Online konferencia Hodnoty mladých

Pri príležitosti nadchádzajúceho 103. výročia vzniku Česko-Slovenska sa budeme venovať najzaujímavejším výstupom z nášho výskumu Hodnoty mladých, v ktorom porovnávame hodnoty a postoje mladých ľudí z Českej republiky a Slovenska. V tomto bloku sa zameriame na hlavné rozdiely v hodnotovom nastavení mladých Slovákov a Čechov. Sú mladí Slováci konformnejší a držia sa tradícií viac ako ich rovesníci z Čiech? Ktorí z nich sú viac otvorení zmenám? Čo nám to hovorí a čo to znamená pre dnešnú dobu?

Ďalej sa budeme venovať aj téme viery vo vlastné schopnosti, ktorú prepojíme s ochotou zapájať sa do politických aktivít. Uhádnete, kto je sebavedomejší a verí si viac, či už ide o vlastné schopnosti, alebo vieru v to, že vie ovplyvniť veci okolo seba? V neposlednom rade sa s Vami podelíme o najzaujímavejšie výsledky v etických otázkach. Asi nie je prekvapujúce, že mladí Slováci sú konzervatívnejší v postojoch k registrovanému partnerstvu, k manželstvu, či interrupciám ako ich českí rovesníci.

Pýtali sme sa však aj na postoje a zároveň aj na samotnú konzumáciu alkoholu, drog či sexuálne správanie. Priblížime si podobnosti a odlišnosti v česko-slovenskom porovnaní aj v týchto oblastiach.

 

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.10.2021 a to vyplnením nasledujúceho formulára: https://forms.gle/Nd1Ycv6FhXjor5Ew6

Na konferenciu sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto odkazu https://bit.ly/3DxMuef (cez platformu Zoom).

 

 

Program:

10:00 – 10:15 Otvorenie: Juraj Lizák, riaditeľ Rady mládeže Slovenska a Aleš Sedláček, predseda Českej rady dětí a mládeže
10:15 – 10:30 Keynote: Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

10:30-13:00 Panel I: Hodnoty mladých: česko – slovenské porovnanie
PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Mgr. Roman Hofreiter, PhD., Katedra sociálnych štúdii a etnológie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
A členky výskumného tímu Hodnoty mladých:
Nela Andresová, Česká rada dětí a mládeže
Katarína Čavojská a Veronika Fishbone Vlčková, Rada mládeže Slovenska

14:00 – 16:00 Panel II: Naše životy, naša kultúra
Mgr. Roman Džambazovič, PhD, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Daniel Gerbery, PhD, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Matej Karásek, PhD, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Sme radi, že naše pozvanie prijali aj výskumníci z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa venovali výskumu mladých ľudí z netradičnej, no o to zaujímavejšej perspektívy.

V samostatnom bloku hostia predstavia výstupy z projektu CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe). Venovať sa budú mimoeurópskym kultúram a ich miestu v stredoškolských vzdelávacích štandardoch. Diskusia tiež bude o vzťahu mladých ľudí k folklóru a identite v etnicky zmiešanom prostredí. V neposlednom rade sa tiež budú venovať otázke, či mladí ľudia akceptujú sociálnu a kultúrnu diverzitu a faktorom, ktoré formujú takýto tolerantný postoj k imigrantom. Na záver si pozrieme krátky dokumentárny film Maturanti (réžia: M. Buchelová, D. Pastirčáková) ), ktorý vznikol ako súčasť spomínaného projektu a uzavrieme to diskusiou s panelistami a režisérkami filmu.

Projekt bol podporený z programu Erasmus+.