Zapoj sa do videosúťaže RMŽK!

Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlasuje  video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže. Zapojiť sa môže každý mladý človek vo veku 13 – 30 rokov, ktorý od 17.3.2021 do 20.4.2021 doručia originálne video.

Aké sú prvidlá:
 • videá musia byť obsahovo zamerané na tému ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM
 • môžu obsahovať pozitívne osobné skúsenosti mladých ľudí so svojím  zážitkom, prínosom, obohatením, ktorý im projekt EÚ umožnil alebo
 • skúsenosti iných mladých ľudí, ktorým ponuky EÚ umožnili nové rozvíjať vedomosti, zručnosti či osobné postoje,
 • ozhovory s európskymi poslancami, úradníkmi európskych inštitúcií zamerané na podporu života mladých ľudí,
 • iné kreatívne vzdelávacie nápady zamerané na tému video súťaže
 • maximálna dĺžka videa je 10 minút
 • jeden účastník/ zoskupenie môže do súťaže zaslať jedno video
 • video musí byť originálne, žiadna časť nesmie obsahovať doteraz zverejnené videá
 • použitá hudba alebo obrázky nesmú porušovať autorské práva

 

Technické požiadavky:
 • v úvode názov: Čo ponúka európska únia mladým ľuďom
 • v závere: @Meno a Priezvisko autora, rok zhotovenie, použitá hudba resp. obrázok
 • akceptované sú formáty videí: mp4, avi, mov
 • video musí byť spracované v slovenskom alebo anglickom jazyku

 

Hodnotenie videí

Doručené videá budú hodnotené v dvoch kolách. V prvom kole budú  videa hodnotené  odborníkmi na projekt Európskej únie. Video bude pre hodnotiteľov anonymne.

V druhom kole bude videá môcť hodnotiť široká verejnosť cez sociálne siete, kde budú pod anonymným číslom zverejnené. Na základe získaných počtov laikov vytvoria v určenom čase vytvoria poradie. Videá s najvyšším počtom laikov budú odmenené ďalšími darčekovými poukážkami: 1. miesto vo výške 150,00€,  2. miesto vo výške 100,00€, 3. miesto vo výške 50,00€.

 

O čo sa súťaží?

V prvom kole získajú prvé tri videá odmenu  vo forme darčekovej poukážky: Darčeková poukážka: 1. miesto vo výške 150,00€  2. miesto vo výške 100,00€ 3. miesto vo výške 50,00€.

V druhom kole získajú videá s najvyšším počtom laikov darčekové poukážky: 1. miesto vo výške 150,00€,  2. miesto vo výške 100,00€, 3. miesto vo výške 50,00€.

Každý zo zapojených obdrží aj sladkú odmenu.

 

Vyhlásenie

Vyhlásenie ocenení bude  25.mája 2021 z oboch kôl elektronickou formou.

 

Ako sa zapojiť?
 • informácie o doručení videa je potrebné zaslať  do 20.4.2021 na mail rmzk@rmzk.sk
 • mail bude obsahovať:
 • a) Meno a priezvisko autora (resp. zástupcu skupiny),
 • b) Rok narodenia autora,
 • c) Bydlisko autora (plnú adresu),
 • d) Kontakt (e-mail),
 • e) link na stiahnutie videa (Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť)
 • do predmetu mailu uviesť: EÚ MLADÝM ĽUĎOM

 

Autor, ktorý video doručí do súťaže dáva doručením  vyhlasovateľovi súťaže súhlas so zverejnením a medializáciou videa, a to ako celku, tak aj jeho časti aj po ukončení súťaže.

V prípade použitia videa ako vzdelávacieho materiálu sa vopred vzdáva akejkoľvek odmeny po jeho použití.

 

Tato súťaž bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.