Navrhni logo na web a vyhraj

Hľadá sa grafik, ktorý navrhne reprezentatívne logo s mládežníckym motívom, ktoré bude spoločným znakom novej medzinárodnej webovej stránky: www.youthcouncils.eu

Pravidlá súťaže

Všetko, čo je potrebné urobiť, je navrhnúť logo , ktoré by zodpovedalo úlohe a misií mládežníckych parlamentov a rád mládeže obci a miest.

Farba loga – Farba loga môže byť v dvoch variantoch: 1/ jednofarebné, 2/ max. 3 farby.

Súťažný návrh musí byť vo všetkých verziách predložený v elektronickej podobe vo formátoch JPG, PDF a v krivkách.

Počet návrhov– Počet nie je obmedzený. Je však potrebné poslať každý návrh zvlášť.

Termín – Posledným dňom kedy budú návrhy prijímané je 31.08.2021 do 24:00 hod na mail rmzk@rmzk.sk .

Pri návrhu je potrebne uviesť:  meno a priezvisko navrhovateľa, mailovú adresu, mobil.

O čo sa súťaží?  

Víťazné logo dostane odmenu 100,00 eur.

Víťazné logo vyberú zástupcovia partnerských organizácií projektu YC2 z Rady mládeže Žilinského kraja, Petrklíč help, z.s., Fundacja Civis Polonus a Žilinského samosprávneho kraja.

 

Aktivita je súčasťou projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming, ktorý je podporený z programu Erasmus + po číslom K2-2020-1-SK02-KA205-002449

 

V prípade otázok kontaktujte: darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

 

Cieľom projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming je:

  1. Zvýšiť metodickú podporu členov a koordinátorov mládežníckych parlamentov a rád mládeže obcí,
  2. Zvyšovať povedomie v spoločnosti (predstavitelia obcí, mimovládne organizácie, tvorcovia politík) o poslaní, úlohe a činnosti mládežníckych parlamentov a rád mládeže obcí ,

Zlepšiť možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi mládežníckymi parlamentmi a radami mládeže obcí.