Hlas občianskych organizácií

Realizácia projektu × 2018 — jún 2020

Donor × Program Civitates

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Viac informácií na webovej stránke platformahlas.sk  Partnermi sú okrem RmS aj organizácie VIA IURIS a Centrum pre filantropiu.

Projekt bol zložený z niekoľkých aktivít. Prvá séria pozostávala z diskusií s predstaviteľmi samospráv a mládežníckych organizácií, ktorých cieľom bolo konzultovať návrhy na zmeny zákona. V druhej časti projektu sme v RmS zorganizovali štyri stretnutia s mladými ľuďmi, ktorých cieľom bolo identifikovať ich potreby a reflektovať ich v navrhovanom zámere. 

Výstupy projektu prehľadne zhŕňa naša príručka Participácia: cesta mladých k politikám

Celé znenie navrhovanej novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorý predstavoval hlavný výstup nášho projektu, je dostupný na tomto odkaze