Mladá vedkyňa Soňa Uličná: Objavujeme to, čo predtým nikto neskúmal

Soňa nasledovala svoje sny, ktoré ju priviedli k štúdiu na prestížnej Stanford University. Dnes sa venuje skúmaniu obnoviteľných zdrojov a pracuje v popredných vedeckých tímoch. Ako vníma pozíciu žien vo vede a v čom si vie predstaviť zmenu?

Veda v rôznych smeroch trpí nedostatkom žien. Prečo je to podľa teba tak?

Myslím si, že veda je jedno z tých náročnejších povolaní, kde si nemôžeme život, dokonca často ani len deň presne naplánovať, a to sa od ženy očakáva, ak chce skĺbiť aj prácu aj rodinu. Experimenty sú vyčerpávajúce, nevyspytateľné, častokrát bez významných výsledkov a docenenia. Preto si myslím, že historicky veda nahrávala mužom. Navyše ženy to majú trochu ťažšie ako muži, kariérne musia obetovať osobné záväzky, v práci musia viac dokazovať, že sú rovnako dobré ak nie lepšie ako muži a zaslúžia si tam byť. Muži nie vždy ženy akceptujú ako seberovné a prípady sexuálneho obťažovania žien vo vede nie sú ojedinelé. Preto ženy z veľmi nedávnej minulosti obdivujem a považujem za statočné, ak si týmto prešli a nevzdali to. Ale časy sa menia a rôzne vyspelé krajiny sa snažia ponúknuť ženám istú flexibilitu, ochranu ich práv a rovnosť platu. Ja našťastie nemám negatívnu skúsenosť v práci, v tíme máme veľa mladých žien a muži sa k nám správajú s rešpektom.

 

Majú v niečom ženy vo vede výhodu oproti mužom?

Majú to lepšie možno v tom, že prinášajú nový pohľad na veci a tým pádom sú pre tím veľkým prínosom. Ako ženy máme trochu iný spôsob uvažovania od mužov a dopĺňame ich. Do tímu môžeme prispieť novými nápadmi a zmyslom pre detaily. Dnes, ako sa doba mení, ženy sú a budú dôležitou súčasťou vo vede, a ešte o to viac lebo ich je menej ako mužov.

 

Čo teba na vede najviac fascinuje?

Najviac sa mi na vede páči, že cieľom je objaviť a spoznať niečo nové, čo ešte nikto pred tým neskúmal. Tiež ma baví sa neustále vzdelávať, zdokonaľovať, snažiť sa robiť niečo zmysluplné a zároveň aj zábavné.

 

Inklinovala si ku vede od malička? Čo ťa v tomto smere najviac posúvalo vpred?

Mojou motiváciou boli dobrí učitelia a rodičia, vďaka ktorým som sa pravideľne zúčastňovala všelijakých olympijád a iných matematických súťaží.

Myslíš, že tvoj odbor sa potrebuje v niečom zlepšiť? Čo by si na ňom zmenila, ak by to bolo možné?

V oblasti solárnych energií je samozrejme plno vecí, ktoré sa snažíme zmeniť k lepšiemu našim výskumom, napríklad efektivitu, ceny, spoľahlivosť a trvácnosnosť solárnych panelov. Čo by som zmenila vo všeobecnosti v akadémii v porovnaní s priemyslom je financovnie. Aj keď nápadov na výskum je plno, v akadémii ostáva pracovať veľmi málo šikovných ľudí. Robiť vedu je drina, peniaze na projekty sa ťažko zháňajú a ak sa nejaký grant podarí, je to len na pár rokov a peniaze treba vrátiť v podobe výsledkov. Nedostatok stability a nízke platy za komplikovanú prácu v nie úplne štandardnom pracovnom čase veľa ľudí odradí pokračovať vo vede a učení na akademickej pôde.

 

Máš nejaký profesijný vzor?

Nemám nejaký konkrétny profesijný vzor, mojim vzorom boli rodičia, učitelia a školitelia, bez ktorých by som nebola kým som dnes. Momentálne mám to privilégium pracovať s ľuďmi, ktorí sú top v mojom odbore a to je naozaj inšpiratívne.

 

Prečo je podľa teba dôležité, aby sa vede v rôznych odvetviach venovali aj ženy?

Práca a výsledky mnohých slávnych žien dokazuje, že ženy majú vede čo priniesť. Nemyslím si, že teraz by sme ich do vedy mali nútiť len aby sme vyrovnali čísla s mužmi, ale skôr im dať priestor aby sa slobodne rozhodli, čo chcú robiť na základe svojich kapacít.

 

Čo by potrebovali dievčatá a ženy na Slovensku na to, aby sa ich viac mohlo venovať vede?

Nežijem na Slovensku, takže do situácie až tak nevidím. Ale myslím si, že ak školstvo funguje na úrovni, malo by podchytiť talent mladých študentov a nasmerovať ich správnym smerom do budúcnosti. Na Slovensku je však smutné, že učitelia, ktorí by mali formovať spoločnosť nie sú adekvátne zaplatení a tým pádom si dvakrát rozmyslia, či túto náročnú profesiu robiť.

 

Čo by si rada odkázala mladým ženám, ktoré sa venujú/ by sa rady venovali vede?

Všetko sa dá, len treba chcieť a svoje ciele si vybojovať vlastnou vytrvalosťou a tvrdou prácou.

Sonin príbeh

 

Soňa je aktuálne postdoktorandka na Stanford University a SLAC National Accelerator v Kalifornii. Ku koncu svojho štúdia sa začal formovať jej záujem v obnoviteľné zdroje, najmä solárnu energiu, a v tejto oblasti pracuje dodnes. V rámci svojej doktorandskej práce vyrábala tenkovrstvové fotovoltaické články, skúmala ich výkonnosť a vlastnosti. Dnes pracuje na projektoch DuraMAT, kde sa spoločne s národnými laboratóriami, univerzitami a priemyslom snaží predĺžiť životnosť fotovoltaických panelov. V SLAC pravidelne pracuje so synchtorónom (cyklickým urýchľovačom častíc), vďaka ktorému analyzuje kritické vlastnosti materiálov.