IUVENTA – Regionálny/a koordinátor/ka aktivít pre podporu práce s mládežou v Košickom kraji

Miesto práce
Košice

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.06.2021

Mzdové podmienky (brutto)
1 064,5 EUR/mesiacOd brutto 1 064,50 EUR/mesiac Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje aktivity a podujatia v rámci Košického kraja. Reprezentuje organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v kraji. Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja. Zabezpečuje aktivity obsahových odborov IUVENTY: Odboru podpory práce s mládežou, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity, Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží.

• Mapovanie a analýza potrieb mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizovanie informačných, konzultačných a sieťovacích podujatí pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propagácia aktivít IUVENTY v regióne.
• Administratívne, logistické a čiastočné obsahové zabezpečenie informačných, konzultačných, vzdelávacích a ďalších podujatí inštitúcie.
• Zabezpečovanie náboru účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Práca v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytovanie konzultácií žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoring projektov podporených z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťovanie a vytváranie partnerstiev v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačná a logistická podpora pri organizovaní predmetových olympiáda postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečenie pridelenej agendy.
• Zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a MŠVVaŠ SR, činnosti IUVENTY a na príkaz nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní
Hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte prosím e-mailom na adresu: jana.hrdlikova@iuventa.sk do 16.05.2021
Životopis, a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania prosím zasielajte oddelene v samostatných súboroch.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.5.2021 (ostáva ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows – pokročilý
Microsoft Office – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača
• Vzdelanie – vysokoškolské 1. stupňa
• Jazykové znalosti – anglický jazyk (úroveň B2)
• IT zručnosti – samostatný používateľ základného balíka MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet)

• skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť generovať samostatne nové nápady
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
• skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.
Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Adresa spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 2951/64
842 58 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Jana Hrdlíková
Tel.: +421259296222
E-mail: poslať životopis