Samit mladých lídrov: Udržateľný rozvoj v post-Covid19 ére

4.ročník Samitu mladých lídrov sa tento rok uskutoční online. Vzhľadom na dôležitosť pandémie v tomto období sa bude sústreďovať na udržateľný rozvoj v post-Covid19 ére. Program samitu bude prebiehať počas 10 mesiacov, prevažne online, ale ak to situácia umožní, tak aj fyzicky v Kambodži. Zúčastniť sa môžu mladí ľudia aj profesionáli z ASEM krajín.

Tento program bude rozdelený na tri dôležité časti- slef-leadersip, tímový leadership a spoločenský leadership. Tematicky bude rozdelený do okruhov:

  1. Zdravie & Well-being – Zabezpečenie zdravého života a propagácia zdravého životného štýlu naprieč generáciami
  2. Kvalitné vzdelávanie – Zabezpečenie inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, propagácia rovných možností celoživotného vzdelávania pre všetkých.
  3. Práca & ekonomický rast – Propagácia inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, produktívneho a plnohodnotného zamestnania, dôstojných podmienok pre všetkých.
  4. Klimatické zmeny – Urgentné kroky na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom.

 

Program 10-mesačného samitu bude rozdelený do troch fáz:

  1. Budovanie vedomostí – 22.2. – 28.5., online
  2. Youth Summit at the 13th ASEM Summit – 29.5. – 2.6., Kambodža / online
  3. Leadership in Action – Jún – November, online a virtuálne v lokálnych ASEM komunitách

 

✍️ Prihlasovanie prebieha do 3.februára ➡️ https://asef.org/projects/4th-asef-young-leaders-summit-asefyls4/?utm_source=Edu&utm_medium=Partner&utm_campaign=YLS4_OC

 

ℹ️ Kompletné informácie nájdete tu ➡️ http://www.unesco.sk/a/Samit-mladych-lidrov–E2-80-93-stretnutie-Azia–Europa