Inovácie v štruktúrovanom dialógu

Realizácia projektu × jún 2016 — august 2017

Donor × Kľúčová akcia 2, Program Erasmus +

V rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 — 2017 sme s holandskou radou mládeže (Vereniging Nationale Jeugdraad) spolupracovali na tvorbe metodiky zlepšenia procesu Štruktúrovaného dialógu. Metodiku sme spracovali do podoby príručky, tzv. Toolboxu.

 

Viac informácií o toolboxe na tomto odkaze