Kreatívna práca s mládežou – zažij rok v Litve

Dokedy → 31.03.2021

Kde → Liepāja, Litva

Kedy → 01.05.2021 – 30.09.2022

 

Cieľom projektu „Creating To Be“ je podporiť participáciu mladých ľudí v Centre pre deti a mládež Liepaja „Dom mládeže“ v Litve. Hlavným účelom projektu je podpora mladých ľudí pri účasti na organizovaní neformálnych podujatí v kreatívnom prostredí, ktoré sú prospešné pre miestnu spoločnosť, ako aj pre dobrovoľníkov – učenie sa nových zručností, odhaľovanie kultúrnej rozmanitosti, rozvoj solidarity a vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi.

Dlhodobé ciele sú

1. Zlepšiť tvorivosť a leadership  u dobrovoľníkov a miestnych mladých ľudí

2. Vytvoriť priestor pre medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a solidaritu

3. Zlepšiť kompetencie a zdokonaliť sa alebo naučiť sa nové zručnosti

4. Podporovať účasť mládeže pri udalostiach a činnostiach.

 

Ideálny kandidát / kandidátka
  • 18-30 rokov
  • flexibilita, inovatívnosť, kreativita
  • otvorenosť, túžba po učení neformálnymi metódami
  • dokáže pracovať v rušnom, dynamickom prostredí
  • na leveli dosiahnutého vzdelania, pohlaví, orientácii a iných sociálnych aspektoch nezáleží

 

Praktické info (doprava, strava, ubytovanie)
  • dobrovoľníci budú zodpovedať za vybavenie prepravy do Litvy, organiziácia bude po ruke s odoborúčaniami, náklady na repravu hradí organizácia
  • náklady na ubytovanie takisto pokrýva organizácia, dobrovoľníci budú ubytovaní v apartmánoch s oddelenými spálňami
  • náklady na stravu sú pokryté organizáciou
  • mesačné vreckové v hodnote 120 eur
  • program bude prebiehať 52 týždňov počas obdobia 01.05.2021 do 30.09.2022 

 

Deadline na podanie prihlášky

31.3.2021

 

Viac informácií ➡️ https://europa.eu/youth/solidarity/placement/25865_en