Mladí lídri pre tvorbu verejných politík

Realizácia projektu × november 2018 — október 2020

Donor × Kľúčová akcia 3, Program Erasmus +

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť verejnú politiku na miestnej a regionálnej úrovni participatívne, za účasti mladých ľudí a dôležitých dospelých. Aktivity projektu pozostávali zo 4 školení pre mladých lídrov, ktoré sa obsahovo venovali téme verejných politík, projektovému manažmentu, fundraisingu, komunikačným či prezentačným zručnostiam. Zároveň sme v RmS usporiadali 2 semináre pre predstaviteľov samospráv, počas ktorého boli účastníkov odprezentované najzaujímavejšie dáta o mladých, ich názoroch a problémoch. V záverečnej fáze projektu bolo naším cieľom zmapovať potreby a navrhnúť riešenia problémov mladých v Prešove a v Malackách, ktoré by boli ďalej predstavené dôležitým dospelým v daných mestách.