Projektový/projektová manažér/manažérka v oblasti kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Primaciálne námestie 1, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.06.2021

Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac1500 EUR/mes.– v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Rozvíjanie cezhraničnej kultúrnej spolupráce medzi Bratislavou, Dolným Rakúskom a Burgenladskom v rámci projektu INTERREG V-A SK-AT baum_cityregion  (2021-2022) – príprava a organizácia cezhraničných stretnutí a seminárov v oblasti kultúry a cestovného ruchu, mapovanie kultúrnych aktérov a kultúrnych iniciatív v slovensko-rakúskom pohraničí, identifikovanie, iniciovanie a podpora vzniku nových SK-AT cezhraničných projektov, aktívna komunikácia so zástupcami organizácií v predmetnej oblasti na lokálnej i regionálnej úrovni v Bratislave, v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku, pomoc pri sieťovaní, vyhľadávanie nových partnerov pre spoluprácu, aktívna účasť na príprave projektových aktivít súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou v oblasti kultúry a cestovného ruchu, identifikácia priorít.
 • Konzultácia a strategická podpora pre mestské kultúrne príspevkové organizácie pri realizovaní medzinárodných a cezhraničných projektov v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva so zameraním na národné kultúrne pamiatky – komunikácia s príslušnými útvarmi, resp. oddeleniami Hl. mesta SR Bratislavy a relevantnými zainteresovanými skupinami z vonkajšieho prostredia, sledovanie aktuálnych domácich i medzinárodných trendov v oblasti obnovy a ochrany kultúrnych pamiatok a popularizácie kultúrneho dedičstva.
 • Projektový manažment pre prioritné projekty Hl. mesta SR Bratislavy v oblasti kultúry v napojení na cestovný ruch, financované z externých zdrojov. Účasť na príprave soft aktivít v oblasti prezentácie a sprístupňovania kultúrneho dedičstva v spolupráci s mestskými časťami a Bratislava Tourist Board. Príprava a koordinácia novovznikajúcej platformy pre kultúrne dedičstvo v gescii Oddelenia kultúry – identifikovanie členov a členiek platformy, aktívna komunikácia so zástupcami Hl. mesta SR Bratislavy, mestských/krajských a štátnych kultúrnych príspevkových organizácií, zástupcov akademického sektora, zástupcov turistických organizácií, zástupcov kultúrnych a kreatívnych odvetví, zástupcov európskych kultúrnych inštitútov pôsobiacich v Bratislave, zástupcov ICOMOS Slovensko, zástupcov Slovenskej komisie pre UNESCO, a pod. Príprava podkladov pre pravidelné stretnutia členov platformy (pozvánky, realizácia stretnutí, zápisnice zo stretnutí, spracovanie výstupov, a pod.).

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
  • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Motivačný list.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer na dobu určitú viazaný na projekt (do 31.12.2022), s možnosťou predĺženia / zmeny na dobu neurčitú.

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 6.5.2021.

Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava. Oddelenie kultúry zodpovedá za kultúrne plánovanie, nastavenie, implementáciu a vyhodnocovanie nástrojov kultúrnej politiky mesta: strategickú činnosť v oblasti kultúry, koordináciu koncepcie rozvoja kultúry, nastavenie a realizáciu grantových mechanizmov podpory, metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych príspevkových organizácií mesta a ucelenú agendu kultúrneho dedičstva.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

6.5.2021 (ostáva ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk – Pokročilý (C1)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Orientácia v oblasti kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti podmienkou.
 • Skúsenosť s rakúskymi partnermi v oblasti kultúry alebo cestovného ruchu, resp. iná medzinárodná skúsenosť v predmetnej oblasti výhodou.
 • Komunikatívne zručnosti, schopnosť identifikovať partnerov a príležitosti pre spoluprácu, aktívny prístup k riešeniu úloh, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, ochota učiť sa, zodpovednosť, kreativita, kritické myslenie.
 • Ovládanie PC na pokročilej používateľskej úrovni (MS Office) podmienkou. Komunikatívna znalosť nemeckého jazyka (min. C1) podmienkou, znalosť anglického jazyka (min. B2) výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa – samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E-mail: poslať životopis