Aktivity pre členské organizácie – Kluby riaditeľov

Realizácia projektu × dlhodobý

Organizátor × Rada mládeže Slovenska

Kluby riaditeľov predstavujú dlhodobú aktivitu RmS, ktorej cieľom je vytvárať priestor na zdieľanie skúseností, vedomostí zástupcov členských organizácií RmS. 

Doposiaľ sme sa na kluboch riaditeľov venovali rôznorodým témam, počnúc zisteniami vyplývajúc našich výskumov, ako aj samotným potrebám organizácií.