Globálne vzdelávanie

Realizácia projektu × august — december 2018

Donor × Global Education Network Europe, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zmapovať postoje a názory reprezentatívnej vzorky mladých ľudí vo vzťahu k témam globálneho vzdelávania. Na základe výsledkov prieskumu sme následne vypracovali manuál pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý má slúžiť ako odrazový mostík pre prácu s mládežou v globálnom vzdelávaní.

Zároveň sme v novembri 2018 realizovali seminár pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý mal za cieľ rozšíriť vedomosti a zručností lektorov a pracovníkov s mládežou na tému ekológie, migrácie či ľudských práv. Následne účastníci seminára zrealizovali 15 podujatí, ktorých cieľom bolo priniesť témy globálneho vzdelávania medzi mladých ľudí na základných a stredných školách či v mládežníckych organizáciách v rôznych kútoch Slovenska.

Hlavný výstup projektu dostupný na tomto odkaze