Projektový manažér pre Jobs4Solidarity v Luxemburgu

Dokedy → 05.03.2021

Kde → Luxemburg

Kedy → 01.04.202130.11.2022

 

Eryica-European Youth Information and Counselling Agency hľadá nadšeného a odhodlaného človeka s vášňou pre mládežnícku politiku, projektové riadenie, medzinárodné vzťahy a neformálne vzdelávanie a školenie. Nový kolega bude riadiť projekty a pracovné skupiny ERYICA, podporovať prípravu výstupov a správ o projektoch, plánovať a implementovať naše nové projekty, pomáhať pri získavaní finančných prostriedkov, udržiavať kontakty s členskými organizáciami a partnermi a organizovať podujatia.

Ideálny kandidát / kandidátka
  • vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa v relevantných odboroch (projektový manažment, biznis a manažment, sociálna práca, pedagógia, informatika, medzinárodné vzťahy, Európske štúdiá a pod.)
  • predchádzajúce skúsenosti v projektovom manažmente alebo absolvované kurzy v príprave eventov na medzinárodnej, európskej úrovni
  • skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, facilitáciou, eLearningom
  • porozumenie projektov Project Cycle Management: Familiarity, Erasmus+

 

Praktické info (doprava, strava, ubytovanie)
  • vybratý uchádzač / uchádzačka získa grant na dopravu do Luxemburgu v maximálnej hodnote 275 eur a jednorázový príspevok na presťahovanie v hodnote 910 eur
  • za náklady na stravu, prepravu aj ubytovanie zodpovedá vybratý kandidát / kandidátka, keďže za svoju prácu bude dostávať riadnu mesačnú odplatu

 

Deadline na podanie prihlášky

05.03.2021

 

Viac info ➡️ https://europa.eu/youth/solidarity/placement/25864_en