Postoje mladých: Odrazový mostík pre globálne vzdelávanie

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 1.000 respondentov
Zber dát: 3.10. – 23.10. 2018
Cieľová skupina: 15 – 24 rokov
Metódy: online panel – reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, veľkosť sídla a región)
Miesto: Slovensko

Cieľom projektu bolo vypracovať manuál pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý bude slúžiť ako odrazový mostík pre prácu s mladými ľuďmi. Ťažiskovým podkladom pre vypracovanie tohto manuálubola realizácia reprezentatívneho výskumu medzi mladými na rôzne témy spadajúce do oblasti globálnych kompetencií.

Publikáciu, ktorej súčasťou sú aj výsledky výskumu, si môžete prelistovať nižšie ⬇️

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore organizácie Global Education Network Europe (GENE) a podpore Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SlovakAid).