Res Publica sa nás týka

Kampaň Res Publica sa nás týka je realizovaná Radou mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. Realizátorom projektu je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava (NOS-OSF).

Cieľom projektu je zviditeľniť mladé osobnosti, ktoré svojimi dobrými nápadmi a ochotou spolupracovať robia svet lepším miestom. Zároveň projekt poukazuje na výnimočné projekty, ktoré mladí ľudia iniciovali a ktoré slúžia ako inšpirácia pre ostatných.

Kompletné informácie ku súťaži Res Publica sa nás týka nájdete tu https://respublica.mladez.sk/

 

V rokoch 2005/2017 sa Res Publica sa nás týka uskutočnila v podobe ocenenia MOST. Informácie o súťaži MOST a víťazoch nájdete na: http://most.mladez.sk/

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu