Marker vol. 5: Školenie pre pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov

Organizácia YouthWatch (SR) v spolupráci s organizáciou ANEV – Asociace neformálního vzdělávání (ČR) otvára školenie Marker vol. 5. Ide o dlhodobé školenie pre pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov, ktorí chcú zvýšiť kvalitu nimi pripravovaných aktivít, projektov a kurzov.

Školenie zložené z 3 pobytových fáz a praxe medzi nimi podporí účastníkov, aby ich aktivity boli kvalitne pripravené, realizované a vyhodnocované. Zámerom školenia je prispieť k skvalitňovaniu neformálneho vzdelávania na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou. Toto školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvím školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Program

Marker vol.5 sa bude zaoberať rôznymi sférami práce s mládežou. Venovať sa bude metódam a technikám aktivít, práci so spätnou väzbou, prezentácii, ale aj kontextu práce s mládežou.

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.

 

Do kedy je potrebné podať prihlášku?

Prihlasovanie je otvorené do 15.4.2021

 

Viac info ➡️ https://markercs.cz/psm/