Mladá vedkyňa Anna Malová: Človek sa učí skúšaním a experimentami

Žien vo vede je výrazne menej ako mužov. Avšak nájdu sa aj také, ktoré búrajú všetky stereotypy a ukazujú nám, že dievčatá a ženy majú v tomto smere také isté miesto ako muži. Sme hrdí, že aj na Slovensku nájdeme takéto šikovné mladé ženy, ktoré sa nedali odradiť a dnes sa venujú tomu, čo ich skutočne baví a napĺňa. Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien vo vede, ktorý oslavujeme 11.februára, vám niekoľko takýchto mladých žien predstavíme. S ako prvou sme sa rozprávali so 17-ročnou Annou Malovou.

Prečo myslíš, že je vo vede vo všeobecnosti viac mužov ako žien?

Myslím si, že problém nedostatku žien v oblasti prírodných vied je veľmi komplexný a spadá ďaleko do minulosti. Od žien sa očakávala skôr starostlivosť o deti a domácnosť, zatiaľ čo muži sa mali o rodinu postarať. Svet sa však v tomto smere posunul skôr, ako sme sa na to stihli zvyknúť. Od žien sa však stále očakáva, že si budú chcieť založiť rodinu a z rozprávania známych viem, že život vedca vie byť náročný. Pokiaľ by chcela mať deti aj vedeckú kariéru, mohol by nastať problém napríklad pri nociach strávených v laboratóriách. Keďže muži nie sú považovaní za tých, ktorí sa o rodinu starajú o deti a domácnosť, u nich takýto konflikt nevzniká.

Viem si predstaviť, že ďalšou bariérou by mohla byť v niektorých prípadoch aj stále pretrvávajúca patriarchia. V minulom storočí, obzvlášť v západnej časti sveta, boli za tých inteligentných považovaní muži. Prírodné vedy sú častokrát považované za náročnejšie a tak prevládal názor, že prírodné vedy sú len pre mužov. Dievčatám tak ostal dejepis,  v  50.rokoch aj lekcie o tom, ako byť dobrou manželkou.

 

V čom to majú ženy vo vede horšie a v čom lepšie ako muži?

Ženy to majú vo vede podľa mňa podstatne ťažšie v tom, že od spoločnosti v mnohých prípadoch nedostanú podporu. Mnoho zamestnávateľov tiež od žien očakáva, že otehotnejú a budú mať deti, čo by znamenalo materskú dovolenku a pauzu od práce. Myslím si, že v tomto ohľade môžu byť ženy diskriminované pri hľadaní si práce v oblasti vedy.

Na druhej stranu, častokrát počúvam, že zamestnávateľom chýba ženský pohľad vo vede a radi by na vedeckých pozíciach mali aj ženy. Tu však vzniká problém, je ťažké ich nájsť, pretože od útleho veku sú vedené k iným predmetom ako je STEM. Povedala by som však, že to do veľkej miery závisí aj na krajine a kultúre.

 

Čo je pre teba na vede najviac fascinujúce? 

Na vede ma veľmi fascinuje, že človek sa učí skúšaním a výskumom, hľadá odpovede, ktoré sa nedajú nájsť v učebniciach, pretože na takú otázku ešte pred tým nikto nenašiel odpoveď, prípadne je odpoveď niekoho iného spochybňovaná.

Mňa najviac zaujíma medicína, obzvlášť oddelenie duševného zdravia. Fascinuje ma, akým spôsobom ľudské telo funguje, ako sú jednotlivé časti poprepájané. Duševné zdravie sa dlho nebralo ako súčasť medicíny a ľudia brali duševne chorých ako posadnutých. Veľa otázok v tejto oblasti je doteraz nezodpovedaných. Tento “závoj tajomstva” dáva vede a psychiatrii neodolateľný šarm, ktorý ma motivuje spoznať tieto oblasti viac.

 

Akým spôsobom ťa v tvojich záujmoch podporuje tvoja škola? 

Už keď som prišla na LEAF Academy, mala som veľký záujem o vedu. Spôsob jej vyučovania ma ešte viac motivoval hľadať odpovede na otázky, ktoré neviem zodpovedať. Počas hodín sa totiž neučíme informácie len naspamäť, ale robíme aj mnoho iných, menších projektov, kde sa vedomosti učíme aplikovať do iných oblastí a učíme sa hľadať spojenia medzi jednotlivými informáciami. Takýto spôsob výučby mi ukázal, že s vedou sa dajú robiť ešte fascinujúcejšie veci, ako som si myslela.

V čom má pre teba fungovanie LEAF Academy najväčší prínos?

Moja škola funguje trochu inak, ako ostatné stredné školy. Prvé dva roky máme všetky predmety povinné, podnikavé líderstvo, humanitné vedy aj prírodné vedy. Keďže som len druháčka, vybrať si predmety ktoré ma bavia a zlepšovať sa v nich na vysokej úrovni budem môcť až za rok. Škola má v mojom záujme o vedu veľmi podporuje už aj teraz. Zaujíma ma napríklad matematika, ale na obyčajných hodinách som sa veľa nového nenaučila. Preto mi dovolili si zobrať kurz AP Calculus, ktorý by som za normálnych okolností mohla mať najskôr o rok.

