Cena Karola Veľkého pre mládež: Keď mladí pomáhajú mladým

Cena Karola Veľkého každoročne oceňuje mladých ľudí a ich projekty, ktoré sú určené pre mladých ľudí z viacerých európskych krajín a pomáhajú budovať a zlepšovať dôležité aspekty ako rozvíjanie európskej identity, medzinárodného porozumenia, integrácie a pozitívne spolunažívanie Európanov.

Cenu organizuje Európsky parlament a nadácia Cena Karola Veľkého v Aachene, pričom súťaž je určená pre ľudí od 16 do 30 rokov. Súťaží sa o finančnú podporu na ďalšie rozvíjanie týchto aktivít.

Kto sa môže zapojiť?

Mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov

 

Do kedy je možné sa zapojiť?

Do 1.februára 2021

 

Ako prihlásiť projekt do súťaže?

Prostredníctvom formuláru ➡️ https://epprizes.secure.europarl.europa.eu/epprizes/

 

Aké sú ceny?

Z 27 finalistov budú vybratí traja víťazi, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít.

 

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
• poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

 

ℹ️ Kompletné informácie ➡️ https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/introduction.html

 

Kalendár

Otvorenie prihlášok do ročníka 2020: 9. novembra 2020
Termín podania žiadosti: 1. februára 2021
Výber národných víťazov: 15. marca 2021

Slávnostné odovzdávanie cien v Aachene: 11. mája 2021