Odpadový Expert Junior – stáž

Dokedy → 2 mesiace

Kde → Česko, Poľsko, Slovensko, online

Kedy → ASAP

 

Hľadáte to najlepšie možné uplatnenie vo svete odpadového hospodárstva? Máte záujem podieľať sa na svojom rozvoji, ako aj na rozvoji green-tech odpadového startup-u? Sme oceňovaná firma a hľadáme ďalších kolegov, ktorí nám pomôžu rozširovať myšlienky cirkulárneho odpadového hospodárstva. Využite túto výnimočnú ponuku pre Váš kariérny rast.

Cyrkl.com – kto sme?

V Cyrkl vidíme odpady ako zdroje. Sme skupina odpadových expertov ašpecialistov na digitálne inovácie aobehové hospodárstvo. Dávame si za cieľ priniesť kreativitu ainovácie do sveta nakladania sodpadmi vsúlade so zákonom. Umožňujeme optimalizáciu nakladania sodpadmi, recyklátmi avedľajšími produktmi výroby prechodom od tých, ktorí nimi disponujú ktým, ktorí ich potrebujú. Na Cyrkl pomáhame firmám každý deňzískať tých najlepších možných partnerov asme tak hybnou silou obehového hospodárstva. Máme tím skúsených odborníkov. Nie sme na to ale sami. Spoluprácu sme nadviazali so súkromným, vládnym, mimovládnym sektorom aďalšími odborníkmi. Spolu tvoríme ekosystém, ktorý pomáha prechodu na obehové hospodárstvo alepšie zaobchádzanie so zdrojmi. Aj vďaka tomu dnes pomáhame firmám ako je IKEA, Skanska, Škoda Auto alebo Lidl. Radi pomôžeme aj vám.

 

Na čom by ste sa podieľali
  • Pomoc tímu odpadových expertov s hľadaním najlepšieho využitia pre odpady
  • Pomoc s prepájaním odpadov na recyklátorov
  • Telefonovanie s firmami a získavanie nových klientov pre cyrkl.com
  • Customer care a podieľanie sa na trhových analýzach
  • Podieľanie sa na rozvoji medzinárodného green-tech startup-u

 

Čo by ste mali mať:
  • Záujem o odpadové hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku a chuť meniť veci k lepšiemu
  • Ideálne za sebou máte bakalárske štúdium odpadového hospodárstva alebo pridružený odbor
  • Nebojíte sa práce s telefónom a ste komunikatívny
  • Byť tímový hráč a mať rád výzvy

Možný začiatok

okamžite s trvaním 2 mesiace

Ako sa prihlásiť

Záujemcov prosíme o zaslanie CV a krátkeho motivačného listu na roman.gdovjak@cyrkl.com

Ohodnotenie

Stáž je neplatená s možnosťou plateného pokračovania spolupráce po skončení stáže.