Prieskum volebných preferencií 2018

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 1.000 respondentov
Zber dát: 3.10. – 23.10. 2018
Cieľová skupina: 15 – 24 rokov
Metódy: online panel – reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, veľkosť sídla a región)
Miesto: Slovensko

Volebné správanie mladých ľudí nás zaujíma, aj keď práve nie sú na programe voľby. Táto téma sa iukazuje ako relevantná práve preto, lebo medzi mladými dlhodobo sledujeme podporu politických subjektov s extrémistickou ponukou. V novembri 2018 sme preto realizovali prieskum, v rámci ktorého sme mapovali aj potenciálne volebné správanie mladých ľudí.

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom novembra 2018, mladí by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Z prieskumu, ktorý pre RmS uskutočnila agentúra Focus vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov vyplýva, že mladá generácia nenachádza na súčasnej politickej scéne odpoveď.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore organizácie Global Education Network Europe (GENE) a podpore Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SlovakAid).