LEAF Academy prináša aj mnoho iných príležitostí mimo normálneho vyučovania. Napríklad, minulý semester som mala možnosť mať kurz na tému Medical Problem Solving, kde som sa naučila, ako pristupovať ku kazuistikám a moji spolužiaci, s ktorými sme pracovali na projektoch, boli z celého sveta. Vďaka predmetu podnikavé líderstvo som sa naučila pracovať na projektoch a mám tak možnosť ostatným stredoškolákom vytvoriť vzdelávacie príležitosti, ktoré som ja nemala.

 

Ak by si mala moc niečo na svojom „odbore“ alebo na celom priemysle zmeniť, čo by to bolo?

Ak by bolo možné niečo zmeniť v oblasti výskumu o duševnom zdraví, či v oblasti psychiatrie ako takej, bola by to finančná podpora. Myslím si, že výskum o psychických chorobách a ich prepojení s inými časťami tela je veľmi dôležitý, hlavne v tejto dobe, keď ich výskyt rastie. Preto jeden z našich cieľov do budúcnosti v rámci projektu MEDCON je aj zorganizovať verejnú finančnú zbierku pre kliniku detskej psychiatrie v Bratislave. Keď som sa totiž raz prechádzala po nemocnici, videla som, ako mnoho iných kliník dostáva finančné dary, ale na deti z psychiatrického oddelenia sa častokrát zabúda.

Tiež by som rada zmiernila stigmu v oblasti duševného zdravia. Keďže sa o týchto témach veľa nerozpráva, ľudia majú často skreslené predstavy o duševných poruchách, prípadne im chýba empatia a pochopenie voči pacientom. Aj to sa snažíme zlepšiť v rámci blogu s názvom “Čo oči nevidia” a tiež si veľmi cením projekty ako Chuť žiť alebo Inako.

 

Máš vo vede nejaký profesionálny vzor, ku ktorému vzhliadaš? 

Popravde, nemyslím si, že mám nejaké profesijné vzory. Je však niekoľko ľudí, ktorí ma inšpirujú napríklad tým, ako pristupujú k svojej práci. Pani doktorka Romana Hanuštiaková, ktorá pracuje na klinike detskej psychiatrie mi je veľkým vzorom v tom, ako pristupuje k pacientom. Ďalším veľkým vzorom je pre mňa pani profesorka Ľubomíra Tóthová z Inštitútu molekulárnej biomedicíny, ktorá sa okrem skvelej vedeckej práce snaží k výskumu motivovať a zapojiť aj mladých ľudí.

 

Prečo je podľa teba dôležité, aby sa vede v rôznych odvetviach venovali aj ženy?

Verím, že je dôležité, aby sa vede venovali aj ženy, pretože ak celé pohlavie z vedy odstrihneme, prídeme o mnoho skvelých vedcov či vedeckých objavov. Verím, že ženy sú rovnako inteligentné, ako muži, a mnoho výskumov dokazuje, že výsledky dievčat a chlapcov v oblasti prírodných vied sú viac než porovnateľné. Nemali by sme o taký potenciál prísť len kvôli diskriminácii či presvedčeniu spoločnosti.

 

Čo by potrebovali dievčatá a ženy na Slovensku na to, aby sa ich viac mohlo venovať vede?

Myslím si, že by to chcelo zmeniť trošku nastavenie spoločnosti. Stredná Európa je miestami konzervatívnejšia v oblasti spoločenských úloh jednotlivých pohlaví, a ženy tak nedostávajú podporu, ktorú by potrebovali. Tým myslím obzvlášť oblasti ako sú inžinierstvo alebo informatika. Sama som sa mnohokrát stretla s udivenými pohľadmi, že som dievča a rada programujem.  Keby sme dievčatá od malička neviedli k humanitným vedám, ale nechali ich vybrať si bez žiadnych následkov v podobe “šikany” či udivených pohľadov, ich rozhodnutia by boli o niečo úprimnejšie.

 

Čo by si rada odkázala mladým ženám, ktoré sa venujú alebo by sa rady venovali vede?

Netreba sa báť toho, že sme ženy. To, že spoločnosť nie vždy vidí našu hodnotu neznamená, že ju nemôžeme vidieť my samé.

Annin príbeh

 

Anna má 17 rokov a momentálne je študentkou 2.ročníka LEAF Academy v Bratislave. O vedu sa zaujímala od malička, čo ju priviedlo k absolvovaniu chemických či biologických olympiád. Zúčastnila sa aj 9-mesačného programu TalentGuide, kde sa viac naučila o svete informatiky. So svojim projektom o klasickej mechanike sa následne zúčastnila Juniorskej vedeckej konferencie v Prahe. Zaujíma sa aj o medicínu a práve kvôli tomu založila projekt MEDCON, ktorý sa snaží poskytnúť priestor na rozvíjanie zručností v tomto smere pre stredoškolákov. Jej aktivity pri tom však neskončili a v lete dokonca zorganizovala súťaž v písaní populárno-vedeckých článkov v spolupráci s Inštitútom molekulárnej medicíny. Víťazi mali neskôr možnosť stráviť deň na Inštitúte, kde sa učili izolovať neutrofily z krvi. Okrem toho sa jej minulý mesiac podarilo zorganizovať korešpondenčný seminár KaSMED.

Viac o LEAF Academy nájdetu tu ➡️ https://www.leafacademy.eu/sk