2% pre Radu mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska je v roku 2021 poprvýkrát registrovaná do zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmov. Za každú poukázanú čiastku vopred ďakujeme pretože aj tá najmenšia suma pre nás môže urobiť veľký rozdiel.

Kto sme?

Sme Rada mládeže Slovenska zastrešujúca najväčšie detské a mládežnícke organizácie na Slovensku. Pracujeme na tom, aby práca s mladými bola každým rokom kvalitnejšia a pestrejšia. Aby sme to dosiahli, snažíme sa neustále zlepšovať podmienky pre mládežnícke organizácie, ktoré priamo s deťmi a mladými pracujú.

  • aktívne prepájame mládežnícke organizácie a podporujeme spoluprácu medzi nimi
  • sme kľúčovým partnerom, pomáhame mládežníckym organizáciám dosahovať ich ciele a zastupujeme ich pri vyjednávaní so štátom
  • tvoríme vlastné výskumy, ktoré prinášajú pridanú hodnotu nielen pre mládežnícke organizácie, ale aj dôležité informácie pri tvorbe budúcich politík

 

Prečo je práca s mladými dôležitá?

Mladí sú budúcnosť a nám na nich záleží. Chceme, aby naše deti a mladí robili to, čo ich baví, lebo veríme, že keď budú plnohodnotne rozvíjať svoje záujmy prostredníctvom cenných voľnočasových aktivít, vyrastú z nich prospešní občania s obrovským prínosom pre spoločnosť.

Každá z našich členských organizácií je iná, unikátna, ponúka mladým ľuďom iné spektrum rozvíjania zručností. Každá však pracuje s demokratickými princípmi na všetkých úrovniach. Ich cieľom je vychovávať mládež, ktorá je občiansky aktívna a uvedomelá.

 

Prečo potrebujeme 2% z daní?

Sme mimovládna organizácia, ktorá je z veľkej časti financovaná zo získaných grantov. Naše činnosti a prínos by mohol byť omnoho väčší, ak by sme dokázali financovať aktivity aj iným spôsobom. Máme na stole a v hlavách množstvo nápadov, akými smermi by sme sa my sami dokázali posúvať ďalej, ale aj možnosti, akými by sme dokázali ešte väčšmi pomáhať mládežníckemu sektoru. Chceme jednoducho urobiť ešte väčšiu zmenu a zlepšiť dopad práce našich členských organizácií a veríme, že práve vďaka lepšiemu financovaniu sa nám to podarí.

 

Čo urobíme s peniazmi?

Vďaka vašim percentám budeme môcť výrazne zvýšiť intenzitu, frekvenciu aj kvantitu našich aktivít. Plánujeme posilniť činnosť na výskumoch v oblasti práce s mládežou a následne aj urobiť priame kroky ku zlepšeniu práce v tejto oblasti. Zároveň sa chceme podieľať na metodológii v oblasti práce s mládežou a prispievať ku zlepšeniu kvality podmienok.

Financie budú využite na podporu našich hlavných aktivít:

 

 

zvyšovanie povedomia o prínose voľnočasových aktivít ich pozitívneho prínosu pre deti a mladých ľudí

 

 

 

budovanie odborných kapacít a profesionalizácia organizácií pracujúcich s mládežou

 

 

 

navrhovanie a pripomienkovanie koncepcií a štandardov pre prácu s mládežou na Slovensku a v Európskej Únii

 

 

 

skúmanie moderných trendov v živote mladých ľudí a interpretovanie ich dopadov na spoločnosť

 

 

 

podpora zapájania mladých ľudí do aktívneho života v komunite a podpora spoluúčasti na rozhodovaní

 

 

 

Ako na to?

Poukázať 2% z daní môžete v daňovom priznaní ako fyzická osoba alebo právnická osoba. Vo formulári budete musieť uviesť naše údaje.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2% pre RmS

Obchodné meno: Rada mládeže Slovenska

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
DIČ: 2020804720
IČO: 00683779
IBAN: SK69 1100 0000 0026 6108 0190

 

Stiahnuť si môžete aj predvyplnené tlačivo ⬇️

 

 

 

Ďakujeme za vašu podporu!