Eurodesk Youth Information Survey 2021

Hlavným cieľom prieskumu je lepšie pochopiť, ako mladí ľudia hľadajú príležitosti, aby sa dozvedeli o možnostiach mobility (dobrovoľníctvo, štúdium, práca a odborná stáž v zahraničí).

Prebiehajúca pandémia pre mnohých pozastavila vzdelávaciu mobilitu. V tomto vydaní prieskumu by sme chceli lepšie pochopiť, aké predstavy majú mladí ľudia o odchode do zahraničia, či sa ich preferencie zmenili s novou realitou a aké príležitosti dnes považujú za zaujímavé. Prieskum pokračuje v skúmaní, prostredníctvom ktorých kanálov mladí ľudia uprednostňujú prijímanie informácií a aký druh podpory a poradenstva považujú za hodnotný pri hľadaní a plánovaní svojich skúseností s mobilitou.

Prieskum je zameraný na mladých ľudí a mladých dospelých vo veku od 13 do 35 rokov z krajín programu Erasmus+, krajín západného Balkánu, krajín Východného partnerstva, Ruskej federácie a Švajčiarska.

Výsledky prieskumu budú zverejnené na jar 2022.

Viac informácií nájdeš tu: https://eurodesk.sk/2021/10/15/zucastnite-sa-prieskumu-eurodesk-2021-a-podelte-sa-o-svoje-skusenosti/

Dotazník je v SJ otvorený do 30.11 a jeho vyplnenie trvá iba 10 min. Na konci sú účastníci zapojení do súťaže o 3 polaroid fotoaparáty.