Pridaj sa k sieti Trendspotterov!

Pridaj sa k sieti Trendspotterov!

 

Trendspotter je inšpiratívny mladý človek vo veku 13 – 30 rokov, ktorý trávi veľa času na sociálnych sieťach, sleduje čo sa deje v jeho okolí a chce tieto informácie a novinky zdieľať s nami, aby sme ich zmysluplne použili pri skvalitňovaní práce s mládežou. A to všetko v rámci projektu organizácie YouthWatch, ktorej cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality práce s mládežou napríklad aj sledovaním trendov.

 

Prihlásiť sa môžeš do  14.09.2021

 

Viac info a prihlášku nájdeš na: https://spark.adobe.com/page/gefpDD0MS0qrB/