraz pôsobia aj ako prekladatelia a učitelia slovenčiny. Rodiny z Ukrajiny sa snažia mladí saleziáni zapojiť aj do aktivít, kde si oddýchnu od tvrdej reality, napríklad organizáciou florbalového turnaja. Združenie má na Slovensku 29 stredísk, kde stále pribúdajú ľudia z Ukrajiny. „Naše strediská v svojich priestoroch zriadili ubytovanie pre utečenkyne a utečencov, ďalších päť stredísk ubytováva chlapcov – siroty,“ vysvetľuje Mária Grebečiová zo ZSM.

Všetky strediská sú od 15.00 do 18.00 v týždni a celé dni počas víkendov otvorené pre ukrajinské deti a mládež, kde sa môžu doučovať slovenčinu a ďalšie predmety. „Tí, ktorí na Slovensku zostávajú, majú pridelených ,buddíkov‘, čiže kamarátov, s ktorými môžu rozvíjať priateľstvá a získať podporu a pomoc,“ hovorí Terézia Piknová zo ZSM.

Vo Vyšnom Nemeckom sa pohybujú aj dobrovoľníci zo Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEV). „Spolu s vojakmi z ekumenickej pastoračnej služby pomáhame utečencom v polkilometrovom priestore medzi ukrajinskou a slovenskou hranicou s presunom kufrov, distribuovaním humanitárnych balíčkov zo skladu v Pozdišovciach. Zabezpečujeme prvotnú komunikáciu s utečencami, pomáhame pri poskytovaní ubytovania či odvozu,“ povedal Jozef Šimek, predseda SEV. V Medzinárodnom mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove sa ľuďom z organizácie podarilo ubytovať vyše 110 utečencov s vyše 300 prespaniami vrátane niekoľkých zdravotne znevýhodnených.

„Naši roveri a strážkyne boli už v prvé dni po vypuknutí vojny v nasadení na hraniciach, keď sa namiesto plánovaných výprav vybrali na pomoc utečencom,“ hovorí prezidentka Zväzu katolíckych vodkýň a skautov Jana Hrušovská. Venujú sa vykládke kamiónov s humanitárnou pomocou, animovaniu pre deti na hraniciach, vozia zásoby, upratujú stany či triedia šatstvo.

 

Čo bude potom?

Vedúci mládežníckych organizácií, zapojených do pomoci utečencom z Ukrajiny, momentálne fungujú na báze čistého dobrovoľníctva a používajú vlastné zdroje alebo vytvárajú krízové rozpočty z každoročne sa stenčujúcich vládnych dotácií. Zhodujú sa, že aby mohli systematickejšie pomáhať a v budúcnosti napríklad pracovať s ukrajinskými deťmi a mládežou, potrebujú pomoc štátu vo forme systému, istôt, peňazí. Vítané by bolo otvorenie grantov na podporu začlenenia utečencov do spoločnosti.

Napríklad organizácia Fénix plánuje 20 detí z Ukrajiny zapojiť do celoslovenského letného zážitkového kurzu Zdravie v Bojniciach. V eRku plánujú letné tábory pre ukrajinské deti, z ktorých niektoré už chodia na Slovensku do školy. „Naše deti ich zo školy volajú k nám do stredísk. Na stretnutia rovesníckych skupín a k hudobníkom sa nám pridali zatiaľ štyri dievčatá z Ukrajiny, ale budeme prijímať všetkých, ktorí budú chcieť navštevovať našu voľnočasovú činnosť. Ponúkneme aj bezplatné tábory, len tu treba zohnať financie od štátu alebo donorov, pretože nevieme brať veľké množstvo detí zadarmo,“ vysvetľuje Marta Baňasová zo združenia Laura.